TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Delen via:

Onderzoekers van de TPExtreme-trial concluderen in The Lancet Oncology dat het TPEx-regime (docetaxel, cisplatine en cetuximab) een alternatief zou kunnen zijn voor het EXTREME-regime (5-FU, cisplatine en cetuximab) als eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (HNSCC).

In dit gerandomiseerde open label fase II-onderzoek werd TPEx vergeleken met het EXTREME-regime bij patiënten (18-70 jaar) met een histologisch bevestigd gerecidiveerd of gemetastaseerd HNSCC die niet in aanmerking kwamen voor curatieve behandeling en een ECOG performance status ≤ 1 hadden.

Tussen oktober 2014 en november 2017 werden 541 patiënten geïncludeerd en 1:1 gerandomiseerd. De mediane follow-up was 34,4 maanden (IQR 26,6-44,8) in de TPEx-groep en 30,2 maanden (25,5-45,3) in de EXTREME-groep. Op het moment van data-cutoff waren in de TPEx-groep 209 patiënten overleden versus 218 in de EXTREME-groep. De totale overleving verschilde niet significant tussen de groepen (mediaan 14,5 maanden (95%-BI 12,5-15,7) met TPEx-groep en 13,4 maanden (12,2-15,4) met EXTREME; HR 0,89 (95%-BI 0,74-1,08); p = 0,23). 214 (81%) van de 263 patiënten in de TPEx-groep versus 246 (93%) van de 265 patiënten in de EXTREME-groep hadden bijwerkingen ≥ graad 3 tijdens chemotherapie (p < 0,0001). In de TPEx-groep hadden 118 patiënten (45%) ten minste één ernstige bijwerking versus 143 patiënten (54%) in de EXTREME-groep. 16 patiënten in de TPEx-groep en 21 in de EXTREME-groep overleden als gevolg van bijwerkingen, waaronder 7 patiënten in elke groep met een fatale infectie. Acht sterfgevallen in de TPEx-groep en 11 in de EXTREME-groep werden beoordeeld als gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Guigay J, Aupérin A, Fayette J, et al. Cetuximab, docetaxel, and cisplatin versus platinum, fluorouracil, and cetuximab as first-line treatment in patients with recurrent or metastatic head and neck squamous-cell carcinoma (GORTEC 2014-01 TPExtreme): a multicentre, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2021 Mar 5. Online ahead of print.

Positief BOM-advies voor avelumab als onderhoudsbehandeling bij urotheelcelcarcinoom

mei 2021 |

Lees meer over Positief BOM-advies voor avelumab als onderhoudsbehandeling bij urotheelcelcarcinoom

Nijmeegse beeldherkenning geschikt voor bevolkingsonderzoek longkanker

apr 2021 |

Lees meer over Nijmeegse beeldherkenning geschikt voor bevolkingsonderzoek longkanker

Vitamine D-suppletie verbetert uitkomsten van colorectale kanker

apr 2021 |

Lees meer over Vitamine D-suppletie verbetert uitkomsten van colorectale kanker

Gewichtstoename bij kinderen die een hersentumor hebben overleefd

apr 2021 |

Lees meer over Gewichtstoename bij kinderen die een hersentumor hebben overleefd

UMCG start onderzoek naar cannabisolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

apr 2021 |

Lees meer over UMCG start onderzoek naar cannabisolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

Vloedgolf aan huidkanker moet gekeerd worden

apr 2021 |

Lees meer over Vloedgolf aan huidkanker moet gekeerd worden

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie