Bijgewerkte gegevens BRUIN-studie naar pirtobrutinib bij CLL/SLL en MCL

Delen via:
ASH 2021

De effectiviteit van de Bruton’s tyrosinekinase (BTK)-remmer pirtobrutinib is veelbelovend bij intensief voorbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL), kleincellig lymfocytair lymfoom (SLL) en mantelcellymfoom (MCL). Dit blijkt uit de geüpdatete data van de fase I/II-BRUIN-studie.

Pirtobrutinib is een experimentele, zeer selectieve, niet-covalente (reversibele) BTK-remmer. Op 16 juli 2021 namen 618 patiënten deel aan het onderzoek, waaronder 296 patiënten met CLL/SLL, 134 met MCL en 188 met andere B-celmaligniteiten.

Van de 252 evalueerbare CLL/SLL-patiënten reageerden er 171. Er werden twee complete responsen (CR) geteld, 137 partiële responsen (PR), 32 partiële responsen met aanhoudende lymfocytose (PR-L) en in 62 gevallen was sprake van stabiele ziekte (SD). Dit resulteerde in een objectief responspercentage (ORR) van 68% (95%-BI 62-74). De respons bleef in de loop van de tijd toenemen, waarbij de ORR van de patiënten die 12 maanden of langer zijn gevolgd, steeg tot 73% (88/119).1

Van de 100 evalueerbare MCL-patiënten reageerden er 51; 25 met een CR en 26 met een PR, wat resulteerde in een ORR van 51% (95%-BI 41-61). De mediane duur van de respons was 18 maanden. De mediane follow-up voor alle reagerende MCL-patiënten was 8,2 maanden (1,0-27,9); 60% (36/60) van de responsen was op het moment van data cut-off nog aan de gang.2

Veiligheidsgegevens werden gepresenteerd voor de gehele BRUIN-populatie. De meest voorkomende bijwerkingen waren vermoeidheid (23%), diarree (19%), neutropenie (18%) en kneuzingen (17%). Van de patiënten stopte 1% (n = 6) met de behandeling vanwege behandelingsgerelateerde bijwerkingen.1,2

Bronnen:

  1. Mato AR, et al. Pirtobrutinib, a next generation, highly selective, non-covalent BTK inhibitor in previously treated CLL/SLL: updated results from the phase 1/2 BRUIN study, abstract 391.
  2. Wang M, et al. Pirtobrutinib, a next generation, highly selective, non-covalent BTK inhibitor in previously treated mantle cell lymphoma: updated results from the phase 1/2 BRUIN study. ASH Annual Meeting & Exhibition 2021, abstract 381.

Combinatie geeft betere resultaten bij aplastische anemie

jan 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Combinatie geeft betere resultaten bij aplastische anemie

ALK-remmers effectief bij ALK-positieve histiocytose

jan 2022

Lees meer over ALK-remmers effectief bij ALK-positieve histiocytose

Lymfoom bij borstprotheses erg zeldzaam

jan 2022 | Borst, Chirurgie, Lymfoom

Lees meer over Lymfoom bij borstprotheses erg zeldzaam

B-celaantal voorspelt respons op coronavaccinatie bij met rituximab behandelde patiënten

jan 2022 | Leukemie, Lymfoom, Multipele Sclerose, RA, Vaccinatie

Lees meer over B-celaantal voorspelt respons op coronavaccinatie bij met rituximab behandelde patiënten

Slechtere prognose bij ALL door downsyndroom en IKZF1-deletie

jan 2022 | Leukemie

Lees meer over Slechtere prognose bij ALL door downsyndroom en IKZF1-deletie

Coronavaccinatie veilig voor patiënten met ITP

jan 2022 | Benigne hematologie, Vaccinatie

Lees meer over Coronavaccinatie veilig voor patiënten met ITP

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

ASH in ORANJE 2021

dinsdag 15 feb 2022 van 18:00 tot 22:00 | Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over ASH in ORANJE 2021

Patiënten met bètathalassemie-major bereiken transfusie-onafhankelijkheid na gentherapie

Lees meer
Lees meer over Patiënten met bètathalassemie-major bereiken transfusie-onafhankelijkheid na gentherapie

Toevoeging blinatumomab aan behandelprotocol zuigelingen met KMT2A-herschikte ALL

Lees meer
Lees meer over Toevoeging blinatumomab aan behandelprotocol zuigelingen met KMT2A-herschikte ALL

Tisagenlecleucel als tweedelijnsbehandeling bij refractair of recidiverend agressief B-cel NHL

Lees meer
Lees meer over Tisagenlecleucel als tweedelijnsbehandeling bij refractair of recidiverend agressief B-cel NHL

siRNA fitusiran effectief en veilig bij hemofilie A of B zonder remmers

Lees meer
Lees meer over siRNA fitusiran effectief en veilig bij hemofilie A of B zonder remmers

POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

Lees meer
Lees meer over POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Bijgewerkte gegevens BRUIN-studie naar pirtobrutinib bij CLL/SLL en MCL

Lees meer
Lees meer over Bijgewerkte gegevens BRUIN-studie naar pirtobrutinib bij CLL/SLL en MCL

Tripeltherapie zeer actief bij oudere patiënten met FLT3-gemuteerde AML

Lees meer
Lees meer over Tripeltherapie zeer actief bij oudere patiënten met FLT3-gemuteerde AML

ZUMA-7: blijvende voordelen van CAR-T-therapie bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over ZUMA-7: blijvende voordelen van CAR-T-therapie bij DLBCL

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML