Verband tussen circulerend tumor-DNA en behandelrespons bij gemetastaseerde borstkanker

Delen via:

Onafhankelijk van de gebruikte test is er bij gemetastaseerde borstkanker een relatie tussen circulerend tumor-DNA (ctDNA) en de behandelrespons. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek vanuit de afdeling Medische Oncologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Voor implementatie in de dagelijkse klinische praktijk zijn wel gestandaardiseerde procedures nodig, concluderen de onderzoekers in hun recente publicatie in Cancers.

Fotocredit: busracavus / Getty Images / iStock

Het volgen van respons op behandeling van gemetastaseerde borstkanker gebeurt veelal met radiologische beeldvorming. Evaluatie daarvan is mogelijk met RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), ontwikkeld voor fase II-studies als surrogaat eindpunt voor klinische winst. Maar radiologische beeldvorming is tamelijk ongevoelig, kent veel variatie in de interpretatie en geeft geen inzicht in biologische tumorkarakteristieken die van belang kunnen zijn voor de keuze van behandeling. Bovendien is de relatie met parameters voor klinische winst, algehele overleving en kwaliteit van leven beperkt.

Minimaal invasief

Circulerend tumor-DNA (ctDNA), dat in het bloed vrijkomt uit tumorcellen, kan behandelaars meer informatie geven. Het ctDNA is onderdeel van al het circulerende DNA (circulating cell-free DNA; (cfDNA) in lichaamsvloeistoffen. Dit kan minimaal invasief worden verkregen met liquidbiopsies van bijvoorbeeld bloed, urine, liquor of sputum. Daardoor is cfDNA geschikt om ontwikkelingen in de tijd te volgen.

Specifieke DNA-mutaties kunnen de respons of resistentie op behandeling voorspellen. Bovendien is de totale hoeveelheid ctDNA een maat voor tumorgroei. Daarmee kan ctDNA helpen bij de evaluatie van de behandelrespons. Door het ctDNA op verschillende tijdstippen te meten, kan de ziekterespons worden gevolgd.

Er zijn verschillende methoden om ctDNA te meten, veelal gebaseerd op detectie van kankerspecifieke somatische mutaties, DNA-methylering en variatie in aantallen kopieën. Tot op heden wordt geen van de methoden klinisch toegepast.

Gestandaardiseerde procedures nodig

De review is een analyse van recent gepubliceerde studies om de analytische waarde en klinische bruikbaarheid van ctDNA te onderzoeken bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker. In Cochrane-, Embase-, PubMed- en Google Scholar-databases is gezocht naar studies met ctDNA uit de periode mei 2010 tot oktober 2020. Er werden 33 relevante prospectieve en retrospectieve studies geselecteerd voor de review. Deze varieerden wat betreft procedures voor (voor)bewerking van patiëntmateriaal, toegepaste technieken en studieopzet. De meeste studies vonden een verband tussen ctDNA en behandelrespons, onafhankelijk van de gebruikte test.

Om het volgen van de respons op basis van ctDNA te implementeren in de dagelijkse klinische praktijk voor gemetastaseerde borstkanker zijn gestandaardiseerde procedures nodig, evenals grote prospectief verzamelde sample-cohorten met goed gedocumenteerde klinische follow-up. Zo kan de klinische waarde beter worden vastgesteld.

Referentie:

Jongbloed EM, Deger T, Sleijfer S, et al. A Systematic Review of the Use of Circulating Cell-Free DNA Dynamics to Monitor Response to Treatment in Metastatic Breast Cancer Patients. Cancers 2021;13(8):1811-28.

ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

aug 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

Toevoeging ADT en bestraling bekkenklieren aan salvage-radiotherapie op prostaatbed

aug 2022 | Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging ADT en bestraling bekkenklieren aan salvage-radiotherapie op prostaatbed

Overlevenden van gemetastaseerd melanoom hebben moeite hun leven te hervatten

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Overlevenden van gemetastaseerd melanoom hebben moeite hun leven te hervatten

De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

aug 2022 | Borstkanker, Longoncologie, Lymfoom

Lees meer over De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Lees meer
Lees meer over Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Lees meer
Lees meer over EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Lees meer
Lees meer over NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Lees meer
Lees meer over Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022