De effecten van dapagliflozine gecombineerd met RAAS-remmers

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Uit een post-hocananalyse van de DAPA-CKD-trial blijkt dat dapagliflozine bij patiënten met chronische nierschade (CNS) effectief is in het verminderen van ernstige nier- en cardiovasculaire uitkomsten onafhankelijk van de gebruikte dosis ACE-remmers (ACEi) of angiotensinereceptorblokkers (ARB).

Behandelingsrichtlijnen adviseren voor CNS-patiënten remming van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) met ACEi of ARB, maar vooral bij gevorderde CNS worden RAAS-remmers niet altijd goed verdragen. Uit eerdere analyses bleek dat de SGLT2-remmer dapagliflozine onder CNS-patiënten het risico op nierfalen vermindert en nierfunctiedaling vertraagt. In deze analyse werd de effectiviteit van dapagliflozine onderzocht bij verschillende ACEi- of ARB-baselinedoses.

In de DAPA-CKD-studie werden 4304 patiënten met een urine albumine/creatinineratio van 200-5000 mg/g en een eGFR van 25-75 ml/min/1,73 m2 gerandomiseerd naar dapagliflozine (10 mg) of placebo, beide 1 dd. Daarnaast moesten de deelnemers behandeld worden met de aanbevolen dosis of anders een stabiele, getolereerde dosis ACEi of ARB sinds ten minste 4 weken voor de inclusie, tenzij er een medische contra-indicatie was.

Voor 4296 (99,9%) deelnemers was informatie beschikbaar over de gebruikte dosering ACEi/ARB. Bij 1231 (28,7%) deelnemers viel de dosis binnen de aanbevolen dosering, bij 1867 (43,5%) binnen ≥ 50% tot < 100% en bij 1068 (24,9%) binnen 0 tot < 50%. 130 deelnemers gebruikten helemaal geen ACEi/ARB.

Het primaire eindpunt was een gecombineerde uitkomstmaat voor blijvende eGFR-daling van minimaal 50%, terminaal nierfalen of overlijden door een nier- of cardiovasculaire oorzaak. In de placebogroep kwam dit eindpunt het vaakst voor bij deelnemers die geen ACEi/ARB gebruikten. Het eindpunt kwam in alle groepen die ACEi/ARB gebruikten minder voor met dapagliflozine dan met placebo en dapagliflozine verminderde de snelheid van eGFR-daling met -0,93 ml/min/1,73 m2 (95%-BI 0,61-1,25). Dit effect was onafhankelijk van het wel of niet gebruiken van de aanbevolen dosis ACEi/ARBs (p voor interactie 0,877).

Bron:

Lambers Heerspink H, et al. Effects of dapagliflozine in patients with chronic kidney disease according to background angiotensin-converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker dose. 59th ERA Congress 2022, abstract FC 082.

Patiëntenparticipatie bij visitatie dialysecentra

jan 2023 | Dialyse

Lees meer over Patiëntenparticipatie bij visitatie dialysecentra

Nieuwe referentie-intervallen voor serum vrije lichte ketens bij patiënten met chronische nierziekte

jan 2023 | Chronische nierschade, MM

Lees meer over Nieuwe referentie-intervallen voor serum vrije lichte ketens bij patiënten met chronische nierziekte

Orale methylprednisolon effectief tegen verslechtering nierfunctie en nierfalen bij IgA-nefropathie

dec 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Orale methylprednisolon effectief tegen verslechtering nierfunctie en nierfalen bij IgA-nefropathie

Driekwart kinderen geboren met mononier heeft nierschade op 18-jarige leeftijd

dec 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Driekwart kinderen geboren met mononier heeft nierschade op 18-jarige leeftijd

Promotie: Hemostatische veranderingen en antitrombotische behandeling bij niertransplantatie

dec 2022 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Promotie: Hemostatische veranderingen en antitrombotische behandeling bij niertransplantatie

Dubbele transplantatie in twee stappen

dec 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Dubbele transplantatie in twee stappen

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Bones Meeting

dinsdag 7 feb 2023 van 17:00 tot 20:30 | Orthopedie

Lees meer over Bones Meeting

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01