Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

Delen via:
ECE 2023

Adjuvante therapie met mitotaan heeft bij patiënten met adrenocorticaal carcinoom het meeste effect op de verlenging van de ziektevrije overleving als de plasmaspiegel zo lang mogelijk > 14 mg/l bedraagt. Dit blijkt uit een internationaal Europees onderzoek van het European Network for the Study of Adrenal Tumors.1

Adjuvante behandeling met mitotaan na een operatie wegens adrenocorticaal carcinoom (ACC) is in de praktijk lastig uit te voeren. Aangetoond is dat een plasmaconcentratie van > 14 mg/l de ziektevrije overleving kan verlengen. Er bestaat echter geen consensus over hoe deze plasmaspiegel het beste bereikt kan worden. Recent is – analoog aan het controleren van antistolling met vitamine-D-antagonisten – de time in target range (TTR) voorgesteld als parameter om de behandeling met mitotaan te monitoren. TTR is gedefinieerd als het aantal maanden waarin de plasmaspiegel van mitotaan >14 mg/l bedraagt.2 

Om na te gaan of TTR (mede)bepalend is voor de duur van de ziektevrije overleving, analyseerde een groep Europese onderzoekers retrospectief de gegevens van 157 patiënten met ACC die allen minimaal 1 jaar adjuvante therapie met mitotaan hadden gehad. Bij alle patiënten was minstens driemaal per jaar de plasmaspiegel mitotaan bepaald. Andere mogelijke voorspellende factoren voor de ziektevrije overleving die in de studie werden onderzocht, zijn leeftijd, sekse, tumorstadium, hormoonsecretie door de tumor, resectiestatus, Weiss-score en Ki67-index. 

De mediane follow-up van de patiënten bedroeg 49 (95%-BI 33-92) maanden. De gemiddelde behandelduur met mitotaan bedroeg 25 (22-36) maanden en de gemiddelde TTR 14 (6-21) maanden. In een multivariate analyse bleken een hoge Ki67-index en een hoge Weiss-index significant gecorreleerd met een verhoogd risico op terugkeer van ziekte. Een langere TTR was significant gecorreleerd met een betere ziektevrije overleving (HR 0,80; (95%-BI 0,70-0,90 (p < 0,001)). 

Op basis van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat een langere blootstelling aan > 14 mg/l mitotaan bijdraagt aan een langere ziektevrije overleving bij ACC. De studie is volgens de onderzoekers tevens een aansporing om bij adjuvante behandeling van ACC met mitotaan, drugmonitoring toe te passen en op basis daarvan de dosis mitotaan zo nodig aan te passen.

Bronnen:

  1. Puglisi S, Calabrese A, Basile V, et al. Prolonged exposure to target mitotane concentrations is associated with better recurrence-free survival in patients with adrenocortical carcinoma on adjuvant treatment. ECE 2023, abstract OC9.3.
  2. Puglisi S, Calabrese A, Basile V, et al. Mitotane concentrations influence outcome in patients with advanced adrenocortical carcinoma. Cancers (Basel). 2020; 12: 740.

Sluisplaatsing upadacitinib, pegunigalsidase alfa en niraparib-abirateron

mei 2023 | IBD, Uro-oncologie

Lees meer over Sluisplaatsing upadacitinib, pegunigalsidase alfa en niraparib-abirateron

DNA-pas belooft minder bijwerkingen, betere patiëntenzorg en lagere kosten

apr 2023

Lees meer over DNA-pas belooft minder bijwerkingen, betere patiëntenzorg en lagere kosten

Marcel Muskiet wint NFN-Nierstichting Proefschriftprijs

apr 2023 | Diabetes

Lees meer over Marcel Muskiet wint NFN-Nierstichting Proefschriftprijs

Luchtwegverwijder biedt kans voor behandeling hart- en vaatziekten

mrt 2023 | Astma, Diabetes

Lees meer over Luchtwegverwijder biedt kans voor behandeling hart- en vaatziekten

Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

mrt 2023 | Osteoporose

Lees meer over Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

feb 2023

Lees meer over Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

6 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

EASD in ORANJE 2023

dinsdag 3 okt 2023 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2023

Rivaroxaban verlaagt P-selectine

mei 2023 | Atherosclerose, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Rivaroxaban verlaagt P-selectine

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

mei 2023

Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Ramadan in VK niet van invloed op frequentie en ernst diabetes-geassocieerde ketoacidose

mei 2023 | Diabetes

Lees meer over Ramadan in VK niet van invloed op frequentie en ernst diabetes-geassocieerde ketoacidose

Koppelen van tigerinine-1R aan GIP-versterkte insulinotrope werking van tigerinine-1R

mei 2023 | Diabetes

Lees meer over Koppelen van tigerinine-1R aan GIP-versterkte insulinotrope werking van tigerinine-1R

Gebruik anabole steroïden is geassocieerd met verminderde cardiale microcirculatie

mei 2023

Lees meer over Gebruik anabole steroïden is geassocieerd met verminderde cardiale microcirculatie

Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

mei 2023 | Bijnieraandoeningen

Lees meer over Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

Vitamine D-receptorantagonist potentieel medicijn bij idiopathische infantiele hypercalciëmie

mei 2023

Lees meer over Vitamine D-receptorantagonist potentieel medicijn bij idiopathische infantiele hypercalciëmie

WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

mei 2023

Lees meer over WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

mei 2023

Lees meer over CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.