Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

Delen via:
ECE 2023

Adjuvante therapie met mitotaan heeft bij patiënten met adrenocorticaal carcinoom het meeste effect op de verlenging van de ziektevrije overleving als de plasmaspiegel zo lang mogelijk > 14 mg/l bedraagt. Dit blijkt uit een internationaal Europees onderzoek van het European Network for the Study of Adrenal Tumors.1

Adjuvante behandeling met mitotaan na een operatie wegens adrenocorticaal carcinoom (ACC) is in de praktijk lastig uit te voeren. Aangetoond is dat een plasmaconcentratie van > 14 mg/l de ziektevrije overleving kan verlengen. Er bestaat echter geen consensus over hoe deze plasmaspiegel het beste bereikt kan worden. Recent is – analoog aan het controleren van antistolling met vitamine-D-antagonisten – de time in target range (TTR) voorgesteld als parameter om de behandeling met mitotaan te monitoren. TTR is gedefinieerd als het aantal maanden waarin de plasmaspiegel van mitotaan >14 mg/l bedraagt.2 

Om na te gaan of TTR (mede)bepalend is voor de duur van de ziektevrije overleving, analyseerde een groep Europese onderzoekers retrospectief de gegevens van 157 patiënten met ACC die allen minimaal 1 jaar adjuvante therapie met mitotaan hadden gehad. Bij alle patiënten was minstens driemaal per jaar de plasmaspiegel mitotaan bepaald. Andere mogelijke voorspellende factoren voor de ziektevrije overleving die in de studie werden onderzocht, zijn leeftijd, sekse, tumorstadium, hormoonsecretie door de tumor, resectiestatus, Weiss-score en Ki67-index. 

De mediane follow-up van de patiënten bedroeg 49 (95%-BI 33-92) maanden. De gemiddelde behandelduur met mitotaan bedroeg 25 (22-36) maanden en de gemiddelde TTR 14 (6-21) maanden. In een multivariate analyse bleken een hoge Ki67-index en een hoge Weiss-index significant gecorreleerd met een verhoogd risico op terugkeer van ziekte. Een langere TTR was significant gecorreleerd met een betere ziektevrije overleving (HR 0,80; (95%-BI 0,70-0,90 (p < 0,001)). 

Op basis van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat een langere blootstelling aan > 14 mg/l mitotaan bijdraagt aan een langere ziektevrije overleving bij ACC. De studie is volgens de onderzoekers tevens een aansporing om bij adjuvante behandeling van ACC met mitotaan, drugmonitoring toe te passen en op basis daarvan de dosis mitotaan zo nodig aan te passen.

Bronnen:

  1. Puglisi S, Calabrese A, Basile V, et al. Prolonged exposure to target mitotane concentrations is associated with better recurrence-free survival in patients with adrenocortical carcinoma on adjuvant treatment. ECE 2023, abstract OC9.3.
  2. Puglisi S, Calabrese A, Basile V, et al. Mitotane concentrations influence outcome in patients with advanced adrenocortical carcinoma. Cancers (Basel). 2020; 12: 740.

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

mrt 2024

Lees meer over 36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

Medisch bewijs sneller vinden met EvidenceHunt

mrt 2024

Lees meer over Medisch bewijs sneller vinden met EvidenceHunt

Sluisgeneesmiddelen: alle ins en outs

mrt 2024

Lees meer over Sluisgeneesmiddelen: alle ins en outs

Van klacht naar claim: hoe voorkom je escalatie?

mrt 2024

Lees meer over Van klacht naar claim: hoe voorkom je escalatie?

Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

feb 2024

Lees meer over Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

27 feb 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

8 nov 2023 om 18:00 | Diabetes

Lees meer over Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Diabetes

Lees meer over Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Diabetes

Lees meer over Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 t/m dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

NDD Special 2024

dinsdag 28 mei 2024 | Diabetes

Lees meer over NDD Special 2024

Nationale Diabetes Dag 2024

vrijdag 8 nov 2024 van 09:00 tot 17:00 | Diabetes

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2024

Semaglutide vermindert ernst van leverziekte bij mensen met hiv

mrt 2024 | Diabetes, Hepatologie, HIV

Lees meer over Semaglutide vermindert ernst van leverziekte bij mensen met hiv

Video: A new option for thyroid cancer

nov 2023 | Hoofd-halsoncologie

Lees meer over Video: A new option for thyroid cancer

Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

okt 2023 | Diabetes, Pancreatitis

Lees meer over Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

okt 2023 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

okt 2023 | Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

ERA Highlights 2023 Podcast

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023 Podcast

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.