Relatie tussen aantal CD4+-cellen en impact APOE ε4 op geheugen bij volwassenen met hiv

Delen via:

Uit een cross-sectioneel onderzoek bij bijna 100 hiv-patiënten blijkt dat APOE ε4 is geassocieerd met een verminderde geheugenprestatie en een lagere functionele connectiviteit binnen het geheugennetwerk. Een lage nadir van het aantal CD4+-cellen, wijzend op een geschiedenis van ernstige immuunsuppressie, lijkt het effect van ε4 te verergeren.

De snel vergrijzende populatie hiv-geïnfecteerden heeft mogelijk een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. De mogelijke interactie tussen hiv en genetische risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer op de hersenfunctie is echter niet bekend. De huidige studie was dan ook gericht op het onderzoeken van de impact van APOE ε4 op de hersenfunctie bij 99 personen met hiv (PWH), evenals de mogelijke interactie tussen ε4 en de ernst van de immuunsuppressie. De deelnemers waren 56,3 ± 6,5 jaar (bereik 41-70 jaar), 27 van hen waren vrouw, 26 ε4-drager en 73 niet-drager. Met structurele MRI en resting-state functionele MRI werden respectievelijk veranderingen in de hersenstructuur en functionele connectiviteit beoordeeld.

APOE ε4 was geassocieerd met een slechtere geheugenprestatie en een verlaagde functionele connectiviteit in het geheugennetwerk. De afname van de functionele connectiviteit werd vooral gezien in de caudate nucleus in plaats van de hippocampus en was gecorreleerd met een slechtere geheugenprestatie. Bij ε4-dragers was een lage nadir van CD4+-cellen (< 200 cellen/µl) geassocieerd met een verlaagde functionele connectiviteit in het geheugennetwerk, terwijl deze associatie niet werd gezien bij de niet-dragers. Bovendien was er een indirecte nadelige impact van ε4 op de geheugenprestatie via functionele connectiviteit in het geheugennetwerk. Dit effect van ε4 op het geheugen was echter alleen significant als het laagst gemeten aantal CD4+-cellen < 200 was.

Bron:

Yang FN, Bronshteyn M, Flowers SA, et al. Low CD4+ cell count nadir exacerbates the impacts of APOE ε4 on functional connectivity and memory in adults with HIV. AIDS. 2021;35:727-36.

Immuungecompromitteerden krijgen extra dosis COVID-19-vaccin

sep 2021 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Immuungecompromitteerden krijgen extra dosis COVID-19-vaccin

Cellulaire en moleculaire mechanismen van hiv-1-overdracht

sep 2021 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Cellulaire en moleculaire mechanismen van hiv-1-overdracht

Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

sep 2021 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

sep 2021 | Virale infecties

Lees meer over Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

Betere uitkomsten COVID-19 dankzij therapeutische antistolling

sep 2021 | Benigne hematologie, Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Betere uitkomsten COVID-19 dankzij therapeutische antistolling

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Lees meer
Lees meer over Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Lees meer
Lees meer over Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Lees meer
Lees meer over Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Meer gerichte soa-tests zorgen voor hoger percentage positieve tests in pandemiejaar

Lees meer
Lees meer over Meer gerichte soa-tests zorgen voor hoger percentage positieve tests in pandemiejaar

Chlamydia-infectie heeft geen negatief effect op uitkomst zwangerschap

Lees meer
Lees meer over Chlamydia-infectie heeft geen negatief effect op uitkomst zwangerschap

Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Lees meer
Lees meer over Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Meeste MSM kiezen voor dagelijkse i.p.v. event-gestuurde PrEP

Lees meer
Lees meer over Meeste MSM kiezen voor dagelijkse i.p.v. event-gestuurde PrEP

Syfilisstammen in Amsterdam zijn heel divers

Lees meer
Lees meer over Syfilisstammen in Amsterdam zijn heel divers

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg