Succesvol alternatief voor dure ziekenhuiszorg

Delen via:

Reumatologen uit Maastricht UMC+ zien jaarlijks zo’n 1000 patiënten op 2 zogenoemde stadspoli’s. Deze kosteneffectieve poliklinieken, waar specialisten binnen het huisartsenbudget eenvoudige casuïstiek zien, betekenen voor de patiënten kwalitatief goede zorg dicht bij huis en kortere wachttijden. Reumatoloog Debby Vosse is vanaf de start betrokken bij dit initiatief en is zeer tevreden over wat er in 10 jaar tijd is bereikt.

Aanleiding voor deze anderhalvelijnszorg was de negatieve berichtgeving in 2013. Uit de Gezondheidsmonitor bleek destijds dat de Zuid-Limburgse bevolking, vergeleken met de rest van Nederland, het minst positief was over de eigen gezondheid. Ook was 52% van de inwoners te zwaar. Als reactie op dit onderzoek benoemde Edith Schippers, de toenmalige minister van VWS, 9 regio’s tot proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’. In Zuid-Limburg startten 3 proeftuinen, waarvan 1 in Maastricht. Vandaaruit zijn in 2 stadsdelen poliklinieken opgezet, op initiatief van het MUMC+ en de overkoepelende huisartsenorganisatie ZIO.

Eenvoudige casuïstiek

Vosse: “In de stadspoli’s zien we mensen maximaal 2 keer. Het gaat om eenvoudige vragen waar de huisarts niet direct een antwoord op heeft, zoals mensen met gewrichtsklachten die willen weten of zij reuma hebben. Soms blijkt het artrose te zijn; dan kan ik alleen pijnstilling voorschrijven en zijn 2 consulten in de stadspoli voldoende. Inmiddels behandelen we alle niet-ontsteking gerelateerde vragen in de stadspoli’s. De behandeling van ontstekingsziekten is complexer, ze zijn vaak chronisch; deze patiënten worden behandeld in het ziekenhuis. Dit is meteen een punt van aandacht wat betreft onze artsen in opleiding: hoe zorgen we ervoor dat zij voldoende kennis opdoen over niet-ontsteking gerelateerde aandoeningen? Zij worden opgeleid in het ziekenhuis en niet op de stadspoli. Hier heb ik nu nog geen oplossing voor.”

Triage

Om de urgentie van een hulpvraag te kunnen bepalen kijken de reumatologen mee met de triage van de huisarts. Vosse: “Ik lees alle verwijsbrieven, beoordeel de ernst van de klachten, of het prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost. Op basis daarvan bepaal ik of de patiënt naar de stadspoli kan of dat ik deze persoon naar het ziekenhuis laat komen.” In 4 van de 5 gevallen blijkt doorverwijzing naar de tweede lijn niet nodig bij mensen die gezien worden op de stadspoli. De patiënt krijgt medicatie, een advies of wordt terugverwezen naar de eerste lijn.

Goede afspraken zorgverzekeraar

De consulten op de stadspoli’s vallen onder de huisartsenzorg: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico van patiënten. Vosse: “Voor de patiënten die ik op de stadspoli zie, schrijf ik geen factuur. Hier moet je dus heel goede afspraken over maken met de zorgverzekeraar. Nu zijn wij een academisch ziekenhuis met een andere bekostiging dan een regulier ziekenhuis. Ik kan me voorstellen dat onze aanpak voor maatschappen minder aantrekkelijk is. Stel dat er op jaarbasis 700 nieuwe patiënten zijn, dan gaat dat om een behoorlijk bedrag aan inkomsten. Zomaar een deel van je omzet afstoten ten behoeve van de anderhalvelijnszorg, dat is nogal wat. Geld is een belangrijke factor in een goede organisatie. De inhoud begrijpt iedereen, het gaat met name om de juiste voorwaarden.”

Strakke regie

Daarnaast noemt Vosse strakke sturing als voorwaarde voor succes. “De poli’s zijn 50 weken per jaar open. Dit vraagt om een strakke planning en heldere werkafspraken. Ook proberen we als huisartsen, specialisten en paramedici dezelfde visie uit te dragen zodat de patiënt een consistent verhaal krijgt en steeds dezelfde voorlichting krijgt over de aandoening en de behandelmogelijkheden. Strakke regie is een must. Daarom is er een bestuur en zijn er regelmatig netwerkbijeenkomsten.”

