“Darolutamide plus ADT en docetaxel nieuwe standaard bij mHSPC”

Delen via:
EAU 2023

In een post-hocanalyse van de ARASENS-trial zijn de effectiviteit en veiligheid van darolutamide plus androgeendeprivatietherapie (ADT) en docetaxel bij gemetastaseerde hormoonsensitieve prostaatkanker (mHSPC) in subgroepen bepaald. Het overlevingsvoordeel bleek in deze groepen consistent te zijn.1

In de fase III-trial ARASENS (NCT02799602) verminderde de toevoeging van darolutamide aan ADT en docetaxel bij patiënten met mHSPC de kans op overlijden significant met 32,5% (HR 0,68; 95%-BI 0,57-0,80; p < 0,0001).2 Dit voordeel was er eveneens in vooraf gespecificeerde subgroepen, waaronder patiënten met de novo mHSPC (HR 0,71; 0,59-0,85) en teruggekeerde mHSPC (HR 0,61; 0,35-1,05).

In een post-hocanalyse werd specifiek gekeken naar de resultaten in 2 subgroepen: de deelnemers met een hoog ziektevolume (1.005 van 1.305) en die met hoogrisicotumoren (912 van 1.305). In beide groepen was de overlevingswinst met darolutamide plus ADT en docetaxel vergelijkbaar met die van de totale studiepopulatie.

  • In de groepen met een hoog en een laag ziektevolume was de HR respectievelijk 0,69 (0,57-0,82) en 0,68 (0,41-1,13).
  • In de groepen met hoog- en met laagrisicotumoren was de HR respectievelijk 0,71 (0,58-0,86) en 0,62 (0,42-0,90).

Toevoeging van darolutamide verbeterde ook de belangrijkste secundaire eindpunten voor effectiviteit, waarbij de HR bij zowel een hoog als een laag ziektevolume opnieuw vergelijkbaar was met die van de totale studiepopulatie. Daarnaast leidde darolutamide noch bij een hoog, noch bij een laag ziektevolume tot een hogere incidentie van al bekende, aan docetaxel gerelateerde bijwerkingen. Het gunstige bijwerkingenprofiel van darolutamide werd ook in de andere subgroepen bevestigd.

De auteurs concludeerden dat darolutamide plus ADT en docetaxel beschouwd moet worden als de nieuwe standaard voor de behandeling van patiënten met mHSPC.

Bronnen:

  1. Tombal B. Efficacy and safety of darolutamide (DARO) in combination with androgen-deprivation therapy (ADT) and docetaxel (DOC) in patients (pts) with metastatic hormone sensitive prostate cancer (mHSPC) by metastatic burden: Subgroup analyses of ARASENS. EAU 2023, abstract A1183.
  2. Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med. 2022;386:1132-42.

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Blaasstoornis bij MS behandelen met neuromodulatie

mei 2024 | Multipele Sclerose

Lees meer over Blaasstoornis bij MS behandelen met neuromodulatie

Pleidooi voor klinische implementatie van PSMA PET/CT in verschillende fasen prostaatkanker

mei 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Pleidooi voor klinische implementatie van PSMA PET/CT in verschillende fasen prostaatkanker

“Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

mei 2024

Lees meer over “Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

Boosten maakt lagere dosering olaparib mogelijk

apr 2024 | Borstkanker, Gynaecologische oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Boosten maakt lagere dosering olaparib mogelijk

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

14 mrt 2023

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

14 mrt 2022 om 20:00

Lees meer over De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Blaaspijnsyndroom de baas

18 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Blaaspijnsyndroom de baas

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Een mCRPC-patiënt aan het woord

14 aug 2020

Lees meer over Een mCRPC-patiënt aan het woord

Kijk op radium-223 documentairereeks

23 mrt 2020

Lees meer over Kijk op radium-223 documentairereeks
Er zijn geen e-learnings gevonden.

EAU in ORANJE 2025

zondag 23 mrt 2025 van 18:00 tot 21:45 | Uro-oncologie

Lees meer over EAU in ORANJE 2025

Video: Advances in urothelial cancer

nov 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Video: Advances in urothelial cancer

Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

okt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

Nieuwe eerstelijnsstandaard voor lokaal gevorderd gemetastaseerd urotheelcarcinoom?

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Nieuwe eerstelijnsstandaard voor lokaal gevorderd gemetastaseerd urotheelcarcinoom?

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Radium-223 kan rol spelen in behandelalgoritme mCRPC

jun 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Radium-223 kan rol spelen in behandelalgoritme mCRPC

Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

jun 2023 | Gynaecologische oncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

Erdafitinib verbetert overleving bij FGFR-gemuteerd, gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

jun 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Erdafitinib verbetert overleving bij FGFR-gemuteerd, gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022