Thuisdialyse en kwaliteit van leven

Delen via:

Wereldwijd is er een groeiend aantal patiënten met eindstadium nierfalen. Deze patiëntengroep kenmerkt zich door een lage kwaliteit van leven, polyfarmacie, hoge morbiditeit met ziekenhuisopnames en een lage levensverwachting. Dialyse is daarnaast een kostbare therapie in vergelijking tot andere behandelingen binnen de interne geneeskunde. De groei in het aantal patiënten kan hierdoor een economisch probleem gaan vormen. Vanuit diverse disciplines binnen de gezondheidszorg zal gezocht moeten worden naar een oplossing. Anna Bonenkamp begon haar promotietraject met een passie voor thuisdialyse, en de hoop dat dat thuisdialyse die oplossing is. 

De afgelopen jaren worden er steeds minder mensen behandeld met thuisdialyse. Met name het aantal patiënten behandeld met peritoneale dialyse is afgenomen, zo bleek uit een analyse met Renine-gegevens. Maar ook bleek dat het aantal transplantaties ná start van dialyse de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Deze data lijken te suggereren dat het verlies aan thuisdialyse verklaard kan worden door de toename in – niet-preëmptieve – transplantaties. De transplantatiepatiënt van nu is allicht de thuisdialysepatiënt van toen. In 20 jaar tijd is echter ook het aantal oudere dialysepatiënten verdubbeld, en juist deze groep kent een laag aantal transplantaties én een laag aantal patiënten op thuisdialyse. In deze groep zou thuisdialyse waarschijnlijk vaker aangeboden kunnen worden, bijvoorbeeld met extra begeleiding (assisted peritoneal dialysis). 

Leeftijd wordt allicht onterecht als belemmering gezien voor thuisdialyse. Ook een hoge mate van comorbiditeit wordt vaak een belemmering voor het starten van thuisdialyse genoemd. Echter, na correctie voor leeftijd en BMI, wordt er in data van de DOMESTICO-studie geen associatie meer gezien tussen mate van comorbiditeit en het starten van thuisdialyse. Dat impliceert dat comorbiditeit op zichzelf geen belemmering hoeft te zijn voor het aanbieden van thuisdialyse aan een patiënt met eindstadium nierfalen.

De Dutch Octurnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO) is een grote landelijke studie die Anna Bonenkamp samen met het onderzoeksteam opgezet heeft. Deze landelijke studie zal in de huidige, wat oudere populatie, onderzoeken wat de kwaliteit van leven én de kosteneffectiviteit van thuisdialyse zijn. Wat echter minder bekend is, is dat DOMESTICO ook bestaat uit een retrospectief dossieronderzoek naar redenen van techniekfalen bij peritoneale dialyse. Uit dit onderzoek bleek dat techniekfalen van peritoneale dialyse (PD) nog altijd relatief hoog is, en met name gedurende de eerste maanden. De redenen voor techniekfalen die in de eerste periode van PD gevonden werden, waren katheterproblemen en lekkage, en juist deze oorzaken zijn in theorie in veel gevallen modificeerbaar, dus te voorkomen. Het percentage voor permanent techniekfalen (na 6 maanden geen herstart op PD) lag een stuk lager met 22% op 1 jaar. 

Uit de retrospectieve studie bleek ook dat PD-patiënten gemiddeld vaker in het ziekenhuis opgenomen worden dan centrum-hemodialysepatiënten. Behalve door een hoger aantal medische problemen kan een verklaring ook zijn dat de drempel voor opname hoger ligt voor een centrum-hemodialysepatiënt die wekelijks een paar keer op de dialysezaal gezien wordt dan voor een PD-patiënt die poliklinisch behandeld wordt. Anders dan bij andere studies werd er in deze analyse van de retrospectieve studie rekening mee gehouden dat de dialysepatiënt vaak van behandelingen wisselt. Waar andere studies uitgaan van de dialysemodaliteit op baseline, werd in de retrospectieve studie iedere ziekenhuisopname toegeschreven aan de modaliteit van dat moment. Het gaat dus om op de kliniek toepasbare resultaten, waarbij het verschil tussen PD en HD lager leek te liggen dan in andere studies. 

Internationaal is er steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven als uitkomstmaat, omdat blijkt dat patiënten dit erg belangrijk vinden. In een meta-analyse naar studies over kwaliteit van leven bij dialysepatiënten wereldwijd vonden wij dat er mogelijk een betere kwaliteit van leven is voor thuisdialyse. Maar de kwaliteit van deze studies was laag en er zijn maar weinig studies die kwaliteit van leven in de loop der tijd vervolgen. Bovendien zijn er grote verschillen in toegang tot (thuis)dialyse in verschillende landen, zodat de noodzaak voor een grootschalig onderzoek in Nederland onderstreept werd. Als eerste resultaten van die nog lopende prospectieve studie, waaraan inmiddels 2.000 patiënten meedoen, werd gekeken naar de kwaliteit van leven gedurende de eerste maanden van de COVID-19-pandemie. Daaruit bleek dat de mentale gezondheid van onze dialysepatiënten opvallend gelijk bleef gedurende deze periode, een uiting van veerkrachtigheid van de dialysepatiënt. 

De eerste echte resultaten van de prospectieve DOMESTICO-studie worden in 2024 verwacht.

Anna Bonenkamp promoveerde op 15 juni 2022 met het proefschrift ‘Patient-centered care: facilitating home dialysis and improving health-related quality of life’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar promotoren waren prof. dr. F.J. van Ittersum en prof. dr. F.W. Dekker. Dr. B.C. van Jaarsveld en dr. A.C. Abrahams waren haar copromotoren.

Anna Bonenkamp werkt als aios Interne geneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. 

Timing van laatste hemodialysesessie vóór operatieve ingreep beïnvloedt postoperatieve sterfte

mei 2023 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Timing van laatste hemodialysesessie vóór operatieve ingreep beïnvloedt postoperatieve sterfte

Nefrotoxiciteit van vancomycine in combinatie met β-lactamantibiotica

mei 2023 | Acuut nierfalen, Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties

Lees meer over Nefrotoxiciteit van vancomycine in combinatie met β-lactamantibiotica

Onmisbare schakel: de verpleegkundig specialist

mei 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Onmisbare schakel: de verpleegkundig specialist

Chloortalidon versus hydrochloorthiazide voor hypertensie en cardiovasculaire uitkomsten

mei 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Chloortalidon versus hydrochloorthiazide voor hypertensie en cardiovasculaire uitkomsten

Nieuwe stappen in de richting van een implanteerbare kunstnier

mei 2023 | Dialyse

Lees meer over Nieuwe stappen in de richting van een implanteerbare kunstnier

Natriumbicarbonaat voor niertransplantatiepatiënten met metabole acidose

mei 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Natriumbicarbonaat voor niertransplantatiepatiënten met metabole acidose

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00

Lees meer over ERA Highlights 2023

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

14 mrt 2023

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ERA in ORANJE 2023

vrijdag 16 jun 2023 van 18:00 tot 21:45 | Chronische nierschade

Lees meer over ERA in ORANJE 2023

Hoge prevalentie hyperkaliëmie bij HF

Lees meer
Lees meer over Hoge prevalentie hyperkaliëmie bij HF

Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Lees meer
Lees meer over Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Lees meer
Lees meer over Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Rivaroxaban vermindert nadelige renale uitkomsten en sterfte versus VKA’s

Lees meer
Lees meer over Rivaroxaban vermindert nadelige renale uitkomsten en sterfte versus VKA’s

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2023-01

apr 2023

Lees meer over MedNet Nefrologie 2023-01

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01