Succesvol alternatief voor dure ziekenhuiszorg

Delen via:

Reumatologen uit Maastricht UMC+ zien jaarlijks zo’n 1000 patiënten op 2 zogenoemde stadspoli’s. Deze kosteneffectieve poliklinieken, waar specialisten binnen het huisartsenbudget eenvoudige casuïstiek zien, betekenen voor de patiënten kwalitatief goede zorg dicht bij huis en kortere wachttijden. Reumatoloog Debby Vosse is vanaf de start betrokken bij dit initiatief en is zeer tevreden over wat er in 10 jaar tijd is bereikt.

Aanleiding voor deze anderhalvelijnszorg was de negatieve berichtgeving in 2013. Uit de Gezondheidsmonitor bleek destijds dat de Zuid-Limburgse bevolking, vergeleken met de rest van Nederland, het minst positief was over de eigen gezondheid. Ook was 52% van de inwoners te zwaar. Als reactie op dit onderzoek benoemde Edith Schippers, de toenmalige minister van VWS, 9 regio’s tot proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’. In Zuid-Limburg startten 3 proeftuinen, waarvan 1 in Maastricht. Vandaaruit zijn in 2 stadsdelen poliklinieken opgezet, op initiatief van het MUMC+ en de overkoepelende huisartsenorganisatie ZIO.

Eenvoudige casuïstiek

Vosse: “In de stadspoli’s zien we mensen maximaal 2 keer. Het gaat om eenvoudige vragen waar de huisarts niet direct een antwoord op heeft, zoals mensen met gewrichtsklachten die willen weten of zij reuma hebben. Soms blijkt het artrose te zijn; dan kan ik alleen pijnstilling voorschrijven en zijn 2 consulten in de stadspoli voldoende. Inmiddels behandelen we alle niet-ontsteking gerelateerde vragen in de stadspoli’s. De behandeling van ontstekingsziekten is complexer, ze zijn vaak chronisch; deze patiënten worden behandeld in het ziekenhuis. Dit is meteen een punt van aandacht wat betreft onze artsen in opleiding: hoe zorgen we ervoor dat zij voldoende kennis opdoen over niet-ontsteking gerelateerde aandoeningen? Zij worden opgeleid in het ziekenhuis en niet op de stadspoli. Hier heb ik nu nog geen oplossing voor.”

Triage

Om de urgentie van een hulpvraag te kunnen bepalen kijken de reumatologen mee met de triage van de huisarts. Vosse: “Ik lees alle verwijsbrieven, beoordeel de ernst van de klachten, of het prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost. Op basis daarvan bepaal ik of de patiënt naar de stadspoli kan of dat ik deze persoon naar het ziekenhuis laat komen.” In 4 van de 5 gevallen blijkt doorverwijzing naar de tweede lijn niet nodig bij mensen die gezien worden op de stadspoli. De patiënt krijgt medicatie, een advies of wordt terugverwezen naar de eerste lijn.

Goede afspraken zorgverzekeraar

De consulten op de stadspoli’s vallen onder de huisartsenzorg: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico van patiënten. Vosse: “Voor de patiënten die ik op de stadspoli zie, schrijf ik geen factuur. Hier moet je dus heel goede afspraken over maken met de zorgverzekeraar. Nu zijn wij een academisch ziekenhuis met een andere bekostiging dan een regulier ziekenhuis. Ik kan me voorstellen dat onze aanpak voor maatschappen minder aantrekkelijk is. Stel dat er op jaarbasis 700 nieuwe patiënten zijn, dan gaat dat om een behoorlijk bedrag aan inkomsten. Zomaar een deel van je omzet afstoten ten behoeve van de anderhalvelijnszorg, dat is nogal wat. Geld is een belangrijke factor in een goede organisatie. De inhoud begrijpt iedereen, het gaat met name om de juiste voorwaarden.”

Strakke regie

Daarnaast noemt Vosse strakke sturing als voorwaarde voor succes. “De poli’s zijn 50 weken per jaar open. Dit vraagt om een strakke planning en heldere werkafspraken. Ook proberen we als huisartsen, specialisten en paramedici dezelfde visie uit te dragen zodat de patiënt een consistent verhaal krijgt en steeds dezelfde voorlichting krijgt over de aandoening en de behandelmogelijkheden. Strakke regie is een must. Daarom is er een bestuur en zijn er regelmatig netwerkbijeenkomsten.”

Spilfunctie

“Van de nulde tot derde lijn, dus inclusief onderzoek, zetten we ons in om de bewegingsgezondheid van mensen in Limburg verbeteren”, vervolgt Vosse. “Als stadspoli vervullen we een spilfunctie. We hebben netwerken opgezet waar we mensen naar kunnen doorverwijzen. Op dit moment zijn er 3 fysiotherapienetwerken rond knie, schouder en rug en ontwikkelen we een netwerk voor mensen met chronische-pijnklachten waar geen eenduidige diagnose voor mogelijk is, zoals bij fibromyalgie. Ook verwijzen we door naar Maastricht Sport, waar mensen onder begeleiding in groepsverband kunnen sporten en bewegen, volledig gesubsidieerd door de gemeente. Het mooie is dat 75% van de mensen na 1 jaar nog steeds actief deelneemt aan een van de groepen.”

