Risico op herseninfarct bij COVID-19 groter dan bij influenza

Delen via:

In een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd in twee academische ziekenhuizen in New York had 1,6% van de volwassenen met COVID-19 die de spoedeisende hulp bezochten of in het ziekenhuis waren opgenomen, een herseninfarct. Dit percentage was hoger dan in een vergelijkbare groep patiënten met influenza, zo schrijven de onderzoekers in JAMA Neurology.

Het doel van de studie was te onderzoeken of patiënten met COVID-19 een hoger risico hebben op een herseninfarct in vergelijking met patiënten met influenza, een bekende risicofactor voor een beroerte. De onderzoekers includeerden volwassen patiënten met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie die de spoedeisende hulp bezochten of waren opgenomen in een van de twee betrokken ziekenhuizen tussen 4 maart en 2 mei 2020.  Het vergelijkingscohort bestond uit volwassenen met een bevestigde infectie met influenzavirus A of B die de spoedeisende hulp bezochten of  werden opgenomen tussen 1 januari 2016 en 31 mei 2018 (matige en ernstige griepseizoenen). Drie neurologen beoordeelden de primaire uitkomst (acuut herseninfarct) en de klinische kenmerken, mechanismen en uitkomsten. Logistische regressie werd gebruikt om het percentage patiënten met een herseninfarct te vergelijken in de groep patiënten met COVID-19 en de groep patiënten met influenza.

Verhoogd risico bij COVID-19

Van de 1.916 patiënten met COVID-19 die de spoedeisende hulp bezochten of werden opgenomen in het ziekenhuis hadden er 31 (1,6%; 95%-BI 1,1%-2,3%) een acuut herseninfarct. De mediane leeftijd van patiënten met een herseninfarct was 69 jaar (IQR 66-78 jaar) en 18 van hen (58%) waren man. Het herseninfarct was in 8 gevallen (26%) de reden voor het bezoek aan het ziekenhuis. In de influenzagroep hadden slechts 3 van de 1.486 patiënten (0,2%; 95%-BI 0,0%-0,6%) een acuut herseninfarct. Na correctie voor leeftijd, geslacht en ras was het risico op een herseninfarct hoger bij infectie met SARS-CoV-2 dan bij infectie met een influenzavirus (OR 7,6; 95%-BI 2,3-25,2). De associatie bleef bestaan ​​in sensitiviteitsanalyses waarin werd gecorrigeerd voor vasculaire risicofactoren, virale symptomen en opname op de intensive care.

Vervolgonderzoek

Volgens de onderzoekers zouden artsen scherp moeten zijn op de symptomen van een acuut herseninfarct bij patiënten met COVID-19, zodat interventies tijdig kunnen worden ingezet. Aanvullende studies zijn echter nodig om deze bevindingen te bevestigen en om mogelijke trombotische mechanismen geassocieerd met COVID-19 verder te onderzoeken.

Bron:

Merkler AE, Parikh NS, Mir S, et al. Risk of Ischemic Stroke in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) vs Patients With Influenza. JAMA Neurol. 2020 Jul 2. Online ahead of print.

Vergoeding siponimod voor SPMS-patiënten met actieve ziekte

jan 2021 |

Lees meer over Vergoeding siponimod voor SPMS-patiënten met actieve ziekte

Elf nieuwe risico-loci gevonden voor hersenaneurysmata

jan 2021 |

Lees meer over Elf nieuwe risico-loci gevonden voor hersenaneurysmata

Het Neurologisch Jaaroverzicht - Vooruitblik 2021

jan 2021 |

Lees meer over Het Neurologisch Jaaroverzicht - Vooruitblik 2021

Apathie vroege voorspeller FTD

jan 2021 |

Lees meer over Apathie vroege voorspeller FTD

Handreiking communicatie bij dementie

dec 2020 |

Lees meer over Handreiking communicatie bij dementie

Hoofdpijn: anti-CGRP, gender medicine en het effect van de eerste lockdown

dec 2020 |

Lees meer over Hoofdpijn: anti-CGRP, gender medicine en het effect van de eerste lockdown

Neurologisch Jaaroverzicht 2020

8 dec 2020 om 20:30 | Neurologie

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Uitdagingen in de behandeling van SPMS

1 okt 2020 | Neurologie

Lees meer over Uitdagingen in de behandeling van SPMS

Optimale MSzorg

25 sep 2020 | Neurologie

Lees meer over Optimale MSzorg

Mastering Migraine | Deel 2

22 sep 2020 | Neurologie

Lees meer over Mastering Migraine | Deel 2

Secundair Progressieve Multipele Sclerose

5 feb 2020 | Neurologie

Lees meer over Secundair Progressieve Multipele Sclerose

MS en Kinderen

4 feb 2020 | Neurologie

Lees meer over MS en Kinderen

Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019

11 dec 2019 | Neurologie

Lees meer over Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019

Real World Evidence in MS

3 dec 2019 om 20:30 | Neurologie

Lees meer over Real World Evidence in MS

Sinusitus of Migraine?

Neurologie

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Minder invaliderende beroertes met ticagrelor plus aspirine

Lees meer
Lees meer over Minder invaliderende beroertes met ticagrelor plus aspirine

Verhoogd risico op dementie door diabetes verschilt per subtype

Lees meer
Lees meer over Verhoogd risico op dementie door diabetes verschilt per subtype

Lenvatinib plus pembrolizumab gaat gepaard met tumorrespons in diverse solide tumoren

Lees meer
Lees meer over Lenvatinib plus pembrolizumab gaat gepaard met tumorrespons in diverse solide tumoren

“Prodromale fase van MS afleidbaar uit zorggebruik”

Lees meer
Lees meer over “Prodromale fase van MS afleidbaar uit zorggebruik”

Nieuw inzicht in remyelinisatie na corticale demyelinisatie bij MS

Lees meer
Lees meer over Nieuw inzicht in remyelinisatie na corticale demyelinisatie bij MS

De kans op PML bij gebruik van fingolimod: een update

Lees meer
Lees meer over De kans op PML bij gebruik van fingolimod: een update

Relatief gunstige effecten natalizumab op patiëntgerapporteerde uitkomsten

Lees meer
Lees meer over Relatief gunstige effecten natalizumab op patiëntgerapporteerde uitkomsten

Masitinib mogelijk nieuwe behandeling van progressieve MS

Lees meer
Lees meer over Masitinib mogelijk nieuwe behandeling van progressieve MS

MS-activiteit tijdens zwangerschap in een modern cohort

Lees meer
Lees meer over MS-activiteit tijdens zwangerschap in een modern cohort

Real World Evidence in MS

jan 2020 |

Lees meer over Real World Evidence in MS