Nieuwe analyse bevestigt uitstekende prognose bij MammaPrint ultra laag risico

Delen via:

Een nieuwe analyse van de MINDACT-studie bevestigt dat borstkankerpatiënten met een MammaPrint-score in de ultralaagcategorie een zeer goede langetermijnprognose hebben. Onafhankelijk van het klinisch risico was in deze groep de achtjaars borstkankerspecifieke overleving boven de 99%, vertelde onderzoeker Josephine Lopes Cardozo (Antoni van Leeuwenhoek) tijdens het ASCO-congres.1

De resultaten van de in 2016 gepubliceerde MINDACT-studie lieten zien dat de MammaPrint risicoscore voorspelt of borstkankerpatiënten wel of geen voordeel hebben van adjuvante chemotherapie.2,3 Het onderzoek toonde dat bij vroegstadiumborstkanker (N0-N1) vrouwen met een klinisch-pathologisch hoog risico maar een MammaPrint laag risico, geen klinisch relevant voordeel ervaren van adjuvante chemotherapie.
Maar naast een hoge of lage MammaPrint-score kan binnen de groep met een MammaPrint laag risico nog verder onderscheid gemaakt worden. De groep met een zogenoemd ultralaag risico was aanvankelijk bepaald op basis van de vijfjaarsfollow-up van de 78 patiënten die aan de basis stonden van MammaPrint, maar enkele jaren geleden is het afkappunt hiervoor opnieuw bepaald aan de hand van een groter cohort met een langere follow-up.4 “In deze studie had 98% van de vrouwen geen adjuvante systemische behandeling ontvangen en was de 15-jaars borstkankerspecifieke overleving 100%”, vertelt Lopes Cardozo. Het afkappunt voor ultra laag risico is dus bepaald aan de hand van een groep die op lange termijn geen uitzaaiingen had en niet aan borstkanker overleed.”

Dat deze maat bruikbaar is, werd hetzelfde jaar nog gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers. Laura Esserman en collega’s gebruikten hiervoor data uit de STO-3-studie, waarin patiënten met lymfekliernegatieve borstkanker van kleiner dan 3 cm werden gerandomiseerd tussen tamoxifen of geen systemische adjuvante therapie.5 In de groep patiënten waarbij een MammaPrint gedaan kon worden (n = 339 tamoxifen, n = 319 geen systemische therapie), was de 20-jaars borstkankerspecifieke overleving voor ultra laag risico patiënten zeer goed; 97% in de tamoxifengroep en 94% in patiënten die geen systemische behandeling kregen.

Meer patiënten

De reden dat Lopes Cardozo en collega’s nogmaals de uitkomsten van patiënten met MammaPrint ultra laag risico tegen het licht wilden houden, was de beperkte hoeveelheid deelnemers aan de eerdere studies. Lopes Cardozo: “Van alle borstkankers is ongeveer 15% ultralaag risico en daardoor is het totale aantal patiënten in deze eerdere studies eigenlijk heel klein, met in zijn totaliteit 110 patiënten. Dat is de aanleiding geweest om hier nogmaals naar te kijken binnen de MINDACT-studie, waar er 1000 patiënten waren in de ultralaagrisicogroep.”
De analyse liet zien dat wat betreft het optreden van afstandsmetastasen of borstkankergerelateerd overlijden vrouwen met een ultralaag risico een zeer goede prognose hebben. Na een mediane follow up van 8,7 jaar was de achtjaars distant metastasis free interval 97% versus 94,5% in vrouwen met een laag risico MammaPrint-score. “Vrouwen met een ultra laag risico bleken een significant lager risico te hebben op afstandsmetastasen of borstkankergerelateerd overlijden dan patiënten met een laag risico, met een hazardratio van 0,65. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat deze vergelijking gepaard ging met ruime betrouwbaarheidsintervallen en dat de studie hiervoor underpowered was.”

Tevens werd naar de borstkankerspecifieke overleving gekeken. “Deze was voor beide groepen goed, met een achtjaars borstkankerspecifieke overleving van 99,6% voor ultralaagrisicopatiënten en 98,2% voor laagrisicopatiënten.”

Klinisch-pathologische kenmerken

Een andere analyse keek naar de uitkomsten in de groepen met gunstige of ongunstige klinisch-pathologische kenmerken. Bij 741 patiënten was wat dit betreft sprake van een laag risico en bij 259 van een hoog risico. Lopes Cardozo: “De achtjaars distant metastasis free interval was iets lager bij patiënten met een klinisch hoog risico (95%) ten opzichte van de patiënten in de klinisch laagrisicocategorie (97,6%). Maar daarbij moet worden opgemerkt dat de distant metastasis free interval van 95% nog steeds hoger is dan bij de patiënten met een Mammaprint laag risico. Dus ook in de klinisch-pathologisch hoogrisicogroep vormt de groep patiënten met ultralaag risico een groep die het beter doet. Maar ook deze analyse betreft kleine aantallen.”
Ook was er geen significant verschil tussen de patiënten met klinisch laag of hoog risico wat betreft borstkankerspecifieke overleving. Beide groepen hadden een uitstekende borstkankerspecifieke overleving na acht jaar van boven de 99% (respectievelijk 99,7 vs. 99,2%).”

