Nieuw model voor risicovoorspelling na hodgkinbehandeling

Delen via:

Cardiovasculaire problemen kunnen op de lange termijn een complicatie zijn van de behandeling van hodgkinlymfoom. Nederlandse onderzoekers ontwikkelden een model voor het voorspellen van het risico op deze problemen. Het model kan overlevenden van hodgkinlymfoom identificeren die baat hebben bij gerichte screening en preventieve behandeling van hartproblemen. De studie is recent gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology.

Modellen voor het voorspellen van het absolute risico op cardiovasculaire aandoeningen als gevolg van oncologische behandeling richten zich vooral op overlevenden van kinderkanker. De Nederlandse onderzoeksgroep wilde een model ontwikkelen voor coronaire hartziekte (CHD) en hartfalen (HF) bij adolescenten en volwassenen na behandeling van hun hodgkinlymfoom. Zij gebruikten daarvoor data van een multicenter cohort van 1.433 5-jaarsoverlevenden, die op de leeftijd van 18-50 jaar waren gediagnosticeerd en tussen 1965 en 2000 waren behandeld. 

Opzet studie

De geraadpleegde data gingen over de toegediende chemotherapie, volumes en doses radiotherapie en cardiovasculaire follow-up. Met specifieke rekenmodellen werden cumulatieve incidenties geschat voor CHD en HF, waarbij ook risico’s op andere doodsoorzaken werden meegenomen. Als voorspellers werden gebruikt leeftijd bij hodgkindiagnose, geslacht, roken, radiotherapie en behandeling met anthracyclines. Externe validatie van het model gebeurde met behulp van een Canadees cohort van 708 hodgkinoverlevenden van eveneens 18-50 jaar bij diagnose, die waren behandeld tussen 1988 en 2004.

Na een gemiddelde follow-up van 24 jaar hadden 341 overlevenden CHD ontwikkeld en 102 HF. Het model voorspelde deze complicaties voor 20 en 30 jaar na behandeling met matige tot goede algehele kalibratie en matige discriminatie (AUC’s 0,68-0,74). Dit werd bevestigd met externe validatie. Op basis van het ontwikkelde model varieerde het 30-jarig risico van 4% tot 78% voor CHD en 3% tot 46% voor HF, afhankelijk van risicofactoren.

Bron:

De Vries S, Haaksma ML, Jóźwiak K, et al. Development and Validation of Risk Prediction Models for Coronary Heart Disease and Heart Failure After Treatment for Hodgkin Lymphoma. J Clin Oncol. 2023;41:86-95. 

Commentaar eerste auteur Simone de Vries, epidemioloog Zorginstituut Nederland

“Ik heb mijn onderzoek gedaan bij de afdeling Epidemiologie van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Daar wordt al lange tijd onderzoek gedaan naar late effecten van de behandeling van hodgkinlymfoom. Daarover zijn al veel studies gepubliceerd. Late effecten zijn relevant om te onderzoeken, omdat hodgkinlymfoom op jonge leeftijd voorkomt en goed te genezen is. Uit meerdere studies is gebleken dat deze patiënten een risico hebben op hart- en vaatziekten. Daarom wilden we een risico-predictiemodel ontwikkelen voor coronaire hartziekte en hartfalen, met karakteristieken van de patiënt en diens behandeling.

Het bestudeerde cohort is gevolgd vanaf het moment van diagnose. De deelnemers zijn gediagnosticeerd van 1965 tot 2000, in 5 ziekenhuizen in Nederland. We hebben in medische statussen gekeken naar follow-upgegevens en we hebben ook data gebruikt van de huisartsen van deze patiënten die al voor eerder onderzoek naar hart- en vaatziekten waren aangeschreven. De follow-up in onze studie is tot 2015.

We wisten al dat behandelde hodgkinpatiënten een verhoogd risico hebben op hartproblemen. In onze studie hebben we specifiek de patiëntkarakteristieken en behandelgegevens kunnen omzetten naar een individueel risico. Een behandelaar kan nu het risico na een bepaalde follow-upduur uitrekenen op basis van leeftijd van de patiënt, hoeveelheid bestraling op het mediastinum en dosis anthracyclines. Bestraling op het mediastinum is een risicofactor omdat daarbij het hart in het bestralingsveld ligt. En anthracyclines spelen op langere termijn een rol bij het ontstaan van hartfalen. Validatie van het CHD-model in het Canadese cohort liet zien dat het daar net zo goed werkt als met onze eigen data. Dus het model kan ook in andere settings worden gebruikt.

We hebben 2 versies gepubliceerd van ons model: een simpel model en een dosismodel. Het simpele model is voor radiotherapie gebaseerd op de velden, het dosismodel specifiek op de bestralings- en anthracyclinedosis. In sommige situaties is het simpele model wellicht makkelijker toepasbaar, bijvoorbeeld als de gegevens daarvoor eerder beschikbaar zijn. De modellen zijn gepubliceerd op Evidencio.com, het platform voor modellen voor risicopredictie. Daar kan een behandelaar de patiëntgegevens invullen, waarmee meteen het cumulatieve risico wordt berekend voor een aangegeven tijdshorizon.

In principe blijven hodgkinpatiënten in follow-up. Dat gebeurt bij de BETER-poliklinieken, de landelijke infrastructuur voor nazorg aan patiënten die hodgkinlymfoom hebben overleefd. In dat kader zijn onze modellen goed te gebruiken, bijvoorbeeld om te besluiten om een patiënt iets minder vaak of juist vaker te volgen. Een patiënt met verhoogd risico op hartcomplicaties kan ook leefstijladviezen krijgen om de kans op een laat effect op het hart te verkleinen.”

De modellen zijn gepubliceerd op www.evidencio.com/specialties/epidemiology

Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

mei 2024

Lees meer over Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

Risico op hematologische maligniteit na blootstelling aan CT-straling op jonge leeftijd

mei 2024 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Risico op hematologische maligniteit na blootstelling aan CT-straling op jonge leeftijd

Standaardbehandeling AML ook op hoge leeftijd veilig en effectief

mei 2024 | Leukemie, Ouderen

Lees meer over Standaardbehandeling AML ook op hoge leeftijd veilig en effectief

Rusfertide voor de behandeling van erytrocytose bij polycythaemia vera

mei 2024 | MPN

Lees meer over Rusfertide voor de behandeling van erytrocytose bij polycythaemia vera

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Iptacopan-monotherapie bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

mei 2024 | Benigne hematologie

Lees meer over Iptacopan-monotherapie bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Vertraagde eliminatie van hoge dosering methotrexaat. Een nefrologisch probleem of oncologisch noodgeval?

21 mei 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Vertraagde eliminatie van hoge dosering methotrexaat. Een nefrologisch probleem of oncologisch noodgeval?

Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

donderdag 13 jun 2024 t/m zondag 16 jun 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

EHA in ORANJE 2024

vrijdag 14 jun 2024 van 18:00 tot 21:45 | Lymfoom, MM

Lees meer over EHA in ORANJE 2024

Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

zondag 8 dec 2024 t/m woensdag 11 dec 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

dec 2023 | MM

Lees meer over MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

dec 2023 | Benigne hematologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Hematologie 2024-02

MedNet Hematologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Hematologie 2024-01

MedNet Hematologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-06

MedNet Hematologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-05

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06