Nieuwe analyse bevestigt uitstekende prognose bij MammaPrint ultra laag risico

Delen via:

Een nieuwe analyse van de MINDACT-studie bevestigt dat borstkankerpatiënten met een MammaPrint-score in de ultralaagcategorie een zeer goede langetermijnprognose hebben. Onafhankelijk van het klinisch risico was in deze groep de achtjaars borstkankerspecifieke overleving boven de 99%, vertelde onderzoeker Josephine Lopes Cardozo (Antoni van Leeuwenhoek) tijdens het ASCO-congres.1

De resultaten van de in 2016 gepubliceerde MINDACT-studie lieten zien dat de MammaPrint risicoscore voorspelt of borstkankerpatiënten wel of geen voordeel hebben van adjuvante chemotherapie.2,3 Het onderzoek toonde dat bij vroegstadiumborstkanker (N0-N1) vrouwen met een klinisch-pathologisch hoog risico maar een MammaPrint laag risico, geen klinisch relevant voordeel ervaren van adjuvante chemotherapie.
Maar naast een hoge of lage MammaPrint-score kan binnen de groep met een MammaPrint laag risico nog verder onderscheid gemaakt worden. De groep met een zogenoemd ultralaag risico was aanvankelijk bepaald op basis van de vijfjaarsfollow-up van de 78 patiënten die aan de basis stonden van MammaPrint, maar enkele jaren geleden is het afkappunt hiervoor opnieuw bepaald aan de hand van een groter cohort met een langere follow-up.4 “In deze studie had 98% van de vrouwen geen adjuvante systemische behandeling ontvangen en was de 15-jaars borstkankerspecifieke overleving 100%”, vertelt Lopes Cardozo. Het afkappunt voor ultra laag risico is dus bepaald aan de hand van een groep die op lange termijn geen uitzaaiingen had en niet aan borstkanker overleed.”

Dat deze maat bruikbaar is, werd hetzelfde jaar nog gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers. Laura Esserman en collega’s gebruikten hiervoor data uit de STO-3-studie, waarin patiënten met lymfekliernegatieve borstkanker van kleiner dan 3 cm werden gerandomiseerd tussen tamoxifen of geen systemische adjuvante therapie.5 In de groep patiënten waarbij een MammaPrint gedaan kon worden (n = 339 tamoxifen, n = 319 geen systemische therapie), was de 20-jaars borstkankerspecifieke overleving voor ultra laag risico patiënten zeer goed; 97% in de tamoxifengroep en 94% in patiënten die geen systemische behandeling kregen.

Meer patiënten

De reden dat Lopes Cardozo en collega’s nogmaals de uitkomsten van patiënten met MammaPrint ultra laag risico tegen het licht wilden houden, was de beperkte hoeveelheid deelnemers aan de eerdere studies. Lopes Cardozo: “Van alle borstkankers is ongeveer 15% ultralaag risico en daardoor is het totale aantal patiënten in deze eerdere studies eigenlijk heel klein, met in zijn totaliteit 110 patiënten. Dat is de aanleiding geweest om hier nogmaals naar te kijken binnen de MINDACT-studie, waar er 1000 patiënten waren in de ultralaagrisicogroep.”
De analyse liet zien dat wat betreft het optreden van afstandsmetastasen of borstkankergerelateerd overlijden vrouwen met een ultralaag risico een zeer goede prognose hebben. Na een mediane follow up van 8,7 jaar was de achtjaars distant metastasis free interval 97% versus 94,5% in vrouwen met een laag risico MammaPrint-score. “Vrouwen met een ultra laag risico bleken een significant lager risico te hebben op afstandsmetastasen of borstkankergerelateerd overlijden dan patiënten met een laag risico, met een hazardratio van 0,65. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat deze vergelijking gepaard ging met ruime betrouwbaarheidsintervallen en dat de studie hiervoor underpowered was.”

Tevens werd naar de borstkankerspecifieke overleving gekeken. “Deze was voor beide groepen goed, met een achtjaars borstkankerspecifieke overleving van 99,6% voor ultralaagrisicopatiënten en 98,2% voor laagrisicopatiënten.”

Klinisch-pathologische kenmerken

Een andere analyse keek naar de uitkomsten in de groepen met gunstige of ongunstige klinisch-pathologische kenmerken. Bij 741 patiënten was wat dit betreft sprake van een laag risico en bij 259 van een hoog risico. Lopes Cardozo: “De achtjaars distant metastasis free interval was iets lager bij patiënten met een klinisch hoog risico (95%) ten opzichte van de patiënten in de klinisch laagrisicocategorie (97,6%). Maar daarbij moet worden opgemerkt dat de distant metastasis free interval van 95% nog steeds hoger is dan bij de patiënten met een Mammaprint laag risico. Dus ook in de klinisch-pathologisch hoogrisicogroep vormt de groep patiënten met ultralaag risico een groep die het beter doet. Maar ook deze analyse betreft kleine aantallen.”
Ook was er geen significant verschil tussen de patiënten met klinisch laag of hoog risico wat betreft borstkankerspecifieke overleving. Beide groepen hadden een uitstekende borstkankerspecifieke overleving na acht jaar van boven de 99% (respectievelijk 99,7 vs. 99,2%).”

