Overlevenden van gemetastaseerd melanoom hebben moeite hun leven te hervatten

Delen via:

Nadat ze zijn behandeld met immuuncheckpointremmers, worden overlevenden van een gemetastaseerd melanoom bij het hervatten van hun leven geconfronteerd met diverse uitdagingen. Ze hebben diverse onvervulde behoeften op het gebied van de nazorg. Dit is naar voren gekomen uit een kwalitatieve studie van het Erasmus MC.

Ieder jaar wordt wereldwijd bij bijna 300.000 mensen een nieuw diagnose huidmelanoom gesteld. Dankzij meerdere verbeteringen in de behandeling, waaronder de komst van immuuncheckpointremmers, hebben patiënten met een gemetastaseerd melanoom tegenwoordig betere overlevingskansen dan vroeger. Hierdoor is het melanoom veranderd van een ongeneeslijke kanker met een zeer slechte prognose in een potentieel geneesbare ziekte.

Leven weer oppakken en nut van nazorg

Door de verbeterde prognose krijgen steeds meer patiënten met een gemetastaseerd melanoom te maken met de uitdaging om na een succesvolle behandeling hun leven weer op te pakken. In onderzoek bij patiënten met andere vormen van kanker, is naar voren gekomen dat dit lastig kan zijn. Ze kunnen niet alleen te maken krijgen met aanhoudende of terugkerende lichamelijke klachten, maar ook met emotionele, psychosociale en werkgerelateerde problemen. Bovendien kan de vaak onverwachte omslag in de prognose – van een naderend overlijden naar een verwacht herstel – moeilijk zijn.

Om deze uitdagingen en langetermijngevolgen het hoofd te bieden, adviseert het American Institute of Medicine aan alle patiënten die de primaire behandeling hebben voltooid, nazorg te bieden. Deze nazorg is gericht op het informeren en ondersteunen van patiënten, het waarborgen van een toegang tot effectieve interventies en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Eerder onderzoek naar nazorg

Tot nu toe was er geen onderzoek gedaan naar de nazorg voor overlevenden van een melanoom. In onderzoek bij patiënten met andere vormen van gemetastaseerde en niet-gemetastaseerde kanker is aangetoond dat patiënten vaak met tal van onvervulde behoeften blijven zitten wat betreft hun nazorg.

In eerdere kwantitatieve studies is aangetoond dat ook patiënten met een melanoom na de behandeling met lichamelijke en emotionele problemen geconfronteerd kunnen worden. Een eerste kwalitatieve verkennende analyse van de ervaringen van patiënten die hersteld waren van een stadium I/IV-melanoom, toonde meerdere uitdagingen. Er ontbrak echter diepgaand onderzoek naar dit onderwerp. 

Kwalitatieve studie uit Rotterdam

De huidige kwalitatieve studie is uitgevoerd bij 20 patiënten met een gemetastaseerd melanoom bij wie, nadat een aanhoudende tumorrespons was bereikt, de immuuncheckpointremmers waren stopgezet. Naast een focusgroep met 9 patiënten vonden 11 individuele interviews plaats. De veranderde prognose veroorzaakte vaak gemengde gevoelens bij patiënten, vooral vanwege de onzekerheid over de toekomst. Velen vonden het lastig om door te gaan met hun leven zoals dat was voordat de gemetastaseerde kanker was vastgesteld. Daaraan liggen meerdere redenen ten grondslag, waaronder eisen en verwachtingen van zichzelf en van anderen, aanhoudende klachten en nieuwe problemen in verschillende levensdomeinen.  

Verder gaven de patiënten aan dat ze een nieuwe balans moesten vinden, zoals leren omgaan met de onzekerheid en een veranderde kijk op het leven en op hechte relaties. Wat betreft de nazorg hadden patiënten vooral behoefte aan meer op maat gemaakte patiëntinformatie, die beschikbaar is op één locatie. Daarnaast wilden ze weten bij wie ze met vragen terecht konden. Ten slotte hadden ze behoefte aan psychosociale ondersteuning, ook voor hun naaste familieleden.

Klinische implicaties van deze studie

Bij de begeleiding van overlevenden van een gemetastaseerd melanoom kunnen één aanspreekpunt en een gepersonaliseerd nazorgplan van toegevoegde waarde zijn. Vooral dat laatste is van belang in de melanoomzorg, gezien het multidisciplinaire karakter ervan.

Bron:
Kamminga NCW, van der Veldt AAM, Joosen MCW, et al. Experiences of resuming life after immunotherapy and associated survivorship care needs: a qualitative study among patients with metastatic melanoma. Br J Dermatol. 2022 May 21. 

Op naar effectievere en veiligere orale geneesmiddelen tegen borstkanker

aug 2022 | Borstkanker

Lees meer over Op naar effectievere en veiligere orale geneesmiddelen tegen borstkanker

Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

aug 2022 | HIV, Maag-darm-leveroncologie, Virale infecties

Lees meer over Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

aug 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Lees meer
Lees meer over Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Lees meer
Lees meer over EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Lees meer
Lees meer over NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Lees meer
Lees meer over Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022