Overlevenden van gemetastaseerd melanoom hebben moeite hun leven te hervatten

Delen via:

Nadat ze zijn behandeld met immuuncheckpointremmers, worden overlevenden van een gemetastaseerd melanoom bij het hervatten van hun leven geconfronteerd met diverse uitdagingen. Ze hebben diverse onvervulde behoeften op het gebied van de nazorg. Dit is naar voren gekomen uit een kwalitatieve studie van het Erasmus MC.

Ieder jaar wordt wereldwijd bij bijna 300.000 mensen een nieuw diagnose huidmelanoom gesteld. Dankzij meerdere verbeteringen in de behandeling, waaronder de komst van immuuncheckpointremmers, hebben patiënten met een gemetastaseerd melanoom tegenwoordig betere overlevingskansen dan vroeger. Hierdoor is het melanoom veranderd van een ongeneeslijke kanker met een zeer slechte prognose in een potentieel geneesbare ziekte.

Leven weer oppakken en nut van nazorg

Door de verbeterde prognose krijgen steeds meer patiënten met een gemetastaseerd melanoom te maken met de uitdaging om na een succesvolle behandeling hun leven weer op te pakken. In onderzoek bij patiënten met andere vormen van kanker, is naar voren gekomen dat dit lastig kan zijn. Ze kunnen niet alleen te maken krijgen met aanhoudende of terugkerende lichamelijke klachten, maar ook met emotionele, psychosociale en werkgerelateerde problemen. Bovendien kan de vaak onverwachte omslag in de prognose – van een naderend overlijden naar een verwacht herstel – moeilijk zijn.

Om deze uitdagingen en langetermijngevolgen het hoofd te bieden, adviseert het American Institute of Medicine aan alle patiënten die de primaire behandeling hebben voltooid, nazorg te bieden. Deze nazorg is gericht op het informeren en ondersteunen van patiënten, het waarborgen van een toegang tot effectieve interventies en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Eerder onderzoek naar nazorg

Tot nu toe was er geen onderzoek gedaan naar de nazorg voor overlevenden van een melanoom. In onderzoek bij patiënten met andere vormen van gemetastaseerde en niet-gemetastaseerde kanker is aangetoond dat patiënten vaak met tal van onvervulde behoeften blijven zitten wat betreft hun nazorg.

In eerdere kwantitatieve studies is aangetoond dat ook patiënten met een melanoom na de behandeling met lichamelijke en emotionele problemen geconfronteerd kunnen worden. Een eerste kwalitatieve verkennende analyse van de ervaringen van patiënten die hersteld waren van een stadium I/IV-melanoom, toonde meerdere uitdagingen. Er ontbrak echter diepgaand onderzoek naar dit onderwerp. 

Kwalitatieve studie uit Rotterdam

De huidige kwalitatieve studie is uitgevoerd bij 20 patiënten met een gemetastaseerd melanoom bij wie, nadat een aanhoudende tumorrespons was bereikt, de immuuncheckpointremmers waren stopgezet. Naast een focusgroep met 9 patiënten vonden 11 individuele interviews plaats. De veranderde prognose veroorzaakte vaak gemengde gevoelens bij patiënten, vooral vanwege de onzekerheid over de toekomst. Velen vonden het lastig om door te gaan met hun leven zoals dat was voordat de gemetastaseerde kanker was vastgesteld. Daaraan liggen meerdere redenen ten grondslag, waaronder eisen en verwachtingen van zichzelf en van anderen, aanhoudende klachten en nieuwe problemen in verschillende levensdomeinen.  

Verder gaven de patiënten aan dat ze een nieuwe balans moesten vinden, zoals leren omgaan met de onzekerheid en een veranderde kijk op het leven en op hechte relaties. Wat betreft de nazorg hadden patiënten vooral behoefte aan meer op maat gemaakte patiëntinformatie, die beschikbaar is op één locatie. Daarnaast wilden ze weten bij wie ze met vragen terecht konden. Ten slotte hadden ze behoefte aan psychosociale ondersteuning, ook voor hun naaste familieleden.

Klinische implicaties van deze studie

Bij de begeleiding van overlevenden van een gemetastaseerd melanoom kunnen één aanspreekpunt en een gepersonaliseerd nazorgplan van toegevoegde waarde zijn. Vooral dat laatste is van belang in de melanoomzorg, gezien het multidisciplinaire karakter ervan.

Bron:
Kamminga NCW, van der Veldt AAM, Joosen MCW, et al. Experiences of resuming life after immunotherapy and associated survivorship care needs: a qualitative study among patients with metastatic melanoma. Br J Dermatol. 2022 May 21. 

Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

dec 2023 | Bot en wekedelen, Immuuntherapie

Lees meer over Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

Risicocalculator voor kans op uitzaaiingen bij plaveiselcelcarcinoom

dec 2023

Lees meer over Risicocalculator voor kans op uitzaaiingen bij plaveiselcelcarcinoom

Adjuvant nivolumab versus observatie bij volledig gereseceerd merkelcelcarcinoom

nov 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Adjuvant nivolumab versus observatie bij volledig gereseceerd merkelcelcarcinoom

Veelbelovend proefschrift over verbeteren immuuntherapie bekroond

nov 2023 | Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Veelbelovend proefschrift over verbeteren immuuntherapie bekroond

Camrelizumab plus rivoceranib versus sorafenib als eerstelijnsbehandeling bij inoperabel HCC

nov 2023 | Hepatologie, Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Camrelizumab plus rivoceranib versus sorafenib als eerstelijnsbehandeling bij inoperabel HCC

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ASCO Direct™ GU 2024

vrijdag 26 jan 2024 t/m zaterdag 27 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over ASCO Direct™ GU 2024

Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

okt 2023 | Borstkanker

Lees meer over Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

okt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

okt 2023 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

Precisiegeneeskunde nieuwe standaard bij primaire tumor onbekend?

okt 2023

Lees meer over Precisiegeneeskunde nieuwe standaard bij primaire tumor onbekend?

NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

okt 2023 | Chirurgie, Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

Selpercatinib effectiever bij RET-gemuteerd schildkliercarcinoom

okt 2023 | Chirurgie

Lees meer over Selpercatinib effectiever bij RET-gemuteerd schildkliercarcinoom

Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

okt 2023 | Chirurgie, Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023