Effectiviteit MS-medicatie afhankelijk van ras en etniciteit?

Delen via:
ACTRIMS 2021

In een exploratieve studie blijken MS-patiënten van Afro-Amerikaanse afkomst meer beperkingen van hun ziekte te ondervinden dan patiënten van Latijns-Amerikaanse afkomst en vooral dan blanken, terwijl ze vergelijkbare ziektemodificerende medicatie (DMT) gebruiken. De auteurs concluderen dat er mogelijk sprake is van een differentiële respons op behandeling afhankelijk van ras en etniciteit.

Dr. C.A. Pérez (University of Texas Health Science Center, Houston, VS) legde uit dat in fase III-studies van alle moderne MS-medicijnen het aandeel van niet-blanken in de patiëntenpopulaties nooit boven de 10% is uitgekomen. Het is daarom de vraag hoezeer de uitkomsten toepasbaar zijn op patiënten met een andere raciale of etnische achtergrond. In de exploratieve studie die Pérez presenteerde, zijn DMT-gebruik, en klinische, socio-economische en EDSS-gegevens vergeleken van patiënten van Afro-Amerikaanse afkomst (A), Latijns-Amerikaanse afkomst (B) en blanken (C); het aantal patiënten in elke groep bedroeg 50.

De meeste deelnemers (74%) hadden een EDSS-score van 1,0-3,0. In groep A was de EDSS bij de diagnose en bij latere metingen gemiddeld hoger. Er waren geen verschillen in de snelheid van diagnose of duur van de ziekte. Roken, gewicht en comorbiditeit verschilden evenmin significant; wel was de vitamine D-spiegel op baseline significant lager in groep A. Meer deelnemers in groep A (86%) hadden blijvende beperkingen. Over het algemeen was het DMT-gebruik vergelijkbaar. Glatirameeracetaat (GA) was in alle drie groepen de meest voorgeschreven eerste behandeling. Van de 57 patiënten (38%) die escalatie nodig hadden, kwam 63% uit groep A. Van de 45 patiënten (30%) die van DMT veranderden in verband met bijwerkingen, kwam 47% uit groep A. De kans dat GA niet werd verdragen, was het hoogst in groep C (39%). Twee keer zoveel patiënten in groep B (12%) als in groep A en C (beide 6%) kregen geen enkele behandeling.

Bron:

Pérez CA, et al. Patterns of disease-modifying treatment use and sociodemographic characteristics in multiple sclerosis by race and ethnicity. ACTRIMS 2021 virtual forum, CE1.4.

NHG-Standaard Beroerte herzien

aug 2022 | Neuro-vasculair

Lees meer over NHG-Standaard Beroerte herzien

Bloed-hersenbarrière verstoord bij erfelijke FTD

jul 2022 | Dementie

Lees meer over Bloed-hersenbarrière verstoord bij erfelijke FTD

Basisinformatie over zeldzame hersentumoren bij volwassenen

jul 2022 | Neuro-oncologie

Lees meer over Basisinformatie over zeldzame hersentumoren bij volwassenen

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

NIH-subsidie voor onderzoek naar biomarkers bij ziekte van Duchenne

jul 2022 | Neuro-musculair

Lees meer over NIH-subsidie voor onderzoek naar biomarkers bij ziekte van Duchenne

Zorginstituut adviseert cannabidiol te vergoeden voor kinderen met ernstige epilepsie

jul 2022 | Epilepsie, Kinderen

Lees meer over Zorginstituut adviseert cannabidiol te vergoeden voor kinderen met ernstige epilepsie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Dementie

Lees meer over Online Alzheimer Innovatie Forum

Meaningful Migraine Management

13 okt 2021 om 20:00 | Hoofdpijn

Lees meer over Meaningful Migraine Management

Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

22 sep 2021 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

10 aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?

ECTRIMS in ORANJE 2022

donderdag 27 okt 2022 van 18:00 tot 21:45 | Multipele Sclerose

Lees meer over ECTRIMS in ORANJE 2022

Twee derde blijkt na herseninfarct toch risicofactoren te hebben

Lees meer
Lees meer over Twee derde blijkt na herseninfarct toch risicofactoren te hebben

Matige intermethodebetrouwbaarheid van Rankin-schaal bij subarachnoïdale bloeding

Lees meer
Lees meer over Matige intermethodebetrouwbaarheid van Rankin-schaal bij subarachnoïdale bloeding

Warm aanbevolen symposium over vooruitgang bij MS

Lees meer
Lees meer over Warm aanbevolen symposium over vooruitgang bij MS

Genvarianten van invloed op overlevingsduur van parkinsonpatiënten

Lees meer
Lees meer over Genvarianten van invloed op overlevingsduur van parkinsonpatiënten

Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Hemodynamiek van supiene hypertensie bij neurogene orthostatische hypotensie

Lees meer
Lees meer over Hemodynamiek van supiene hypertensie bij neurogene orthostatische hypotensie

Afwijkingen in degree centrality gaan gepaard met het ziektebeloop van MS

Lees meer
Lees meer over Afwijkingen in degree centrality gaan gepaard met het ziektebeloop van MS

Clustering van hypersomnolentie maakt fenotypering mogelijk

Lees meer
Lees meer over Clustering van hypersomnolentie maakt fenotypering mogelijk

EAN-richtlijnen over invasieve behandeling van Parkinson en neuropathische pijn

Lees meer
Lees meer over EAN-richtlijnen over invasieve behandeling van Parkinson en neuropathische pijn

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022