Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Delen via:
ASN 2021

Uit eerdere analyses van de DAPA-CKD-data bleek al dat de SGLT2-remmer dapagliflozine het risico op nierfalen verminderde onder CNS-patiënten met en zonder diabetes type 2. Nieuwe resultaten van dezelfde studie laten nu zien dat dapagliflozine bovendien op de lange termijn de nierfunctiedaling in deze patiëntenpopulatie significant vertraagt.

In de DAPA-CKD-studie werden 4304 patiënten met een urine albumine/creatinine-ratio (UACR) van 200-5000 mg/g en een eGFR van 25-75 ml/min/1,73 m2 gerandomiseerd naar dapagliflozine (10 mg) of placebo, beide 1 d.d. als toevoeging aan de standaardbehandeling. De primaire uitkomstmaat was de verandering in eGFR (‘slope’). Deze werd berekend met mixed-effect modellen met verschillende slopes tussen baseline en week 2 (acute verandering), week 2 tot het einde van de behandeling (chronische eGFR-slope) en van baseline tot einde van de behandeling (mediane duur 2,3 jaar; totale eGFR-slope).

Overall verminderde dapagliflozine de gemiddelde, totale daling in eGFR ten opzichte van placebo met 0,9 ml/min/1,73 m2/jaar (95%-BI 0,6-1,3). Dapagliflozine leidde, vergeleken met placebo, tot een acute eGFR-verandering van 2,6 ml/min/1,73 m2 (95%-BI 2,2-3,1) voor patiënten met diabetes type 2 en 2,0 ml/min/1,73 m2 (95%-BI 1,4-2,7) voor patiënten zonder diabetes.

Na de eerste 2 weken verminderde dapagliflozine (versus placebo) de gemiddelde eGFR-daling sterker in diabetespatiënten (gemiddeld verschil in chronische eGFR-slope: 2,3 ml/min/1,73 m2/jaar; 95%-BI 1,9-2,6) vergeleken met degenen zonder diabetes (1,3 ml/min/1,73 m2/jaar; 95%-BI 0,7-1,8; interactie p = 0,005).

Het effect op de totale eGFR-slope bij patiënten met en zonder diabetes was respectievelijk 1,2 ml/min/1,73 m2/jaar (95%-BI 0,8-1,6) en 0,5 ml/min/1,73 m2/jaar (95%-BI -0,1-1,0; interactie p = 0,04). Dit effect was sterker bij patiënten met hogere baselinewaarden voor HbA1c en UACR en ook het voordelige effect van dapagliflozine op de eGFR-verandering was bij deze patiënten meer uitgesproken.

Bron:

Heerspik HJL, et al. The effect of dapagliflozin on rate of kidney function decline in patients with CKD: A prespecified analysis from the DAPA-CKD trial. ASN Kidney Week 2021, abstract FR-OR51.

Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

jan 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

jan 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

jan 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01