Effectiviteit MS-medicatie afhankelijk van ras en etniciteit?

Delen via:

In een exploratieve studie blijken MS-patiënten van Afro-Amerikaanse afkomst meer beperkingen van hun ziekte te ondervinden dan patiënten van Latijns-Amerikaanse afkomst en vooral dan blanken, terwijl ze vergelijkbare ziektemodificerende medicatie (DMT) gebruiken. De auteurs concluderen dat er mogelijk sprake is van een differentiële respons op behandeling afhankelijk van ras en etniciteit.

Dr. C.A. Pérez (University of Texas Health Science Center, Houston, VS) legde uit dat in fase III-studies van alle moderne MS-medicijnen het aandeel van niet-blanken in de patiëntenpopulaties nooit boven de 10% is uitgekomen. Het is daarom de vraag hoezeer de uitkomsten toepasbaar zijn op patiënten met een andere raciale of etnische achtergrond. In de exploratieve studie die Pérez presenteerde, zijn DMT-gebruik, en klinische, socio-economische en EDSS-gegevens vergeleken van patiënten van Afro-Amerikaanse afkomst (A), Latijns-Amerikaanse afkomst (B) en blanken (C); het aantal patiënten in elke groep bedroeg 50.

De meeste deelnemers (74%) hadden een EDSS-score van 1,0-3,0. In groep A was de EDSS bij de diagnose en bij latere metingen gemiddeld hoger. Er waren geen verschillen in de snelheid van diagnose of duur van de ziekte. Roken, gewicht en comorbiditeit verschilden evenmin significant; wel was de vitamine D-spiegel op baseline significant lager in groep A. Meer deelnemers in groep A (86%) hadden blijvende beperkingen. Over het algemeen was het DMT-gebruik vergelijkbaar. Glatirameeracetaat (GA) was in alle drie groepen de meest voorgeschreven eerste behandeling. Van de 57 patiënten (38%) die escalatie nodig hadden, kwam 63% uit groep A. Van de 45 patiënten (30%) die van DMT veranderden in verband met bijwerkingen, kwam 47% uit groep A. De kans dat GA niet werd verdragen, was het hoogst in groep C (39%). Twee keer zoveel patiënten in groep B (12%) als in groep A en C (beide 6%) kregen geen enkele behandeling.

Bron:

Pérez CA, et al. Patterns of disease-modifying treatment use and sociodemographic characteristics in multiple sclerosis by race and ethnicity. ACTRIMS 2021 virtual forum, CE1.4.

EU-goedkeuring voor ofatumumab bij relapsing MS

apr 2021 |

Lees meer over EU-goedkeuring voor ofatumumab bij relapsing MS

Lekkende bloed-hersenbarrière voorspeller van latere hersenschade

apr 2021 |

Lees meer over Lekkende bloed-hersenbarrière voorspeller van latere hersenschade

Ziekteprogressie Alzheimer volgen met p-tau181 in bloed

mrt 2021 |

Lees meer over Ziekteprogressie Alzheimer volgen met p-tau181 in bloed

Recombinant GM-CSF als behandeling voor Alzheimer?

mrt 2021 |

Lees meer over Recombinant GM-CSF als behandeling voor Alzheimer?

Weinig, maar wel ernstige herseninfarcten bij coronapatiënten

mrt 2021 |

Lees meer over Weinig, maar wel ernstige herseninfarcten bij coronapatiënten

Vertrouwen in de toekomst

mrt 2021 |

Lees meer over Vertrouwen in de toekomst

Masterclass: De Neuropathische pijnpuzzel

11 mei 2021 om 20:00 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Masterclass: De Neuropathische pijnpuzzel

Bekijk de webinars over de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

31 mrt 2021 | Neurologie

Lees meer over Bekijk de webinars over de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Neurologisch Jaaroverzicht 2020

24 feb 2021 | Neurologie

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Uitdagingen in de behandeling van SPMS

1 okt 2020 | Neurologie

Lees meer over Uitdagingen in de behandeling van SPMS

Optimale MSzorg

25 sep 2020 | Neurologie

Lees meer over Optimale MSzorg

Mastering Migraine | Deel 2

22 sep 2020 | Neurologie

Lees meer over Mastering Migraine | Deel 2

Secundair Progressieve Multipele Sclerose

5 feb 2020 | Neurologie

Lees meer over Secundair Progressieve Multipele Sclerose

MS en Kinderen

4 feb 2020 | Neurologie

Lees meer over MS en Kinderen

Sinusitus of Migraine?

Neurologie

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Sekseverschillen pijnbeleving bij MS

Lees meer
Lees meer over Sekseverschillen pijnbeleving bij MS

De link tussen obesitas en MS verklaard

Lees meer
Lees meer over De link tussen obesitas en MS verklaard

Natalizumab subcutaan en intraveneus lijken even effectief

Lees meer
Lees meer over Natalizumab subcutaan en intraveneus lijken even effectief

Wat voorspelt ziekteverloop bij kinderen met ADEM?

Lees meer
Lees meer over Wat voorspelt ziekteverloop bij kinderen met ADEM?

Verzwijgen MS gerelateerd aan angst en depressie

Lees meer
Lees meer over Verzwijgen MS gerelateerd aan angst en depressie

Effect cladribine op lymfocyten neemt niet af met ouder worden

Lees meer
Lees meer over Effect cladribine op lymfocyten neemt niet af met ouder worden

Th17-cellen brengen directe schade toe aan oligodendrocyten

Lees meer
Lees meer over Th17-cellen brengen directe schade toe aan oligodendrocyten

Volume van de meninges geassocieerd met progressieve MS

Lees meer
Lees meer over Volume van de meninges geassocieerd met progressieve MS

Erytropoëtine als behandeling van neuritis optica: de TONE-trial

Lees meer
Lees meer over Erytropoëtine als behandeling van neuritis optica: de TONE-trial

Real World Evidence in MS

jan 2020 |

Lees meer over Real World Evidence in MS