<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> master

Samenstelling microbioom voorspelt mortaliteit na allogene stamceltransplantatie

Delen via:

Onderzoekers uit de VS, Duitsland en Japan vonden in vier ziekenhuizen op drie continenten vergelijkbare veranderingen in de diversiteit van het intestinale microbioom tijdens het traject van allogene stamceltransplantatie. Ze concluderen in NEJM dat een hogere diversiteit van het microbioom is geassocieerd met een lagere mortaliteit.

In kleine single-centerstudies werden eerder al associaties beschreven tussen de samenstelling van het intestinale microbioom en de klinische uitkomsten na allogene stamceltransplantatie. Het is echter onduidelijk of deze relatie generaliseerbaar is, aangezien er aanzienlijke geografische variatie bestaat in de samenstelling van het intestinale microbioom en er verschillen zijn in de werkwijze tussen transplantatiecentra. Onderzoekers uit de VS, Duitsland en Japan bestudeerden dan ook patronen van verstoring van het microbioom en de associatie met de klinische uitkomst bij patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergingen in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, Duke University Medical Center in Durham, University Hospital Regensburg of het Hokkaido University Hospital in Sapporo. Voor stratificatie van patiënten in groepen met een hoge dan wel lage diversiteit van het microbioom werd de mediane diversiteitsscore gebruikt die werd gevonden in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Dit cohort werd in de analyse vervolgens beschouwd als cohort 1 en de overige drie centra in Duitsland, Japan en North Carolina vormden samen cohort 2.

Diversiteit en overleving

In totaal konden 8.767 fecale monsters van 1.362 patiënten worden geanalyseerd. Om de associatie tussen diversiteit tijdens de transplantatie en overleving te bestuderen, werden fecale monsters geanalyseerd die werden verkregen tussen dag 7 en 21. Een hogere diversiteit (> 2,64) van het intestinale microbioom was geassocieerd met een lager risico om te overlijden (cohort 1: in de hoge diversiteitsgroep overleden 104 van de 354 patiënten vs. 136 van de 350 patiënten in de lage diversiteitsgroep; gecorrigeerde HR 0,71; cohort 2: respectievelijk 18 van 87 vs. 35 van 92 patiënten; gecorrigeerde HR 0,49). In subgroepanalyses werd een associatie geïdentificeerd tussen een lagere intestinale diversiteit en een hoger risico op transplantatiegerelateerd overlijden en overlijden dat kon worden toegeschreven aan graft-versus-hostziekte.

Voorafgaand aan transplantatie

Ook werd onderzocht of de relatie tussen de integriteit van het microbioom en de uitkomst van de stamceltransplantatie al evident was voorafgaand aan de transplantatie. De eerste fecale monsters verkregen van 606 patiënten tussen dag -30 en -6 hadden een lagere diversiteit dan de monsters van gezonde vrijwilligers (p < 0,001). Bovendien was in cohort 1 een hogere diversiteit in de periode voorafgaand aan de stamceltransplantatie geassocieerd met een lager risico om te overlijden (gecorrigeerde HR 0,41) en een lager risico op transplantatiegerelateerd overlijden (gecorrigeerde HR 0,44).

 

Deze bevindingen benadrukken dat interventies gericht op het herstellen van de integriteit van het intestinale microbioom mogelijk een positief effect zouden kunnen hebben op de uitkomsten van allogene stamceltransplantatie.

 

 

 

 

 

 

Bron:

Peled JU, Gomes ALC, Devlin SM, et al. Microbiota as Predictor of Mortality in Allogeneic Hematopoietic-Cell Transplantation. N Engl J Med. 2020;382:822-34.

FDA keurt crizotinib goed voor kinderen en jongvolwassenen met recidiverend/refractair systemisch ALK-positief ALCL

jan 2021 |

Lees meer over FDA keurt crizotinib goed voor kinderen en jongvolwassenen met recidiverend/refractair systemisch ALK-positief ALCL

Chemotherapievrije behandeling met dasatinib plus blinatumomab bij Ph+ ALL

jan 2021 |

Lees meer over Chemotherapievrije behandeling met dasatinib plus blinatumomab bij Ph+ ALL

Convalescent plasma helpt ziekste COVID-patiënt niet

jan 2021 |

Lees meer over Convalescent plasma helpt ziekste COVID-patiënt niet

Immunotherapie voor AML

jan 2021 |

Lees meer over Immunotherapie voor AML

Aanbevelingen EHA over vaccinatie tegen COVID-19

jan 2021 |

Lees meer over Aanbevelingen EHA over vaccinatie tegen COVID-19

Coronapatiënten krijgen ook tijdens tweede golf vaak trombose

jan 2021 |

Lees meer over Coronapatiënten krijgen ook tijdens tweede golf vaak trombose

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

6 okt 2020 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Lees meer
Lees meer over Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Lees meer
Lees meer over Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Lees meer
Lees meer over Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Lees meer
Lees meer over Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Lees meer
Lees meer over Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Lees meer
Lees meer over Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

Lees meer
Lees meer over Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

Sikkelcelziekte belangrijke risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Sikkelcelziekte belangrijke risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020 |

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020 |

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 |

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020 |

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 |

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML