Nieuwe financiële impuls voor Oncode Institute om de code van kanker te blijven kraken

Delen via:

Oncode Institute heeft van KWF Kankerbestrijding, de Top Sector Life Sciences & Health, ZonMw en de ministeries van EZK, VWS en OCW een investering van 92 miljoen euro ontvangen om zijn innovatieve aanpak van kankeronderzoek 5 jaar te kunnen voortzetten. Met ruim 110 ingediende octrooien, een breed scala aan unieke samenwerkingen tussen wetenschappers, clinici en industriepartners, 9 oncologie start-ups, meer dan 1.600 gepubliceerde papers en 16 onderzoeken in de klinische proof of concept-fase, heeft Oncode de afgelopen 5 jaar voldoende krediet opgebouwd om deze nieuwe financiële impuls te rechtvaardigen.

“Ik denk het wel”, zegt prof. dr. G.J.P.L. (Geert) Kops, hoofd en wetenschappelijk directeur van het instituut, in antwoord op de vraag of Oncode in de eerste 5 jaar van zijn bestaan de verwachtingen heeft overtroffen. De lijst van gepubliceerde bevindingen in deze periode geeft hem recht van spreken. Over de ‘one two punch’-methode om leverkanker te bestrijden bijvoorbeeld. Over de nieuwe inzichten in virale infecties die de ontwikkeling van oncolytische virussen kunnen bevorderen. Of over een nieuwe DNA-schadeherstelfactor. Het is slechts een greep.

“Bedenk dat Oncode vanaf de grond is opgebouwd”, zegt Kops. “Er was alleen een plan. Er moest een nationaal netwerk komen, met bereidheid van alle wetenschappelijke organisaties om samen met ons tot innovatie te komen en bereidheid van wetenschappers om niet de kaarten voor de borst te houden uit angst voor verlies van onderzoeksgeld. Met dat in het achterhoofd had ik niet durven denken dat we zo snel, zo ver zouden komen.”

Succesfactoren

2 succesfactoren staan op de voorgrond, stelt Kops. “Bij beide gaat het om mensen”, zegt hij. “Aan de ene kant wetenschappers die openstaan voor valorisatie en voor samenwerking met elkaar en met de industrie. En aan de andere kant de juiste mensen in het team die alles moeten uitvoeren. Dat team is vrijwel onveranderd gebleven. Best bijzonder, want het zijn stuk voor stuk gewilde mensen die overal aan de slag kunnen. Maar we hebben een duidelijk gemeenschappelijk doel en we zijn blijkbaar in staat geweest om een goede werkomgeving te creëren. Wat verder een belangrijke rol heeft gespeeld, is het vertrouwen van de partijen die ons werk financieel mogelijk hebben gemaakt en die ons de ruimte gaven om ons onderzoek zo in te richten als wij dachten dat goed was.”

Aan het netwerk van wetenschappers die aan de start van het Oncode-traject bij elkaar zijn gebracht, is de vraag gesteld: Wat kunnen we samen doen op het gebied van oncologisch onderzoek dat uniek is in de wereld? “Dat was brainstormen met 60 onderzoeksgroepen tegelijk”, zegt Kops. “Er kwamen 3 onderwerpen uit, waarvan er 2 gefinancierd zijn om ten uitvoer te brengen in het Oncode Accelerator Project. Het eerste is gebaseerd op het feit dat de meeste mutaties in het DNA die kanker veroorzaken, voorkomen in delen van het genoom waarvan we nog weinig snappen. Als we hier meer over leren, kan dit tot andere therapieën leiden. Het tweede is immuuntherapie efficiënter inzetten door andere cellen te mobiliseren dan nu al gebeurt om de aanval uit te voeren.”

Waar het om de vervolgstap gaat, kent Oncode zijn eigen beperking. Kops: “Wij zijn van de valorisatie, niet van de geneesmiddelenontwikkeling. Vandaar dat we ook een groeifonds hebben opgezet om die vervolgstap te faciliteren, wat heeft geresulteerd in Oncode-PACT.”

