Nieuwe perspectieven op de rol van PET-scans bij behandeling van DLBCL

Delen via:

Op 8 maart promoveerde Corinne Eertink aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘New perspectives on the role of PET imaging in diffuse large B-cell lymphoma’. Als promotoren traden op prof. dr. R. Boellaard en prof. dr. J.M. Zijlstra-Baalbergen; copromotor was prof. dr. ir. H.C.W. de Vet. Corinne Eertink is momenteel werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de medische oncologie.

Wat was het doel van je promotieonderzoek?

Het doel was te kijken of je aan de hand van PET-scans DLBCL-patiënten met het oog op hun behandeling hoogrisico- en laagrisicopatiënten kunt identificeren. Hiervoor hebben we gekeken naar 2 scanmomenten. Voor de PET-scan die is gemaakt voor stadiëring (baseline PET) hebben we kwantitatieve PET-maten berekend, ook wel radiomics genoemd, om hiermee hoogrisico- en laagrisicopatiënten te identificeren. En voor de interim PET-scan hebben we gekeken naar het optimale tijdspunt van deze PET-scan en de optimale responscriteria om responders te onderscheiden van non-responders.

Wat wil jij dat de klinische dokter van jouw onderzoek weet?

We hebben aan de hand van de HOVON 84-trial gevonden dat het metabool tumorvolume gecombineerd met de afstand tussen de grootste laesie en een andere laesie, de intensiteit (SUV peak), de leeftijd van de patiënt en de WHO-status, de overleving van DLBCL-patiënten significant beter voorspelt dan de huidig gebruikte IPI-risicoclassificatie; we zagen een verhoging van de positief voorspellende waarde van 15% ten opzichte van de IPI. Deze resultaten zijn gevalideerd binnen het PETRA-consortium, waarbij gebruik is gemaakt van in totaal 1.195 scans uit 7 verschillende internationale trials. Daaruit bleek dat ons ontwikkelde radiomics-model altijd beter onderscheid kon maken tussen responders en non-responders dan de IPI. Binnen ditzelfde consortium is bij 1.695 patiënten gekeken naar de optimale responscriteria voor de interim PET. Hieruit bleek dat vooral de-escalatie aan de hand van de interim PET potentie heeft, maar escalatie ook zeker mogelijk is. Hierbij is het optimale responscriterium afhankelijk van de klinische context, maar lijken de kwantitatieve delta SUV-responscriteria beter responders en non-responders te kunnen onderscheiden dan de visuele Deauville-criteria. 

Wat was het meest frustrerende onderdeel van je onderzoek?

Ik denk dat frustratie inherent is aan wetenschap, juist doordat je werkt aan de randen van wat we op dit moment weten en begrijpen. Maar een van mijn frustraties was dat er geen gevalideerde pipeline was om de radiomics features te berekenen, waardoor ik deze ontzettend vaak heb moeten herberekenen aan de hand van de tumorsegmentaties. Aan het begin was niet duidelijk of – en hoe – de laesies samengevoegd moesten worden, of dat we radiomics features berekend aan de hand van maar 1 laesie zouden gebruiken. Daardoor moest ik dit vaker dan me lief was voor meer dan 6.000 laesies herberekenen.

Welk moment/inzicht bracht een doorbraak?

Het inzicht dat je zelf je eigen promotie heel erg kunt sturen. Naarmate de tijd vordert, ben je zelf in zekere mate een expert geworden op het onderwerp, waardoor je zelf ook best goed weet wat wel en niet relevant is. Door deze veranderde blik dat het mijn eigen promotietraject was, en niet dat van mijn promotieteam, durfde ik meer mijn eigen keuzes te maken en doelen na te streven. 

Wat is de vervolgvraag die voortkomt uit jouw onderzoek?

Het leuke van onderzoek doen, is dat het doorgaans meer nieuwe vragen oplevert dan antwoorden. Het logische vervolg van mijn promotie is te kijken of de combinatie van baseline radiomics en interim PET-respons nog beter onderscheid kan maken tussen responders en non-responders. Daarbij is vooral betrouwbare identificatie van non-responders belangrijk, zodat deze zo snel mogelijk toegang hebben tot nieuwe middelen die op de markt komen. Daarnaast wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar verschillende genetische en moleculaire subgroepen, dus het zou ontzettend interessant zijn dit te combineren met de verschillende PET-kenmerken. 

Wat neem je zelf mee uit jouw promotieonderzoek? Wat zijn jouw volgende stappen?

Momenteel werk ik als postdoctoraal onderzoeker medische oncologie, waarbij we het werkingsmechanisme van immuuntherapie proberen te begrijpen door de antibodies radioactief te labelen of T-celactiviteit te meten met behulp van immuno-PET-scans. Wie weet kan ik in de toekomst deze kennis weer toepassen binnen de hematologie! 

ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

mei 2023 | Benigne hematologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

mei 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

DNA-sequencing om restziekte te detecteren bij patiënten met AML in eerste remissie

mei 2023 | Leukemie, Stamceltransplantatie

Lees meer over DNA-sequencing om restziekte te detecteren bij patiënten met AML in eerste remissie

'We moeten méér praten over de dood om de kwaliteit van zorg te verbeteren'

mei 2023

Lees meer over 'We moeten méér praten over de dood om de kwaliteit van zorg te verbeteren'

GENEr8-1: resultaten 2 jaar na valoctocogene roxaparvovec bij hemofilie A

mei 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over GENEr8-1: resultaten 2 jaar na valoctocogene roxaparvovec bij hemofilie A

Venetoclax-combinaties bij CLL effectiever dan chemo-immuuntherapie

mei 2023 | Leukemie

Lees meer over Venetoclax-combinaties bij CLL effectiever dan chemo-immuuntherapie

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

EHA in ORANJE 2023

vrijdag 9 jun 2023 van 18:00 tot 21:45 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Ouderen, Stamceltransplantatie

Lees meer over EHA in ORANJE 2023

Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

Lees meer
Lees meer over Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

Lees meer
Lees meer over Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

Lees meer
Lees meer over Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

Lees meer
Lees meer over LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

Lees meer
Lees meer over Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Lees meer
Lees meer over Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Flesvoeding verhoogt het risico op ijzertekort bij zeer premature baby’s

Lees meer
Lees meer over Flesvoeding verhoogt het risico op ijzertekort bij zeer premature baby’s

Duurzame transfusieonafhankelijkheid na gentherapie bij bètathalassemie

Lees meer
Lees meer over Duurzame transfusieonafhankelijkheid na gentherapie bij bètathalassemie

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01