Dupilumab effectief en veilig bij COPD-patiënten met type 2-inflammatie

Delen via:
ATS 2023

In de placebogecontroleerde fase III-studie BOREAS was dupilumab bij COPD-patiënten met type 2-inflammatie geassocieerd met minder exacerbaties, een verbeterde longfunctie, een betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en minder ernstige symptomen. Hiermee is dupilumab de eerste biological voor COPD die het risico op matig-ernstige of ernstige exacerbaties significant verlaagt met 30% in vergelijking met placebo.

De BOREAS-trial includeerde 939 COPD-patiënten met eosinofielwaarden van > 300 per microliter en een verhoogd risico op exacerbaties ondanks gebruik van tripeltherapie. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar subcutaan dupilumab (300 mg) of placebo eens per 2 weken. Het primaire eindpunt was het jaarlijkse aantal matig-ernstige of ernstige relapsen (ARR).

De ARR was 0,78 (95%-BI 0,64-0,93) in de dupilumab-groep en 1,10 (95%-BI 0,93-1,30) in de placebogroep, oftewel een rate ratio van 0,70 (0,58-0,86; p < 0,001). De FEV1 voor bronchusverwijding nam tussen week 0 en 12 toe met een ‘least squares’ gemiddelde van 160 ml (95%-BI 126-195) met dupilumab en 77 ml (95%-BI 42-112) met placebo: een verschil van 83 ml (95%-BI 42-125; p < 0,001). Dit verschil was na 52 weken nog steeds aanwezig. De kwaliteit van leven werd gemeten met de St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), met een score van 0 tot 100, waarbij een lagere score een betere kwaliteit van leven aanduidt. Na 52 weken was de SGRQ-score in de dupilumab- en de placebogroep verbeterd met respectievelijk −9,7 (−11,3 tot −8,1) en −6,4 (−8,0 tot −4,8): een verschil van −3,4 (−5,5 tot −1,3; p = 0,002). Luchtwegsymptomen werden gemeten met de Evaluating Respiratory Symptoms in COPD (E-RS:COPD), met een range van 0 tot 40, waarbij een lagere score wijst op minder ernstige symptomen. De E-RS:COPD-score was na 52 weken verbeterd met respectievelijk −2,7 (−3,2 tot −2,2) en −1,6 (−2,1 tot −1,1): een verschil van −1,1 (−1,8 tot −0,4; p = 0,001).

Het aantal deelnemers met bijwerkingen die ertoe leidden dat ze de behandeling staakten, was in beide groepen even hoog. Hetzelfde gold voor ernstige bijwerkingen en bijwerkingen die overlijden tot gevolg hadden.

Bron:

Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Efficacy and safety of dupilumab in chronic obstructive pulmonary disease with type 2 inflammation. N Eng J Med. Published online May 21, 2023. 

Gunstige effecten van efzofitimod bij longsarcoïdose

jun 2023

Lees meer over Gunstige effecten van efzofitimod bij longsarcoïdose

Werk maken van effectieve patiëntenparticipatie

jun 2023 | CF

Lees meer over Werk maken van effectieve patiëntenparticipatie

Rifampicine-gevoelige tuberculose korter behandelen?

jun 2023 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Rifampicine-gevoelige tuberculose korter behandelen?

Veel medicatiewisselingen bij longziekten

jun 2023 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Veel medicatiewisselingen bij longziekten

Wetenschappers ontdekken waarom immuuntherapie soms niet werkt

mei 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Wetenschappers ontdekken waarom immuuntherapie soms niet werkt

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

10 mei 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

25 apr 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2023

maandag 11 sep 2023 van 17:45 tot 21:30 | Longoncologie

Lees meer over ERS in ORANJE 2023

Zowel oudere als jongere patiënt met agressief HR+, HER2- mammacarcinoom heeft voordeel van eerstelijns ribociclib

jun 2023 | Borstkanker

Lees meer over Zowel oudere als jongere patiënt met agressief HR+, HER2- mammacarcinoom heeft voordeel van eerstelijns ribociclib

Neoadjuvante immuuntherapie plus chemotherapie verbetert eventvrije overleving bij NSCLC

jun 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Neoadjuvante immuuntherapie plus chemotherapie verbetert eventvrije overleving bij NSCLC

COVID-19 en SARS-CoV-2-vaccinaties bij jonge patiënten met reumatische en niet-reumatische auto-immuunziekten

jun 2023 | RA, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en SARS-CoV-2-vaccinaties bij jonge patiënten met reumatische en niet-reumatische auto-immuunziekten

Adjuvant osimertinib leidt tot 51% lager risico op overlijden

jun 2023 | Longoncologie

Lees meer over Adjuvant osimertinib leidt tot 51% lager risico op overlijden

Spiration®-klepsysteem ook op langere termijn veilig en effectief

mei 2023 | COPD

Lees meer over Spiration®-klepsysteem ook op langere termijn veilig en effectief

Roken verhoogt risico op slechte uitkomst van COVID-19

mei 2023 | Virale infecties

Lees meer over Roken verhoogt risico op slechte uitkomst van COVID-19

Positieve effecten krachtige kinaseremmer seralutinib bij PAH

mei 2023 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Positieve effecten krachtige kinaseremmer seralutinib bij PAH

Bifunctioneel molecuul remt FeNO bij astma ‘aanzienlijk’

mei 2023 | Astma

Lees meer over Bifunctioneel molecuul remt FeNO bij astma ‘aanzienlijk’

Duale fosfodi-esteraseremmer ensifentrine verbetert longfunctie bij COPD

mei 2023 | COPD

Lees meer over Duale fosfodi-esteraseremmer ensifentrine verbetert longfunctie bij COPD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01