Fundament

De onderzoeken waarmee Oncode zich in zijn eerste 5 jaar heeft beziggehouden, hebben dus allemaal betrekking op fundamenteel kankeronderzoek. “Ik ben daar hardcore in”, zegt Kops. “Er is geen kennisbenutting zonder fundament. We snappen kanker nog onvoldoende, het blijft ons verbazen wat het kan doen. Het belang van fundamenteel onderzoek is dus evident, en daarop is dan ook het principe van Oncode gebaseerd. De homeruns in behandeling zullen daaruit komen. Het mooie is dat we daar vrijheid in hebben. We vertrouwen de intuïtie van de onderzoekers. Veel partijen die wetenschappelijk onderzoek financieren, leggen daar restricties op. Dan speel je relatief op veilig. Wij zijn meer high-risk/high-gain. Het is belangrijk dat daar in onderzoek ruimte voor is.

Oncode lijkt daarmee een inspiratie te zijn voor andere domeinen in het wetenschappelijk onderzoek, stelt Kops. “Tegelijkertijd zie ik dat het idee van vrijheid geven aan onderzoekers nog wel slikken is voor beleidmakers”, zegt hij. “Toch komen de meeste doorbraken uit dingen die niet verwacht waren. Immuuntherapie kwam ook uit fundamenteel onderzoek dat niet per se op kanker gericht was.”

Lange termijn

Met de nieuwe financiële impuls kan Oncode weer 5 jaar verder. “Ons doel is zorgen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is en dat mensen met kanker een betere kwaliteit van leven hebben”, zegt Kops. “Dat bereiken we ook in de komende 5 jaar niet, het is een langetermijndoel. Wel hopen we in de komende 5 jaar een aantal doorbraken al heel dicht bij de kliniek te brengen en tot een fundamentele vorm van samenwerking met klinisch onderzoekers te komen. Maar we zijn ook al aan het kijken naar mogelijkheden voor financiering na 2028.”

In de kern ziet het werk van Oncode voor de komende 5 jaar er hetzelfde uit. Kops: “We hebben laten zien dat dit model van wetenschap bedrijven werkt. We gaan onze development pipeline uitbreiden met partnerships. Internationalisering hoort daar ook bij. We kijken bijvoorbeeld naar de Mission on Cancer van de EU. We hebben heel veel baat bij uitbreiding van ons netwerk, als mogelijkheid om impact te maken. Je hebt fundamenteel onderzoek nodig, en translationeel onderzoek ook, om de fundamentele kennis te vertalen naar de klinische praktijk. Die connectie hopen we nog beter te maken, en ik hoop dat het high-risk/high-gain principe daarin een structurele plek krijgt. We moeten weg van de kleine grants, want die kosten te veel tijd en leveren naar verhouding minder op. We werken in kankeronderzoek nog te projectmatig. De komende 5 jaar moeten we dus nog concreter de successen laten zien van onze alternatieve aanpak. En ik heb goede hoop dat we daarmee echt substantiële impact gaan maken op de zorg.”

Overleving Europese adolescenten en jongvolwassenen met kanker is verbeterd

apr 2024 | Leukemie, Neuro-oncologie

Lees meer over Overleving Europese adolescenten en jongvolwassenen met kanker is verbeterd

Longkankerscreening effectiever dan stoppen met roken-programma voor hoogrisicorokers

apr 2024 | Longoncologie

Lees meer over Longkankerscreening effectiever dan stoppen met roken-programma voor hoogrisicorokers

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

Boosten maakt lagere dosering olaparib mogelijk

apr 2024 | Borstkanker, Gynaecologische oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Boosten maakt lagere dosering olaparib mogelijk

Tijdelijke vergoeding trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

apr 2024 | Borstkanker

Lees meer over Tijdelijke vergoeding trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

apr 2024 | Immuuntherapie

Lees meer over Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

mrt 2024 | HIV, Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023