Spilfunctie

“Van de nulde tot derde lijn, dus inclusief onderzoek, zetten we ons in om de bewegingsgezondheid van mensen in Limburg verbeteren”, vervolgt Vosse. “Als stadspoli vervullen we een spilfunctie. We hebben netwerken opgezet waar we mensen naar kunnen doorverwijzen. Op dit moment zijn er 3 fysiotherapienetwerken rond knie, schouder en rug en ontwikkelen we een netwerk voor mensen met chronische-pijnklachten waar geen eenduidige diagnose voor mogelijk is, zoals bij fibromyalgie. Ook verwijzen we door naar Maastricht Sport, waar mensen onder begeleiding in groepsverband kunnen sporten en bewegen, volledig gesubsidieerd door de gemeente. Het mooie is dat 75% van de mensen na 1 jaar nog steeds actief deelneemt aan een van de groepen.”

Winst voor de regio

“Het had tijd nodig om dit alles zo op te zetten, maar nu staat het!”, zegt Vosse. “Zeker gezien de wachtlijsten die wij in 2013 hadden was het voor ons een mooie oplossing een deel van de zorg te verplaatsen naar de huisartsenzorg. Ik zie ook duidelijk de meerwaarde voor onze patiënten. Ik denk dat het winst is voor onze regio. Op dit moment voeren we een onderzoek uit om ook wetenschappelijk aan te tonen dat de zorg kwalitatief goed is.”

Voor meer informatie: www.stadspoli.nl

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Toename fysiotherapie bij artrose, maar eigen risico mogelijk drempel

mei 2023 | Artrose, Orthopedie

Lees meer over Toename fysiotherapie bij artrose, maar eigen risico mogelijk drempel

Verhoogd risico op artrose bij patiënten met atopische aandoeningen

mei 2023 | Artrose, Astma, Eczeem

Lees meer over Verhoogd risico op artrose bij patiënten met atopische aandoeningen

Biologicals bieden nieuw perspectief in behandeling van SLE

mei 2023 | SLE

Lees meer over Biologicals bieden nieuw perspectief in behandeling van SLE

Eerste diagnosecriteria en classificatie van neuritis optica

mei 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over Eerste diagnosecriteria en classificatie van neuritis optica

Subsidie voor ontwikkeling tools voor snelle en accurate reumadiagnose

mei 2023 | Arteriitis, Arthritis psoriatica, Artritis, Artrose, JIA, Jicht, Sclerodermie, Sjögren, SLE, Spondyloartritis

Lees meer over Subsidie voor ontwikkeling tools voor snelle en accurate reumadiagnose

SpA café 5:
De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

9 mrt 2023 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 5:
De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

6 mrt 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webinar: Reumatologie actueel

15 nov 2022

Lees meer over Webinar: Reumatologie actueel

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

1 nov 2022 | Arthritis psoriatica, Artritis

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

4 okt 2022 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

e-learning SpA in de praktijk

Psoriasis, Spondyloartritis

Lees meer over e-learning SpA in de praktijk

EULAR in ORANJE 2023

vrijdag 2 jun 2023 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over EULAR in ORANJE 2023

Baricitinib geassocieerd met langere tijd tot flares bij patiënten met eerder behandelde juveniele idiopathische artritis

Lees meer
Lees meer over Baricitinib geassocieerd met langere tijd tot flares bij patiënten met eerder behandelde juveniele idiopathische artritis

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lagere incidentie van ernstige infecties met belimumab versus immuunsuppressiva bij SLE zonder lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Lagere incidentie van ernstige infecties met belimumab versus immuunsuppressiva bij SLE zonder lupusnefritis

Veelbelovende uitkomst met telitacicept plus standaardtherapie bij patiënten met SLE

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende uitkomst met telitacicept plus standaardtherapie bij patiënten met SLE

Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

Lees meer
Lees meer over Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

Denosumab verbetert de uitkomst bij patiënten met erosieve artrose van de handen

Lees meer
Lees meer over Denosumab verbetert de uitkomst bij patiënten met erosieve artrose van de handen

Algoritme Vision Transformer presteert goed bij de beoordeling van capillaroscopiebeelden van systemische sclerose

Lees meer
Lees meer over Algoritme Vision Transformer presteert goed bij de beoordeling van capillaroscopiebeelden van systemische sclerose

Peresolimab veilig en werkzaam bij eerder behandelde patiënten met actieve reumatoïde artritis

Lees meer
Lees meer over Peresolimab veilig en werkzaam bij eerder behandelde patiënten met actieve reumatoïde artritis

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

nov 2020

Lees meer over De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

okt 2020

Lees meer over Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

aug 2020 | RA, SLE

Lees meer over De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

MedNet Reumatologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-01

MedNet Reumatologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-04

MedNet Reumatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-03

MedNet Reumatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-02

MedNet Reumatologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-01