Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Delen via:

AI kan niet langer worden genegeerd. Wat kunnen we met AI als het gaat om het beantwoorden van klinische vragen? In de eerste 2 edities van MedNet Neurologie in 2024 leggen we een vraag voor aan EvidenceHunt. Deze AI-tool baseert zijn antwoord op bronnen uit PubMed en NICE Guidelines.

Vraag: Kan long COVID worden beschouwd als een hersenaandoening?

Post-COVID-syndroom, ook bekend als long COVID, omvat een reeks aanhoudende symptomen na de acute fase van een SARS-CoV-2-infectie. Er is toenemend bewijs dat post-COVID-syndroom een breed scala aan neurologische symptomen kan omvatten.

Hersenfunctie en structuur:

  • Een studie heeft aangetoond dat patiënten met post-COVID-syndroom functionele connectiviteitsveranderingen vertonen, zoals hypoconnectiviteit tussen de linker en rechter parahippocampale gebieden, en tussen bilaterale orbitofrontale en cerebellaire gebieden, in vergelijking met controles. Bovendien werden verminderde grijze stof volume en witte stof veranderingen waargenomen. Deze bevindingen worden geassocieerd met cognitieve disfunctie [1].
  • Personen die COVID-19 niet overleefden, vertoonden post mortem structurele hersenafwijkingen, waaronder hemorragische en aan PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome) gerelateerde laesies [2].
  • Een onderzoek naar hersenactivatiepatronen bij personen met PCC (post-COVID condition) vond dat deelnemers met neuropsychiatrische symptomen tijdens een werkgeheugentaak compensatoire neurale processen vertoonden met grotere activatie van alternatieve hersengebieden en reorganisatie in hersennetwerken [3].
  • Een systematische review van moleculaire beeldvormingstechnieken onderstreepte hoe COVID-19 de hersenen beïnvloedt. In sommige studies bij post-COVID-19-syndroom werd limbisch en subcorticaal hypometabolisme waargenomen, terwijl andere studies geen metabole veranderingen op PET waarnamen [4].

Spectrum van neurologische symptomen:

  • Langetermijn neurologische gevolgen van COVID-19 omvatten cognitieve disfunctie en dysautonomie, zelfs bij mensen met een milde vorm van de ziekte. Neurologische beoordeling na COVID-19 is echter complex door een hoge prevalentie van comorbiditeit zoals vermoeidheid, angst en stemmingsstoornissen [5].
  • Onderzoek naar langetermijneffecten van COVID-19 wees op een verhoogd risico op een scala van neurologische aandoeningen waaronder ischemische en hemorragische beroerte, cognitieve stoornissen en geheugenstoornissen, zelfs bij patiënten die niet zijn opgenomen tijdens de acute fase [6].
  • Een andere studie suggereert dat COVID-19 geassocieerd is met een verhoogd risico op neurologische aandoeningen in vergelijking met niet-geteste individuen, maar dat dit risico vergelijkbaar is met dat van andere infecties van vergelijkbare ernst [7].

Immuunrespons en neurologische gevolgen:

  • Analyse van het immuunsysteem toonde aan dat unieke SARS-CoV-2 humorale profielen in de cerebrospinale vloeistof (CSF) werden waargenomen bij individuen met neuroPASC (neurologische post-acute sequelae van COVID-19) vergeleken met de serumrespons. Individuen met neuroPASC hadden verminderde systeem antilichaamreacties tegen SARS-CoV-2 en versterkte antilichaamreacties tegen andere gangbare coronavirussen. Deze ‘original antigenic sin’ draagt mogelijk bij aan de ontwikkeling van neurologische complicaties na COVID-19 [8].

Samenvatting:

Post-COVID-syndroom kan worden beschouwd als een hersenaandoening gezien de diverse neurologische symptomen en aandoeningen die kunnen optreden, zelfs na herstel van de acute infectie. Onderzoek toont aan dat er veranderingen zijn in zowel hersenstructuur als -functie, en deze zijn geassocieerd met cognitieve en neuropsychiatrische symptomen. De variëteit en persistentie van deze symptomen onderstrepen de complexiteit van post-COVID-syndroom als een aandoening met neurologische implicaties. Het is echter belangrijk om te erkennen dat post-COVID-syndroom een breed spectrum van symptomen omvat, waarbij neurologische aspecten slechts een deel van het klinische beeld vormen.

Referenties:

1 PMID: 36288544

2 PMID: 32546654

3 PMID: 37185175

4 PMID: 35177424

5 PMID: 37660309

6 PMID: 36138154

7 PMID: 37454151

8 PMID: 37161609

Dit is een AI-gegenereerd rapport door de aankomende premium versie van EvidenceHunt. Ga naar https://evidencehunt.com/?origin=springer en maak gratis een online account aan. Je ontvangt dan bij lancering van de premium versie een kortingscode voor 25% per e-mail.

Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

mei 2024

Lees meer over Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

Kenniskloof: nog veel onbekend over risico op hersenbloeding bij vrouwen

mei 2024 | Neuro-vasculair

Lees meer over Kenniskloof: nog veel onbekend over risico op hersenbloeding bij vrouwen

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Blaasstoornis bij MS behandelen met neuromodulatie

mei 2024 | Multipele Sclerose

Lees meer over Blaasstoornis bij MS behandelen met neuromodulatie

Vergoeding selumetinib (Koselugo) voor kinderen met neurofibromatose type 1

mei 2024

Lees meer over Vergoeding selumetinib (Koselugo) voor kinderen met neurofibromatose type 1

Bootcamp voor training in acute neurologie

mei 2024 | Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Neuro-musculair, Neuro-vasculair

Lees meer over Bootcamp voor training in acute neurologie

Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

2 mei 2024 om 18:00

Lees meer over Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

Neurologisch Jaaroverzicht 2023

20 feb 2024 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2023

Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

30 jan 2024 om 20:00

Lees meer over Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

7 aug 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

MS: welk middel voor welke patiënt?

9 mrt 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

1 feb 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog
Er zijn geen e-learnings gevonden.

B-cel therapieën bij MS: impact op immunologie

maandag 10 jun 2024 van 18:00 tot 21:30 | Multipele Sclerose, Vaccinatie

Lees meer over B-cel therapieën bij MS: impact op immunologie

EAN in ORANJE 2024

maandag 1 jul 2024 van 18:00 tot 21:45 | Bewegingsstoornissen, Epilepsie, Neuro-vasculair

Lees meer over EAN in ORANJE 2024

Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

Veel MS-patiënten hebben ook migraine

dec 2023 | Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Veel MS-patiënten hebben ook migraine

Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

dec 2023 | Hoofdpijn, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

jan 2024 | Neuro-vasculair

Lees meer over Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

dec 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Neurologie 2024-01

MedNet Neurologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-04

MedNet Neurologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-03

MedNet Neurologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-02

MedNet Neurologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-01

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01