Antibiotica verminderen intestinale necrose bij acute mesenteriale ischemie

feb 2019 | antibiotica

Lees meer over Antibiotica verminderen intestinale necrose bij acute mesenteriale ischemie

Delamanid leidt niet tot kortere conversietijd bij multiresistente tbc

feb 2019 | antibiotica

Lees meer over Delamanid leidt niet tot kortere conversietijd bij multiresistente tbc

Metalen implantaat bevat doelgerichte therapie tegen bacteriën

jan 2019 | antibiotica

Lees meer over Metalen implantaat bevat doelgerichte therapie tegen bacteriën

Nieuwe inzichten over ‘diverticular disease’

dec 2018 | antibiotica

Lees meer over Nieuwe inzichten over ‘diverticular disease’

Continue antibioticaprofylaxe bij recidiverende urineweginfecties

okt 2018 | antibiotica

Lees meer over Continue antibioticaprofylaxe bij recidiverende urineweginfecties

Rationeel antibioticabeleid voor kinderen met luchtweginfecties

sep 2018 | antibiotica

Lees meer over Rationeel antibioticabeleid voor kinderen met luchtweginfecties
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Stoppen met antibiotica bij AML-patiënten met febriele neutropenie

Lees meer
Lees meer over Stoppen met antibiotica bij AML-patiënten met febriele neutropenie

Metabole profilering van bètalactamallergie

Lees meer
Lees meer over Metabole profilering van bètalactamallergie

Provocatietest nuttig om niet-acute bètalactam-overgevoeligheid te diagnosticeren

Lees meer
Lees meer over Provocatietest nuttig om niet-acute bètalactam-overgevoeligheid te diagnosticeren

Antibioticaresistentie van ‘Helicobacter pylori’ is in 20 jaar tijd verdubbeld

Lees meer
Lees meer over Antibioticaresistentie van ‘Helicobacter pylori’ is in 20 jaar tijd verdubbeld

Voorzichtig met antibiotica in de drie maanden voor het starten met immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Voorzichtig met antibiotica in de drie maanden voor het starten met immuuntherapie

Antibiotica falen bij bijna kwart van volwassenen met pneumonie

Lees meer
Lees meer over Antibiotica falen bij bijna kwart van volwassenen met pneumonie

ASCO GU: Immunotherapie mogelijk minder effectief na antibioticakuur

Lees meer
Lees meer over ASCO GU: Immunotherapie mogelijk minder effectief na antibioticakuur
Er zijn geen podcasts gevonden.