Corticale laesies bij diagnose voorspellen conversie naar SPMS

Delen via:
ECTRIMS 2021

Resultaten van een studie die al 20 jaar loopt, wijzen erop dat de aanwezigheid van corticale laesies (CL) bij de diagnose MS, zelfs op een 1,5 Tesla MRI, een goede biomarker is voor de evolutie naar de secundair progressieve fase. Het lijkt ook een van de beste vroege surrogaatmarkers voor de verergering van beperkingen.

De belangrijke rol van corticale laesies bij het ontwikkelen van steeds meer beperkingen en de conversie naar secundair progressieve MS (SPMS) is al veel langer bekend en goed gedocumenteerd. Nog niet goed bekend was, in hoeverre CL bij de diagnose MS op de lange duur de ontwikkeling van SPMS en de mate van beperkingen voorspellen.

Er werden 220 patiënten geïncludeerd. Bij 45 van hen was sprake van een klinisch geïsoleerd syndroom (CIS), bij 162 van relapsing remitting MS (RRMS), en 12 hadden primair progressieve MS (PPMS). Ze hadden bij de diagnose allemaal een 1,5 Tesla MRI-scan ondergaan. Daarop was te zien dat 106 deelnemers toen geen CL hadden, 47 hadden ≤ 3 CL en 67 hadden er > 3. Het aantal CL was bij SPMS-patiënten veel hoger: 6,6±3,7 versus 1,3±2,3; p < 0,001). Post-hoc variantieanalyse liet zien dat het aantal CL bij SPMS significant hoger was (mediaan 6, IQR 3,75) dan bij CIS (mediaan 0, IQR 0; p < 0,001), RRMS (mediaan 0, IQR 1; p < 0,001) en PPMS (mediaan 4,5, IQR 4; p = 0,013). PPMS-patiënten hadden op hun beurt weer meer CL dan CIS- en RRMS-patiënten (p = 0,001).

Na bijna 20 jaar follow-up was de status bij 12 patiënten onveranderd CIS, bij 152 RRMS, en bij 44 SPMS. De gemiddelde EDSS na 20 jaar was 1,5 bij deelnemers zonder CL, 3 bij deelnemers met 1 tot 3 CL, en 6 bij deelnemers met > 3 CL. Regressieanalyse liet zien dat het aantal CL en de EDSS ten tijde van de diagnose de mate van beperkingen op de lange termijn het best voorspelden (p < 0,001). Deze twee variabelen verklaren 57% van de verschillen in EDSS na 20 jaar.

Bron:

Schiavi GM. Cortical lesions at diagnosis predict conversion to secondary progressive multiple sclerosis and accumulation of disability: a 20-year follow-up study. ECTRIMS 2021, abstract P105.

Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

sep 2022 | Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

Gebruik glucocorticoïden geassocieerd met veranderingen in hersenen

sep 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Gebruik glucocorticoïden geassocieerd met veranderingen in hersenen

Licht verhoogd risico op guillain-barrésyndroom na griepvaccinatie

sep 2022 | Vaccinatie

Lees meer over Licht verhoogd risico op guillain-barrésyndroom na griepvaccinatie

Behandeling epilepsie steeds meer maatwerk

aug 2022 | Epilepsie

Lees meer over Behandeling epilepsie steeds meer maatwerk

MUMC+ start met zorg op afstand bij diepe hersenstimulatie

aug 2022 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over MUMC+ start met zorg op afstand bij diepe hersenstimulatie

Aanbevelingen voor het gebruik van bloedbiomarkers bij Alzheimer

aug 2022 | Dementie

Lees meer over Aanbevelingen voor het gebruik van bloedbiomarkers bij Alzheimer

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Dementie

Lees meer over Online Alzheimer Innovatie Forum

Meaningful Migraine Management

13 okt 2021 om 20:00 | Hoofdpijn

Lees meer over Meaningful Migraine Management

Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

22 sep 2021 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

10 aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?

Dementie Update 2022

maandag 26 sep 2022 van 09:30 tot 16:30 | Dementie

Lees meer over Dementie Update 2022

ECTRIMS in ORANJE 2022

donderdag 27 okt 2022 van 18:00 tot 21:45 | Multipele Sclerose

Lees meer over ECTRIMS in ORANJE 2022

Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Lees meer
Lees meer over Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Hoger risico trombo-embolische/ischemische events met SARS-CoV-2 dan na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Hoger risico trombo-embolische/ischemische events met SARS-CoV-2 dan na vaccinatie

Asundexian voorkomt mogelijk recidief ischemische beroerte

Lees meer
Lees meer over Asundexian voorkomt mogelijk recidief ischemische beroerte

Twee derde blijkt na herseninfarct toch risicofactoren te hebben

Lees meer
Lees meer over Twee derde blijkt na herseninfarct toch risicofactoren te hebben

Matige intermethodebetrouwbaarheid van Rankin-schaal bij subarachnoïdale bloeding

Lees meer
Lees meer over Matige intermethodebetrouwbaarheid van Rankin-schaal bij subarachnoïdale bloeding

Warm aanbevolen symposium over vooruitgang bij MS

Lees meer
Lees meer over Warm aanbevolen symposium over vooruitgang bij MS

Genvarianten van invloed op overlevingsduur van parkinsonpatiënten

Lees meer
Lees meer over Genvarianten van invloed op overlevingsduur van parkinsonpatiënten

Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Hemodynamiek van supiene hypertensie bij neurogene orthostatische hypotensie

Lees meer
Lees meer over Hemodynamiek van supiene hypertensie bij neurogene orthostatische hypotensie

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01