Peritoneale metastasering treft relevant deel van patiënten met kanker

Delen via:

Op 29 februari 2024 promoveerde Anouk Rijken aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift ’The burden of peritoneal metastases: exploring epidemiological and clinical aspects using population-based data’. Als promotor trad op prof. dr. I.H.J.T. de Hingh; copromotor was dr. F.N. van Erning. Anouk Rijken is momenteel werkzaam als arts-assistent Intensive Care/Spoedeisende Hulp in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

Wat was het doel van je promotieonderzoek?

Ruim 3.700 patiënten met kanker hebben jaarlijks te maken met peritoneale metastasen. Eerder werd deze aandoening als terminale ziekte beschouwd, zonder effectieve behandelopties. Tegenwoordig is sprake van een meer proactieve houding vanwege meer beschikbare behandelopties, afhankelijk van de locatie van de primaire tumor. Met deze proactievere houding ontstond ook behoefte aan actuele epidemiologische gegevens. Van veel primaire tumorsoorten is echter nog helemaal niet bekend hoe vaak peritoneale metastasen voorkomen. Doel van dit proefschrift was meer inzicht te krijgen in epidemiologische en klinische aspecten van patiënten met peritoneale metastasen bij verschillende primaire kankersoorten in de dagelijkse klinische praktijk. 

Wat wil jij dat de klinische dokter van jouw onderzoek weet?

Uit het onderzoek blijkt dat peritoneale metastasen een relevant deel van de kankerpatiënten treft. Het is een vorm van metastasering die veel voorkomt bij gastro-intestinale primaire kankersoorten. Dit is waarschijnlijk bij de meeste klinische dokters wel bekend. Echter, het komt ook voor bij kankersoorten buiten de buikholte. Tevens zien we dat bij patiënten met colon-, maag- en HPB-tumoren het een aanzienlijk deel van alle gemetastaseerde patiënten betreft. Dus zeker iets wat de aandacht verdient in de spreekkamer. Vooral gezien het feit dat, ondanks dat de HIPEC-behandeling voor een geselecteerde groep fitte patiënten beschikbaar is en er dus vooruitgang is geboekt in de behandeling van peritoneale metastasen, we in dit proefschrift zien dat de prognose van deze patiënten over het algemeen slecht is en dat maar een zeer klein deel van de patiënten in aanmerking komt voor deze HIPEC-behandeling of zelfs palliatieve chemotherapie. 

Wat was het meest frustrerende onderdeel van je onderzoek?

Ik heb veel geluk gehad met mijn promotieonderzoek en mijn begeleiders; weinig frustrerends dus. Het enige wat jammer was, is dat – doordat ik enkel retrospectief onderzoek deed – bepaalde dingen niet genoteerd stonden in de data. Je hebt natuurlijk altijd te maken met selectiebias omdat je niet ALLES weet van de patiënten. Maar het blijft natuurlijk uniek dat we de Nederlandse Kankerregistratie hebben en we dus daadwerkelijk alle patiënten in Nederland hebben kunnen includeren in mijn studies. Dit zorgt voor een mooie overview van de Nederlandse populatie met peritoneale metastasen. 

Welk moment/inzicht bracht een doorbraak?

Op persoonlijk vlak was dat denk ik het moment dat ik studenten ging begeleiden. Op dat moment werd het voor mijzelf duidelijk dat ik toch al veel bereikt en geleerd had in de voorgaande tijd en ik vond het heel leuk die kennis over te dragen aan mijn opvolgers! Bovenal leer je zelf natuurlijk ook weer nieuwe dingen door een frisse blik. 

Wat is de vervolgvraag die voortkomt uit jouw onderzoek?

