Oudere AML-patiënt vaker en intensiever behandeld

Delen via:

Door de jaren heen zijn oudere patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) in Nederland vaker en intensiever behandeld. Dat heeft voor een deel van deze patiënten geleid tot betere overleving. Dat blijkt uit onderzoek met data van de Nederlandse Kankerregistratie. Het onderzoek is recent gepubliceerd in Leukemia.

Eerste auteur Rana Kaplan doet promotieonderzoek in het Erasmus MC in samenwerking met IKNL. Zij is geïnteresseerd in kwaliteit en effectiviteit van oncologische zorg in Nederland. Aanleiding voor haar publicatie was een artikel vanuit Spanje over de overleving van oudere AML-patiënten. “De Spaanse onderzoekers zijn over de periode 1999 tot 2013 nagegaan of de behandelstrategie is veranderd en of dat effect had op de overleving van deze patiënten. Hun conclusie was dat behandelingen minder intensief zijn geworden vanwege bredere toepassing van hypomethylerende agentia, en dat de overleving nauwelijks was veranderd. Wij waren toen benieuwd naar de situatie in Nederland.”

Gedetailleerd beeld

Vanwege de goede registratie in Nederland (met een dekking van ruim 95% van alle kankerpatiënten) was selectie mogelijk van alle 60+ AML-patiënten (ruim 12.000) die zijn gediagnosticeerd tussen 1989 en 2018. Bovendien is gekeken naar de relatieve overleving (rekeninghoudend met de verwachte sterfte in de algemene Nederlandse bevolking), waar de Spaanse onderzoekers vooral de algehele overleving hebben bepaald.

De patiënten zijn verdeeld in vijf leeftijdscategorieën en vijf kalenderperioden. Vanaf 2014 zijn bovendien specifieke data beschikbaar over de eerstelijnsbehandeling van patiënten. “We hebben dus een gedetailleerd beeld gekregen over deze patiëntengroep”, zegt Kaplan.

Uit de analyse is gebleken dat de behandeling van oudere AML-patiënten ook in Nederland in de loop der jaren is veranderd. Maar anders dan in Spanje zijn 60- tot 64-jarige patiënten vaker behandeld met intensieve chemotherapie in een curatief traject. Het veranderde behandelregime heeft in deze patiëntengroep geleid tot betere relatieve overleving. Driekwart van de 60- tot 64-jarige patiënten kreeg intensieve, potentieel curatieve therapie. Vanaf 70 jaar werden veelal hypomethylerende middelen en/of best supportive care ingezet. In het gehele cohort kreeg 15% van de patiënten tussen 2013 en 2018 een post-remissiebehandeling met stamceltransplantatie.

Winst te behalen

In de afgelopen 30 jaar is de relatieve overleving voor met name de jongere AML-patiënten aanzienlijk gestegen. Dat geldt ook voor oudere patiënten, maar voor hen blijft de overleving relatief laag ten opzichte van hun jonge tegenhangers. “De oudere patiënt kan minder vaak intensief worden behandeld”, geeft Kaplan als verklaring daarvoor. “Wellicht is er wat betreft overleving nog winst te behalen. Bijvoorbeeld met betere selectie van patiënten die nog intensieve chemotherapie aankunnen, of door behandeling met een hypomethlyerend middel in aanloop naar allogene stamceltransplantatie. Vroeger was leeftijd een hard selectiecriterium, maar tegenwoordig gaat het meer om fitheid en comorbiditeit. Doorgaans gaat het om de blik van de behandelaar en is het lastig om deze criteria in richtlijnen te verwerken. Er zijn daarom objectievere maten, dus geriatrische assessments, nodig om te evalueren of de patiënt de behandeling aankan.”

Referentie

Kaplan ZLR, Van Leeuwen N, Posthuma EFM, et al. Improved relative survival in older patients with acute myeloid leukemia over a 30-year period in the Netherlands: a long haul is needed to change nothing into something. Leukemia. 2022;36:596-8.

Introductie rituximab gunstig voor uitkomsten patiënten met folliculair lymfoom

dec 2022 | Lymfoom

Lees meer over Introductie rituximab gunstig voor uitkomsten patiënten met folliculair lymfoom

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Azacitidine plus venetoclax bij patiënten met hoog-risico MDS of CMML

nov 2022 | Leukemie, MDS, MPN

Lees meer over Azacitidine plus venetoclax bij patiënten met hoog-risico MDS of CMML

Drie hematologische middelen als sluiskandidaat eerste helft 2023

nov 2022 | Benigne hematologie, Lymfoom, MM

Lees meer over Drie hematologische middelen als sluiskandidaat eerste helft 2023

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Sociaaleconomische status van invloed op klinische uitkomsten bij patiënten met MDS

nov 2022 | Leukemie, MDS

Lees meer over Sociaaleconomische status van invloed op klinische uitkomsten bij patiënten met MDS

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Antistolling en bloedingen

donderdag 8 dec 2022 van 19:30 tot 22:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

ASH in ORANJE 2022

dinsdag 20 dec 2022 van 18:00 tot 22:00 | Lymfoom, MDS, MM

Lees meer over ASH in ORANJE 2022

Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Lees meer
Lees meer over Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01