Lopes Cardozo: “Ten slotte hebben we gekeken naar patiënten die behandeld waren met alleen endocriene therapie of helemaal geen adjuvante systemische behandeling. 69% heeft alleen endocriene therapie gekregen en 16% heeft geen adjuvante systemische behandeling gehad. Ook hier hadden beide groepen een zeer goede distant metastasis free survival, met respectievelijk 97,4% en 97,8%. Dus in feite hebben alle patiënten met ultra laag risico een zeer goede prognose met een achtjaars borstkankerspecifieke overleving van boven de 99%, ongeacht het klinisch risico. En er waren zeer weinig patiënten die een afstandsmetastase ontwikkelden, met een achtjaars distant metastasis free interval van 95 tot 98%.”

“Deze resultaten bevestigen in het grootste cohort tot nu de eerder gepubliceerde resultaten over een zeer goede overleving voor MammaPrint ultralaagpatiënten”, aldus Lopes Cardozo. “Maar omdat vooral laagrisicoborstkanker nog zeer laat kan recidiveren, moet een langere follow up laten zien dat de zeer goede prognose van deze groep patiënten blijft aanhouden, zoals ook is gezien in die eerdere studies. Het grootste verschil met de eerdere studies is dat de follow-up is in onze studie toch aanzienlijk korter is, met ongeveer 9 jaar versus 15 tot 20 jaar.”

De-escaleren

Een openstaande vraag is nog of verdere de-escalatie van de behandeling mogelijk is bij MammaPrint ultralaagpatiënten, maar daarover geeft de nieuwe analyse geen uitsluitsel, stelt Lopes Cardozo. “In MINDACT was binnen de MammaPrint ultralaagpatiënten de groep die geen adjuvante endocriene therapie kreeg maar heel klein (n = 159). De grootste groep kreeg wel hormonale behandeling en doet het daarmee heel goed. Op basis van deze data kunnen we daarom niet zeggen dat patiënten het net zo goed doen als ze geen behandeling krijgen. Hier heeft de STO-3-studie wel naar gekeken, en die zien dat met 20 jaar follow-up patiënten met zowel kortdurende endocriene therapie als geen behandeling een zeer goede borstkankerspecifieke overleving hebben.5 We denken dat de-escaleren waarschijnlijk wel kan, bijvoorbeeld door de duur van de behandeling in te korten, maar het echt achterwege laten van behandeling ligt toch altijd wat moeilijk, ook met het oog op het effect van endocriene therapie op het voorkomen van locoregionale recidieven en contralaterale borstkanker. Maar als een MammaPrint ultralaagpatiënt bijvoorbeeld heel veel last heeft van bijwerkingen van endocriene therapie, of als iemand de behandeling echt niet wil, kun je dit wel met een wat geruster hart afwachten.”

Referenties:

1. Lopes Cardozo J, Drukker C, Schmidt M, et al. Outcome of patients with an ultralow risk 70-gene signature in the MINDACT trial. J Clin Oncol 2021;39 suppl:500.

2. Cardoso F, Veer LJ van’t, Bogaerts J, et al. 70-Gene signature as an aid to treatment decisions in early-stage breast cancer. N Engl J Med. 2016;375:717-29.

3. Piccart M, Veer LJ van ’t, Poncet C, et al. 70-gene signature as an aid for treatment decisions in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age. Lancet Oncol. 2021;22:476-88.

4. Delahaye LJMJ, Drucker CA, Dreezen C, et al. A breast cancer gene signature for indolent disease. Breast Cancer Res Treat. 2017; 164: 461-66.

5. Esserman LJ, Yau C, Thompson CK, et al. Use of molecular tools to identify patients with indolent breast cancers with ultralow risk over 2 decades. JAMA Oncol. 2017;3:1503-10.

Student Mick van der Spoel wint Philips AI scriptieprijs voor hersentumoronderzoek

nov 2021 | Neuro-oncologie

Lees meer over Student Mick van der Spoel wint Philips AI scriptieprijs voor hersentumoronderzoek

Toch een hogere 10-jaarsoverleving na schildwachtklierbiopsie bij melanoom

nov 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Toch een hogere 10-jaarsoverleving na schildwachtklierbiopsie bij melanoom

Masterclass huidkanker: multidisciplinaire aanpak gewenst

nov 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass huidkanker: multidisciplinaire aanpak gewenst

SLE is een risicofactor voor overlijden bij oudere vrouwen met vroege borstkanker

nov 2021 | Borst, SLE

Lees meer over SLE is een risicofactor voor overlijden bij oudere vrouwen met vroege borstkanker

Onderzoek naar therapieresistentie bij kanker krijgt forse financiële impuls

nov 2021 | Borst, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologie, Hoofd-hals, Immunotherapie, Kinderen, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Onderzoek naar therapieresistentie bij kanker krijgt forse financiële impuls

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Lees meer
Lees meer over Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Opregulatie van kankergerelateerde pathways bij hartfalen met ijzertekort

Lees meer
Lees meer over Opregulatie van kankergerelateerde pathways bij hartfalen met ijzertekort

EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie

Oproep voor oncologen: wat zijn uw wensen omtrent nascholen 2022?

Zou u volgend jaar geïnteresseerd zijn in een ESMO-meeting in eigen land? Wat zijn uw wensen omtrent nascholen in het algemeen? Kunt u ons helpen door bijgaande korte vragenlijst in te vullen? Het kost u maximaal 2 minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk dank!

Vul de vragenlijst in >