Whole-omics modellen voorspellen de respons op enzalutamide en abirateron bij patiënten met mCRPC

Delen via:

Bij patiënten met gemetastaseerd, castratieresistent prostaatcarcinoom is dringend behoefte aan biomarkers die de respons op behandeling met remmers van de androgeenreceptorsignalering kunnen voorspellen. Uit recent gepubliceerd onderzoek van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers blijkt nu dat modellen op basis van baseline whole-genomics of whole-transcriptomics van tumorweefsel in combinatie met informatie over eventueel toegepaste eerdere behandellijnen, adequaat de behandelduur en algehele overleving met enzalutamide of abirateron kunnen voorspellen.

Remmers van de androgeenreceptorsignalering (ARSI’s), waaronder enzalutamide en abirateron, hebben de prognose bij patiënten met gemetastaseerd, castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) aanzienlijk verbeterd. Toch varieert de respons tussen patiënten met mCRPC aanzienlijk en daarom is men naarstig op zoek naar predictieve biomarkers.

Strategie

In een recentelijk in Nature Communications gepubliceerde studie evalueerden onderzoekers van het Erasmus MC (Rotterdam), UMC Utrecht en de Universiteit van California in San Francisco (UCSF; Verenigde Staten) de voorspellende waarde van klinische gegevens in combinatie met de resultaten van whole genome sequencing (WGS; n = 155) en/of whole transcriptome sequencing (WTS; n = 113) op metastasen van patiënten met mCRPC die behandeld werden met enzalutamide of abirateron plus prednison. Machine learning werd toegepast om verschillende predictieve modellen te trainen en valideren aan de hand van de resultaten van een intern (CPCT-02) en extern (WCDT) cohort van patiënten met mCRPC. Hierbij werd het predictief vermogen in CPCT-02 en WCDT bepaald op grond van respectievelijk de behandelduur en de algehele overleving.  

Predictie

Uit analyse van het CPTC-cohort bleek dat op baseline tumor mutational burden (TMB; q < 0,001), structurele varianten (SV’s; q < 0,05), tandemduplicaties (q < 0,05) en deleties (q < 0,05) vaker voorkwamen bij patiënten met een slechte respons dan bij patiënten met een goede respons. Bovendien kwamen 151 genen verschillend tot expressie bij patiënten met een goede en slechte respons.

Vervolgens bleek uit de training en validatie van verschillende predictieve modellen op het interne en externe mCRPC-cohort dat een model op basis van WGS dan wel WTS in combinatie met wel of geen eerdere behandeling met een ARSI de respons het beste voorspelde. Ten slotte liet een aanvullende analyse zien dat ook een model gebaseerd op de TMB in whole exome-sequenties gecombineerd met eerder ARSI-gebruik voorspellende waarde had.

Bron:

De Jong AC, Danyi A, Van Riet J, et al. Predicting response to enzalutamide and abiraterone in metastatic prostate cancer using whole-omics machine learning. Nat Commun. 2023;14:1968.

Commentaar van eerste auteur Anouk de Jong, promovendus Erasmus MC, Rotterdam

“Het gebruik van voorspellende biomarkers bij patiënten met kanker kan leiden tot een betere respons, minder toxiciteit en besparing van kosten. Hoewel er bij patiënten met mCRPC verschillende voorspellende biomarkers gekarakteriseerd zijn, zoals het prostaatspecifiek antigeen (PSA) en androgeenreceptorvariant 7 (AR-v7), is de toepasbaarheid van deze markers niet eenduidig. In onze huidige studie onderzochten we of er met WGS en WTS van metastasen nieuwe biomarkers geïdentificeerd kunnen worden die een betere voorspellende waarde hebben. Hiervoor gebruikten we de WGS- en WTS-resultaten van 155 patiënten met mCRPC die in de eerste of latere lijn met ARSI’s behandeld werden en deelnamen aan de CPCT-02-studie. Van deze resultaten werd 70% gebruikt om via machine learning onze predictiemodellen te trainen en 30% om de modellen te valideren. Voor de validatie in een extern cohort gebruikten we de WGS- en WTS-resultaten van het WCDT-cohort van de UCSF.

“Uit onze WGS-analyses bleek dat een hoge TMB en een hoge incidentie van SV’s, tandemduplicaties en deleties significant geassocieerd waren met een slechte respons op ARSI’s. Hoewel we geen significante associatie zagen tussen de respons en genetische afwijkingen in individuele genen, waren er wel verschillen in de transcriptieprofielen van goede en slechte responders. Toen we deze resultaten gebruikten om verschillende predictiemodellen te ontwerpen, trainen en valideren, bleek dat 1 model op basis van WGS-resultaten in combinatie met eerder ARSI-gebruik en 1 model op basis van WTS-resultaten plus eerder ARSI-gebruik het beste presteerden in zowel het CPCT-02-cohort als het WCDT-cohort. Samengevat is onze conclusie dat je zowel op basis van DNA als RNA een respons op ARSI’s kunt voorspellen, waarbij beide strategieën voor- en nadelen hebben. Zo is het sequencen van RNA momenteel wat goedkoper dan het sequencen van DNA, maar is alleen laatstgenoemde methode geschikt om circulerend tumor-DNA te analyseren. Het mooiste zou natuurlijk zijn als dit soort op machine learning gebaseerde predictiemodellen toegepast kunnen worden op minimaal invasieve liquid biopsies. Een belangrijke vraag die nu in prospectief onderzoek beantwoord moet worden, is of een modelgestuurde behandeling ook daadwerkelijk leidt tot een verbeterde klinische uitkomst.”

Cytoreductieve chirurgie met of zonder HIPEC bij gevorderd ovariumcarcinoom

dec 2023 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Cytoreductieve chirurgie met of zonder HIPEC bij gevorderd ovariumcarcinoom

Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

dec 2023 | Longoncologie, Ouderen

Lees meer over Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

“We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

dec 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over “We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

Ook langetermijnoverleving ovariumcarcinoom hoger door HIPEC

dec 2023 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Ook langetermijnoverleving ovariumcarcinoom hoger door HIPEC

Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

dec 2023 | Bot en wekedelen, Immuuntherapie

Lees meer over Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ASCO Direct™ GU 2024

vrijdag 26 jan 2024 t/m zaterdag 27 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over ASCO Direct™ GU 2024

Bij negatieve lymfeklieren na neoadjuvante behandeling is de-escaleren radiotherapie veilig

dec 2023 | Borstkanker, Radiotherapie

Lees meer over Bij negatieve lymfeklieren na neoadjuvante behandeling is de-escaleren radiotherapie veilig

Pembrolizumab plus olaparib verbetert overleving lokaal gevorderd of gemetastaseerd TNBC niet

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Pembrolizumab plus olaparib verbetert overleving lokaal gevorderd of gemetastaseerd TNBC niet

Geen voordeel van toevoegen atezolizumab aan adjuvante chemotherapie bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen voordeel van toevoegen atezolizumab aan adjuvante chemotherapie bij vroeg-stadium TNBC

Geen significant langere overleving bij toevoegen abemaciclib aan een aromataseremmer

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant langere overleving bij toevoegen abemaciclib aan een aromataseremmer

Toevoegen tucatinib aan T-DM1 verbetert progressievrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen tucatinib aan T-DM1 verbetert progressievrije overleving

Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

okt 2023 | Borstkanker

Lees meer over Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

okt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

okt 2023 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023