Wat duidelijk wordt door mijn promotieonderzoek, is dat het overgrote deel van de patiënten niet in aanmerking komt voor behandeling, noch voor palliatieve chemotherapie, noch voor een HIPEC-behandeling. We zien ook dat veel patiënten recidief van ziekte krijgen (bij CRC en maagcarcinoom). Ik denk dat het relevant is dat we toekomstig onderzoek richten op gerichtere diagnostiek naar peritoneale metastasen, zodat patiënten eerder gediagnosticeerd worden en de ziekte minder uitgebreid is. Ook zijn de data van IKNL natuurlijk uitgebreid, maar er mist nog een aantal relevante aspecten. Zo is de mutatiestatus in veel gevallen onbekend, wordt er niets genoteerd over de verschillende subtypes (CMS) en wordt ook de uitgebreidheid van ziekte niet genoteerd. Hier is wel veel vooruitgang geboekt en mogelijk hebben we over een paar jaar meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de mutatiestatus van patiënten die snel een recidief krijgen. 

Wat neem je zelf mee uit jouw promotieonderzoek? Wat zijn jouw volgende stappen?

Ik heb ontzettend veel inspirerende mensen leren kennen tijdens mijn promotieonderzoek. Het is heel bijzonder zoveel mensen gedreven bezig te zien voor een relatief onbekend ziektebeeld. Ik heb veel mogen leren over wetenschappelijk onderzoek: van mijn begeleiders door de intensieve samenwerking, maar ook van collega’s buiten onze onderzoeksgroep. Daarnaast heb ik een aantal studenten mogen begeleiden, wat ik erg leuk vond om te doen. 

Momenteel werk ik als arts-assistent op de IC en SEH in het Elkerliek Ziekenhuis en volgend jaar wil ik solliciteren voor de huisartsenopleiding. Onze onderzoeksgroep is een hechte groep met oud-onderzoekers en actieve onderzoekers. Ik hoop daar nog lang deel van uit te mogen maken en mee te werken aan mooie projecten. 

Afamitresgene autoleucel bij gevorderd synoviaal sarcoom en myxoïd rondcellig liposarcoom

jul 2024 | Bot en wekedelentumoren

Lees meer over Afamitresgene autoleucel bij gevorderd synoviaal sarcoom en myxoïd rondcellig liposarcoom

“TIL’s kunnen behandeling van borstkanker gaan veranderen”

jul 2024 | Borstkanker

Lees meer over “TIL’s kunnen behandeling van borstkanker gaan veranderen”

Verspilling van goede geneesmiddelen is een verspilde kans!

jul 2024

Lees meer over Verspilling van goede geneesmiddelen is een verspilde kans!

Verschillende progestagenen verhogen risico op intracraniaal meningeoom

jul 2024 | Neuro-oncologie

Lees meer over Verschillende progestagenen verhogen risico op intracraniaal meningeoom

Gebruik van ePRO-platform Kaiku voor monitoren symptomen bij melanoompatiënten

jul 2024 | Dermato-oncologie

Lees meer over Gebruik van ePRO-platform Kaiku voor monitoren symptomen bij melanoompatiënten

Is neoadjuvante immuuntherapie een optie bij hormoongevoelige borstkanker?

jul 2024 | Borstkanker

Lees meer over Is neoadjuvante immuuntherapie een optie bij hormoongevoelige borstkanker?

Opioïden in de 2e lijn: Sleutels tot effectieve bestrijding van maligne pijn

10 sep 2024 om 20:00

Lees meer over Opioïden in de 2e lijn: Sleutels tot effectieve bestrijding van maligne pijn

Pakketbeslissingen en (on-)zekere kosteneffectiviteit: Willingness to Pay voor geneesmiddelen

1 jul 2024

Lees meer over Pakketbeslissingen en (on-)zekere kosteneffectiviteit: Willingness to Pay voor geneesmiddelen

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00 | Borstkanker, Bot en wekedelentumoren, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-halsoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Ouderen, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

Nieuwe risicoscore voor VTE bij kankerpatiënten

jun 2024 | Benigne hematologie

Lees meer over Nieuwe risicoscore voor VTE bij kankerpatiënten

AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

jun 2024 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

jun 2024 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2024

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2024

MedNet Oncologie 2024-03

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-03

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023