Nieuw model voor risicovoorspelling na hodgkinbehandeling

Delen via:

Cardiovasculaire problemen kunnen op de lange termijn een complicatie zijn van de behandeling van hodgkinlymfoom. Nederlandse onderzoekers ontwikkelden een model voor het voorspellen van het risico op deze problemen. Het model kan overlevenden van hodgkinlymfoom identificeren die baat hebben bij gerichte screening en preventieve behandeling van hartproblemen. De studie is recent gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology.

Modellen voor het voorspellen van het absolute risico op cardiovasculaire aandoeningen als gevolg van oncologische behandeling richten zich vooral op overlevenden van kinderkanker. De Nederlandse onderzoeksgroep wilde een model ontwikkelen voor coronaire hartziekte (CHD) en hartfalen (HF) bij adolescenten en volwassenen na behandeling van hun hodgkinlymfoom. Zij gebruikten daarvoor data van een multicenter cohort van 1.433 5-jaarsoverlevenden, die op de leeftijd van 18-50 jaar waren gediagnosticeerd en tussen 1965 en 2000 waren behandeld. 

Opzet studie

De geraadpleegde data gingen over de toegediende chemotherapie, volumes en doses radiotherapie en cardiovasculaire follow-up. Met specifieke rekenmodellen werden cumulatieve incidenties geschat voor CHD en HF, waarbij ook risico’s op andere doodsoorzaken werden meegenomen. Als voorspellers werden gebruikt leeftijd bij hodgkindiagnose, geslacht, roken, radiotherapie en behandeling met anthracyclines. Externe validatie van het model gebeurde met behulp van een Canadees cohort van 708 hodgkinoverlevenden van eveneens 18-50 jaar bij diagnose, die waren behandeld tussen 1988 en 2004.

Na een gemiddelde follow-up van 24 jaar hadden 341 overlevenden CHD ontwikkeld en 102 HF. Het model voorspelde deze complicaties voor 20 en 30 jaar na behandeling met matige tot goede algehele kalibratie en matige discriminatie (AUC’s 0,68-0,74). Dit werd bevestigd met externe validatie. Op basis van het ontwikkelde model varieerde het 30-jarig risico van 4% tot 78% voor CHD en 3% tot 46% voor HF, afhankelijk van risicofactoren.

Bron:

De Vries S, Haaksma ML, Jóźwiak K, et al. Development and Validation of Risk Prediction Models for Coronary Heart Disease and Heart Failure After Treatment for Hodgkin Lymphoma. J Clin Oncol. 2023;41:86-95. 

Commentaar eerste auteur Simone de Vries, epidemioloog Zorginstituut Nederland

“Ik heb mijn onderzoek gedaan bij de afdeling Epidemiologie van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Daar wordt al lange tijd onderzoek gedaan naar late effecten van de behandeling van hodgkinlymfoom. Daarover zijn al veel studies gepubliceerd. Late effecten zijn relevant om te onderzoeken, omdat hodgkinlymfoom op jonge leeftijd voorkomt en goed te genezen is. Uit meerdere studies is gebleken dat deze patiënten een risico hebben op hart- en vaatziekten. Daarom wilden we een risico-predictiemodel ontwikkelen voor coronaire hartziekte en hartfalen, met karakteristieken van de patiënt en diens behandeling.

Het bestudeerde cohort is gevolgd vanaf het moment van diagnose. De deelnemers zijn gediagnosticeerd van 1965 tot 2000, in 5 ziekenhuizen in Nederland. We hebben in medische statussen gekeken naar follow-upgegevens en we hebben ook data gebruikt van de huisartsen van deze patiënten die al voor eerder onderzoek naar hart- en vaatziekten waren aangeschreven. De follow-up in onze studie is tot 2015.

We wisten al dat behandelde hodgkinpatiënten een verhoogd risico hebben op hartproblemen. In onze studie hebben we specifiek de patiëntkarakteristieken en behandelgegevens kunnen omzetten naar een individueel risico. Een behandelaar kan nu het risico na een bepaalde follow-upduur uitrekenen op basis van leeftijd van de patiënt, hoeveelheid bestraling op het mediastinum en dosis anthracyclines. Bestraling op het mediastinum is een risicofactor omdat daarbij het hart in het bestralingsveld ligt. En anthracyclines spelen op langere termijn een rol bij het ontstaan van hartfalen. Validatie van het CHD-model in het Canadese cohort liet zien dat het daar net zo goed werkt als met onze eigen data. Dus het model kan ook in andere settings worden gebruikt.

We hebben 2 versies gepubliceerd van ons model: een simpel model en een dosismodel. Het simpele model is voor radiotherapie gebaseerd op de velden, het dosismodel specifiek op de bestralings- en anthracyclinedosis. In sommige situaties is het simpele model wellicht makkelijker toepasbaar, bijvoorbeeld als de gegevens daarvoor eerder beschikbaar zijn. De modellen zijn gepubliceerd op Evidencio.com, het platform voor modellen voor risicopredictie. Daar kan een behandelaar de patiëntgegevens invullen, waarmee meteen het cumulatieve risico wordt berekend voor een aangegeven tijdshorizon.

In principe blijven hodgkinpatiënten in follow-up. Dat gebeurt bij de BETER-poliklinieken, de landelijke infrastructuur voor nazorg aan patiënten die hodgkinlymfoom hebben overleefd. In dat kader zijn onze modellen goed te gebruiken, bijvoorbeeld om te besluiten om een patiënt iets minder vaak of juist vaker te volgen. Een patiënt met verhoogd risico op hartcomplicaties kan ook leefstijladviezen krijgen om de kans op een laat effect op het hart te verkleinen.”

De modellen zijn gepubliceerd op www.evidencio.com/specialties/epidemiology

Langdurige respons na staken TPO-RA bij primaire ITP

jun 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Langdurige respons na staken TPO-RA bij primaire ITP

Antistollingsmiddel kan miskraam niet voorkomen

jun 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Antistollingsmiddel kan miskraam niet voorkomen

Eerstelijns venetoclax en rituximab bij jonge CLL-patiënten met ongunstig biologisch profiel

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Eerstelijns venetoclax en rituximab bij jonge CLL-patiënten met ongunstig biologisch profiel

Terughoudendheid bloedtransfusiebeleid kent grenzen

mei 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Terughoudendheid bloedtransfusiebeleid kent grenzen

Preoperatieve intraveneuze of orale ijzersuppletie bij patiënten met colorectaal carcinoom

mei 2023 | Benigne hematologie, Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Preoperatieve intraveneuze of orale ijzersuppletie bij patiënten met colorectaal carcinoom

ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

mei 2023 | Benigne hematologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

EHA in ORANJE 2023

vrijdag 9 jun 2023 van 18:00 tot 21:45 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Ouderen, Stamceltransplantatie

Lees meer over EHA in ORANJE 2023

CAR T-celtherapie effectiever dan standaardtherapie bij lenalidomide-refractair multipel myeloom

jun 2023 | MM

Lees meer over CAR T-celtherapie effectiever dan standaardtherapie bij lenalidomide-refractair multipel myeloom

Nivolumab beter dan brentuximab vedotine voor onbehandeld stadium III/IV-hodgkinlymfoom

jun 2023 | Immuuntherapie, Lymfoom

Lees meer over Nivolumab beter dan brentuximab vedotine voor onbehandeld stadium III/IV-hodgkinlymfoom

Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

dec 2022 | Lymfoom

Lees meer over Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

dec 2022 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

dec 2022 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

dec 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

dec 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

dec 2022 | Leukemie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

dec 2022 | Lymfoom

Lees meer over Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01