Lopes Cardozo: “Ten slotte hebben we gekeken naar patiënten die behandeld waren met alleen endocriene therapie of helemaal geen adjuvante systemische behandeling. 69% heeft alleen endocriene therapie gekregen en 16% heeft geen adjuvante systemische behandeling gehad. Ook hier hadden beide groepen een zeer goede distant metastasis free survival, met respectievelijk 97,4% en 97,8%. Dus in feite hebben alle patiënten met ultra laag risico een zeer goede prognose met een achtjaars borstkankerspecifieke overleving van boven de 99%, ongeacht het klinisch risico. En er waren zeer weinig patiënten die een afstandsmetastase ontwikkelden, met een achtjaars distant metastasis free interval van 95 tot 98%.”

“Deze resultaten bevestigen in het grootste cohort tot nu de eerder gepubliceerde resultaten over een zeer goede overleving voor MammaPrint ultralaagpatiënten”, aldus Lopes Cardozo. “Maar omdat vooral laagrisicoborstkanker nog zeer laat kan recidiveren, moet een langere follow up laten zien dat de zeer goede prognose van deze groep patiënten blijft aanhouden, zoals ook is gezien in die eerdere studies. Het grootste verschil met de eerdere studies is dat de follow-up is in onze studie toch aanzienlijk korter is, met ongeveer 9 jaar versus 15 tot 20 jaar.”

De-escaleren

Een openstaande vraag is nog of verdere de-escalatie van de behandeling mogelijk is bij MammaPrint ultralaagpatiënten, maar daarover geeft de nieuwe analyse geen uitsluitsel, stelt Lopes Cardozo. “In MINDACT was binnen de MammaPrint ultralaagpatiënten de groep die geen adjuvante endocriene therapie kreeg maar heel klein (n = 159). De grootste groep kreeg wel hormonale behandeling en doet het daarmee heel goed. Op basis van deze data kunnen we daarom niet zeggen dat patiënten het net zo goed doen als ze geen behandeling krijgen. Hier heeft de STO-3-studie wel naar gekeken, en die zien dat met 20 jaar follow-up patiënten met zowel kortdurende endocriene therapie als geen behandeling een zeer goede borstkankerspecifieke overleving hebben.5 We denken dat de-escaleren waarschijnlijk wel kan, bijvoorbeeld door de duur van de behandeling in te korten, maar het echt achterwege laten van behandeling ligt toch altijd wat moeilijk, ook met het oog op het effect van endocriene therapie op het voorkomen van locoregionale recidieven en contralaterale borstkanker. Maar als een MammaPrint ultralaagpatiënt bijvoorbeeld heel veel last heeft van bijwerkingen van endocriene therapie, of als iemand de behandeling echt niet wil, kun je dit wel met een wat geruster hart afwachten.”

Referenties:

1. Lopes Cardozo J, Drukker C, Schmidt M, et al. Outcome of patients with an ultralow risk 70-gene signature in the MINDACT trial. J Clin Oncol 2021;39 suppl:500.

2. Cardoso F, Veer LJ van’t, Bogaerts J, et al. 70-Gene signature as an aid to treatment decisions in early-stage breast cancer. N Engl J Med. 2016;375:717-29.

3. Piccart M, Veer LJ van ’t, Poncet C, et al. 70-gene signature as an aid for treatment decisions in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age. Lancet Oncol. 2021;22:476-88.

4. Delahaye LJMJ, Drucker CA, Dreezen C, et al. A breast cancer gene signature for indolent disease. Breast Cancer Res Treat. 2017; 164: 461-66.

5. Esserman LJ, Yau C, Thompson CK, et al. Use of molecular tools to identify patients with indolent breast cancers with ultralow risk over 2 decades. JAMA Oncol. 2017;3:1503-10.

Cytoreductieve chirurgie met of zonder HIPEC bij gevorderd ovariumcarcinoom

dec 2023 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Cytoreductieve chirurgie met of zonder HIPEC bij gevorderd ovariumcarcinoom

Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

dec 2023 | Longoncologie, Ouderen

Lees meer over Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

“We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

dec 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over “We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

Ook langetermijnoverleving ovariumcarcinoom hoger door HIPEC

dec 2023 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Ook langetermijnoverleving ovariumcarcinoom hoger door HIPEC

Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

dec 2023 | Bot en wekedelen, Immuuntherapie

Lees meer over Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ASCO Direct™ GU 2024

vrijdag 26 jan 2024 t/m zaterdag 27 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over ASCO Direct™ GU 2024

Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

okt 2023 | Borstkanker

Lees meer over Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

okt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

okt 2023 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

Precisiegeneeskunde nieuwe standaard bij primaire tumor onbekend?

okt 2023

Lees meer over Precisiegeneeskunde nieuwe standaard bij primaire tumor onbekend?

NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

okt 2023 | Chirurgie, Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

Selpercatinib effectiever bij RET-gemuteerd schildkliercarcinoom

okt 2023 | Chirurgie

Lees meer over Selpercatinib effectiever bij RET-gemuteerd schildkliercarcinoom

Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

okt 2023 | Chirurgie, Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023