Winst voor de regio

“Het had tijd nodig om dit alles zo op te zetten, maar nu staat het!”, zegt Vosse. “Zeker gezien de wachtlijsten die wij in 2013 hadden was het voor ons een mooie oplossing een deel van de zorg te verplaatsen naar de huisartsenzorg. Ik zie ook duidelijk de meerwaarde voor onze patiënten. Ik denk dat het winst is voor onze regio. Op dit moment voeren we een onderzoek uit om ook wetenschappelijk aan te tonen dat de zorg kwalitatief goed is.”

Voor meer informatie: www.stadspoli.nl

Gezondheidsfondsen luiden noodklok

jun 2024

Lees meer over Gezondheidsfondsen luiden noodklok

Langdurige oefentherapie effectief bij axSpA met ernstige functionele beperkingen

jun 2024 | Spondyloartritis

Lees meer over Langdurige oefentherapie effectief bij axSpA met ernstige functionele beperkingen

Infectierisico JAK-remmers versus subcutane biologische DMARD's

jun 2024 | RA

Lees meer over Infectierisico JAK-remmers versus subcutane biologische DMARD's

Deucravacitinib verbetert patiëntgerapporteerde uitkomsten bij actieve PsA

jun 2024 | Arthritis psoriatica

Lees meer over Deucravacitinib verbetert patiëntgerapporteerde uitkomsten bij actieve PsA

Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

jun 2024 | Artrose

Lees meer over Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Nivel: preventie van artrose staat nog in de kinderschoenen

jun 2024 | Artrose

Lees meer over Nivel: preventie van artrose staat nog in de kinderschoenen

Masterclass: Psoriatic Disease recente ontwikkelingen in de behandeling

22 mei 2024 om 20:00 | Artritis, Psoriasis

Lees meer over Masterclass: Psoriatic Disease recente ontwikkelingen in de behandeling

SpA café 7:
Perifere uitingen van SpA in de klinische praktijk

11 apr 2024 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 7:
Perifere uitingen van SpA in de klinische praktijk

Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

11 mrt 2024 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

Should baricitinib (Olumiant®) be the JAKi of choice in rheumatoid arthritis? – A review of the evidence

5 mrt 2024 | RA

Lees meer over Should baricitinib (Olumiant®) be the JAKi of choice in rheumatoid arthritis? – A review of the evidence

SpA café 5: De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

8 nov 2023 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 5: De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

ReumaReality: gepersonaliseerde zorg voor uiteenlopende patiënten

30 okt 2023 om 20:00 | Artrose

Lees meer over ReumaReality: gepersonaliseerde zorg voor uiteenlopende patiënten

SpA café 6: Structurele schade bij axiale SpA

3 okt 2023 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 6: Structurele schade bij axiale SpA

SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

6 mrt 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

e-learning SpA in de praktijk

Psoriasis, Spondyloartritis

Lees meer over e-learning SpA in de praktijk
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

nov 2022 | RA

Lees meer over Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

Denosumab verbetert de uitkomst bij patiënten met erosieve artrose van de handen

nov 2022 | Artrose

Lees meer over Denosumab verbetert de uitkomst bij patiënten met erosieve artrose van de handen

Algoritme Vision Transformer presteert goed bij de beoordeling van capillaroscopiebeelden van systemische sclerose

nov 2022 | Sclerodermie

Lees meer over Algoritme Vision Transformer presteert goed bij de beoordeling van capillaroscopiebeelden van systemische sclerose

Peresolimab veilig en werkzaam bij eerder behandelde patiënten met actieve reumatoïde artritis

nov 2022 | RA

Lees meer over Peresolimab veilig en werkzaam bij eerder behandelde patiënten met actieve reumatoïde artritis

Veelbelovende uitkomst met bimekizumab bij DMARD-naïeve patiënten met actieve arthritis psoriatica

nov 2022 | Arthritis psoriatica

Lees meer over Veelbelovende uitkomst met bimekizumab bij DMARD-naïeve patiënten met actieve arthritis psoriatica

Veelbelovende respons op TYK2-remmer deucravacitinib bij patiënten met actieve SLE

nov 2022 | SLE

Lees meer over Veelbelovende respons op TYK2-remmer deucravacitinib bij patiënten met actieve SLE

Geen verbetering radiologische progressie door toevoeging NSAID aan anti-TNF-therapie bij patiënten met axiale spondyloartritis

nov 2022 | Spondyloartritis

Lees meer over Geen verbetering radiologische progressie door toevoeging NSAID aan anti-TNF-therapie bij patiënten met axiale spondyloartritis

Oudere patiënten met reumatoïde artritis hebben meer bijwerkingen van filgotinib

nov 2022 | Dermato-oncologie, Ouderen, RA

Lees meer over Oudere patiënten met reumatoïde artritis hebben meer bijwerkingen van filgotinib

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

nov 2022 | ILD, Sclerodermie

Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

nov 2020

Lees meer over De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

okt 2020

Lees meer over Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

aug 2020 | RA, SLE

Lees meer over De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

MedNet Reumatologie 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Reumatologie 2024-01

MedNet Reumatologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-04

MedNet Reumatologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-02

MedNet Reumatologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-01

MedNet Reumatologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-04

MedNet Reumatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-03

MedNet Reumatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-02

MedNet Reumatologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-01