Relatie tussen aantal CD4+-cellen en impact APOE ε4 op geheugen bij volwassenen met hiv

Delen via:

Uit een cross-sectioneel onderzoek bij bijna 100 hiv-patiënten blijkt dat APOE ε4 is geassocieerd met een verminderde geheugenprestatie en een lagere functionele connectiviteit binnen het geheugennetwerk. Een lage nadir van het aantal CD4+-cellen, wijzend op een geschiedenis van ernstige immuunsuppressie, lijkt het effect van ε4 te verergeren.

De snel vergrijzende populatie hiv-geïnfecteerden heeft mogelijk een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. De mogelijke interactie tussen hiv en genetische risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer op de hersenfunctie is echter niet bekend. De huidige studie was dan ook gericht op het onderzoeken van de impact van APOE ε4 op de hersenfunctie bij 99 personen met hiv (PWH), evenals de mogelijke interactie tussen ε4 en de ernst van de immuunsuppressie. De deelnemers waren 56,3 ± 6,5 jaar (bereik 41-70 jaar), 27 van hen waren vrouw, 26 ε4-drager en 73 niet-drager. Met structurele MRI en resting-state functionele MRI werden respectievelijk veranderingen in de hersenstructuur en functionele connectiviteit beoordeeld.

APOE ε4 was geassocieerd met een slechtere geheugenprestatie en een verlaagde functionele connectiviteit in het geheugennetwerk. De afname van de functionele connectiviteit werd vooral gezien in de caudate nucleus in plaats van de hippocampus en was gecorreleerd met een slechtere geheugenprestatie. Bij ε4-dragers was een lage nadir van CD4+-cellen (< 200 cellen/µl) geassocieerd met een verlaagde functionele connectiviteit in het geheugennetwerk, terwijl deze associatie niet werd gezien bij de niet-dragers. Bovendien was er een indirecte nadelige impact van ε4 op de geheugenprestatie via functionele connectiviteit in het geheugennetwerk. Dit effect van ε4 op het geheugen was echter alleen significant als het laagst gemeten aantal CD4+-cellen < 200 was.

Bron:

Yang FN, Bronshteyn M, Flowers SA, et al. Low CD4+ cell count nadir exacerbates the impacts of APOE ε4 on functional connectivity and memory in adults with HIV. AIDS. 2021;35:727-36.

Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

jan 2022 | Hepatitis, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

jan 2022 | Multipele Sclerose, RA, SLE, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

jan 2022 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

jan 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

Adequate humorale respons op SARS-CoV-2-infectie na levertransplantatie

jan 2022 | Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Adequate humorale respons op SARS-CoV-2-infectie na levertransplantatie

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

COVID-19-vaccin bij auto-immuunziekten en gebruik van immuunsuppressiva

Lees meer
Lees meer over COVID-19-vaccin bij auto-immuunziekten en gebruik van immuunsuppressiva

SOA- en hiv-test bij vermoeden IBD in combinatie met onbeschermde anale seks

Lees meer
Lees meer over SOA- en hiv-test bij vermoeden IBD in combinatie met onbeschermde anale seks

Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Lees meer
Lees meer over Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Ouderen met hiv vormen geen homogene groep

Lees meer
Lees meer over Ouderen met hiv vormen geen homogene groep

Minder multidrug-resistentie in Europa sinds de komst van integraseremmers

Lees meer
Lees meer over Minder multidrug-resistentie in Europa sinds de komst van integraseremmers

Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Lees meer
Lees meer over Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Veel psychische problematiek bij chemseks-deelnemers

Lees meer
Lees meer over Veel psychische problematiek bij chemseks-deelnemers

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg