Effect van docetaxel bij vroege borstkanker afhankelijk van BMI

sep 2020 | docetaxel

Lees meer over Effect van docetaxel bij vroege borstkanker afhankelijk van BMI

Cabazitaxel versus abirateron of enzalutamide bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

mrt 2020 | docetaxel

Lees meer over Cabazitaxel versus abirateron of enzalutamide bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Avelumab versus docetaxel bij gevorderd NSCLC na platinabevattende chemotherapie

jan 2019 | docetaxel

Lees meer over Avelumab versus docetaxel bij gevorderd NSCLC na platinabevattende chemotherapie

Klinische respons als primair eindpunt van de OSTRICh-studie

jan 2019 | docetaxel

Lees meer over Klinische respons als primair eindpunt van de OSTRICh-studie

Checkpointremmers bij NSCLC

mei 2018 | docetaxel

Lees meer over Checkpointremmers bij NSCLC

Orale toediening taxanen

jan 2018 | docetaxel

Lees meer over Orale toediening taxanen
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Significant, maar niet klinisch relevant verschil in kwaliteit van leven

Lees meer
Lees meer over Significant, maar niet klinisch relevant verschil in kwaliteit van leven

Subtype beïnvloedt het voordeel van docetaxel bij prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Subtype beïnvloedt het voordeel van docetaxel bij prostaatkanker

CARD-studie: cabazitaxel superieur ten opzichte van androgeenreceptorgerichte therapie

Lees meer
Lees meer over CARD-studie: cabazitaxel superieur ten opzichte van androgeenreceptorgerichte therapie

Vijf keer hogere overleving na vijf jaar met nivolumab versus docetaxel

Lees meer
Lees meer over Vijf keer hogere overleving na vijf jaar met nivolumab versus docetaxel

Gunstige langetermijnresultaten tweedelijns atezolizumab

Lees meer
Lees meer over Gunstige langetermijnresultaten tweedelijns atezolizumab

Docetaxel toevoegen aan hormoontherapie verbetert kwaliteit van leven

Lees meer
Lees meer over Docetaxel toevoegen aan hormoontherapie verbetert kwaliteit van leven

Optimale behandelduur trastuzumab: 1 jaar of 9 weken?

Lees meer
Lees meer over Optimale behandelduur trastuzumab: 1 jaar of 9 weken?

POPLAR: 3-jaarsoverleving atezolizumab vs. docetaxel bij NSCLC

Lees meer
Lees meer over POPLAR: 3-jaarsoverleving atezolizumab vs. docetaxel bij NSCLC

Directe vergelijking abirateron en docetaxel toont voordeel beide behandelingen

Lees meer
Lees meer over Directe vergelijking abirateron en docetaxel toont voordeel beide behandelingen
Er zijn geen podcasts gevonden.