Aandacht voor genderverschillen bij CVD-preventie

Delen via:
ESC 2022

Bij de preventie van cardiovasculaire ziekte kunnen mannen en vrouwen niet over één kam worden geschoren; er dient rekening te worden gehouden met diverse genderverschillen. Een genderspecifiek algoritme voor primaire preventie bij vrouwen moet uitkomst bieden.1 Dit algoritme werd ten tijde van het congres ook gepubliceerd in Archivos de Cardiología de México.2

“Mannen en vrouwen verschillen niet alleen in biologisch opzicht, maar ook op het gebied van sociale determinanten”, aldus Ana Munera (Medellin). Munera pleitte er onder meer voor dat stress en depressie als onafhankelijke risicofactoren bij vrouwen moeten worden overwogen. Een unieke vrouwelijke risicofactor is vroege/premature menopauze. “Vroege (< 45 jaar) en premature (< 40 jaar) menopauze verhogen het cardiovasculaire (CV) risico met 50% ten opzichte van ‘natuurlijke’ menopauze. Toch wordt dit niet als risicofactor meegenomen in de risicoscores.” Munera presenteerde een genderspecifiek behandelalgoritme voor de preventie van primaire cardiovasculaire ziekte (CVD) bij vrouwen, bestaande uit drie stappen.

“Het sleutelwoord bij stap 1 is onderzoek”, zo stelde zij. “Een genderspecifieke anamnese, lichamelijk onderzoek en labonderzoek staan hier centraal. Daarbij moet gericht worden gekeken naar hormoongebruik, leeftijd ten tijde van de eerste menstruatie, zwangerschapscomplicaties, leeftijd waarop de menopauze begon, maar ook naar auto-immuunaandoeningen en eventuele oncologische behandelingen.

Stap 2 behelst identificatie van het risico van de vrouw. Is ze jonger dan 40 jaar en heeft ze een enkele risicofactor, dan moet er vroeger en vaker worden gezocht naar traditionele CV-risicofactoren. Bij vrouwen ouder dan 40 jaar wordt het CV-risico bepaald met behulp van de daarvoor geschikte tabellen. Deze risicobeoordeling moet ten minste jaarlijks of vaker worden gedaan als de behandelaar dit noodzakelijk acht.

Stap 3 staat in het teken van actie. Dit houdt intensieve behandeling van de aanwezige CV-risicofactoren in. Daarbij moet gestreefd worden naar behandeldoelen al naar gelang het specifieke risico. Minimaal jaarlijks – of vaker – moet het effect van de behandeling gecontroleerd worden.”

Om het risico waar vrouwen aan bloot staan beter in te kunnen schatten wees Munera op het gebruik van het lifetime risico. “Dat geldt met name voor jonge vrouwen en vrouwen met een laag of gemiddeld CV-risico.”

Bronnen:

  1. Munera AG. Gender issues: is CVD prevention fundamentally different between women and men? ESC Congress 2022.
  2. Del Sueldo MA, Mendonça-Rivera MA, Sánchez-Zambrano MB, et al. Guía de práctica clínica de la Sociedad Interamericana de Cardiología sobre prevención primaria de enfermedad cardiovascular en la mujer. Arch Cardiol Mex. 2022:92 (Suppl):1-68.

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

aug 2022

Lees meer over Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

jul 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

16 nov 2022 om 20:30

Lees meer over De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

Heart Failure TITRATE-HF webinar

8 sep 2022 om 20:00 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure TITRATE-HF webinar

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Heart Failure Highlights 2022

14 jun 2022 om 20:30 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure Highlights 2022

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

woensdag 12 okt 2022 van 18:00 tot 20:30 | Hartfalen

Lees meer over 1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Lees meer
Lees meer over Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Lees meer
Lees meer over Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Lees meer
Lees meer over Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

Lees meer
Lees meer over Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Lees meer
Lees meer over Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

Lees meer
Lees meer over Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1
Geen digitale kranten gevonden.