Gebruik anabole steroïden is geassocieerd met verminderde cardiale microcirculatie

Delen via:
ECE 2023

Bij zowel gebruikers als ex-gebruikers van anabole steroïden is sprake van een verminderde cardiale microcirculatie, zo blijkt uit een onderzoek onder 50 (ex-)gebruikers van anabole steroïden.1

Bekend is dat het gebruik van anabole steroïden kan leiden tot cardiale problemen, met name linkerventrikeldisfunctie. Minder duidelijk is wat de cardiale effecten van het gebruik van anabole steroïden op lange termijn zijn, dus na stoppen met de anabole steroïden. Ook is het onderliggende mechanisme van het ontstaan van cardiale disfunctie als gevolg van het gebruik van anabole steroïden niet duidelijk. 

Om hierin meer inzicht te krijgen, hebben Deense onderzoekers de microcirculatie in het hart in kaart gebracht bij 28 sporters die anabole steroïden gebruikten ten tijde van het onderzoek en 22 sporters die in het verleden anabole steroïden hadden gebruikt. De resultaten werden vergeleken met de microcirculatie in het hart bij 14 sporters die geen steroïden hadden gebruikt. Als maat voor de microcirculatie gebruikten de onderzoekers de myocardiale flow reserve (MFR), gemeten met behulp van 82Rb-PET-CT. MFR is de verhouding tussen de maximale doorbloeding van het hart en de doorbloeding in rust. MFR < 2,5 wordt beschouwd als een teken van verminderde microcirculatie in het hart. 

De duur van het steroïdengebruik onder de huidige gebruikers was gemiddeld 43 (95%-BI 25-73) maanden en dat onder de ex-gebruikers 23 (12-43) maanden. De ex-gebruikers waren gemiddeld 17 maanden (10-28) maanden voor het onderzoek gestopt met het gebruik van anabole steroïden. 

Zowel de huidige gebruikers als de ex-gebruikers hadden gemiddeld een significant lagere MFF dan de niet-gebruikers: respectievelijk 3,1 (SD 0,9), 3,3 (SD 1,2) en 4,1 (SD 0,9). Het percentage personen met een MFR < 2,5 bedroeg respectievelijk 36, 25 en 7% onder de huidige gebruikers, ex-gebruikers en niet-gebruikers (trend test: p = 0,026). Bij de ex-gebruikers was iedere verdubbeling van de duur van het gebruik van de anabole steroïden geassocieerd met een toegenomen kans op een verminderde MFR-waarde (OR 2,9; p = 0,039).

Deze uitkomsten doen de onderzoekers concluderen dat het gebruik van anabole steroïden (nu of in het verleden) geassocieerd is met een verminderde MFR, wat wijst op een verminderde cardiale microcirculatie.

Bron:

  1. Bulut Y, Rasmussen JJ, Brandt-Jacobsen N, et al. Previous use of anabolic androgenic steroids is associated with persistent impaired myocardial microcirculation. ECE 2023, abstract 9.6.

Sluisplaatsing upadacitinib, pegunigalsidase alfa en niraparib-abirateron

mei 2023 | IBD, Uro-oncologie

Lees meer over Sluisplaatsing upadacitinib, pegunigalsidase alfa en niraparib-abirateron

DNA-pas belooft minder bijwerkingen, betere patiëntenzorg en lagere kosten

apr 2023

Lees meer over DNA-pas belooft minder bijwerkingen, betere patiëntenzorg en lagere kosten

Marcel Muskiet wint NFN-Nierstichting Proefschriftprijs

apr 2023 | Diabetes

Lees meer over Marcel Muskiet wint NFN-Nierstichting Proefschriftprijs

Luchtwegverwijder biedt kans voor behandeling hart- en vaatziekten

mrt 2023 | Astma, Diabetes

Lees meer over Luchtwegverwijder biedt kans voor behandeling hart- en vaatziekten

Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

mrt 2023 | Osteoporose

Lees meer over Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

feb 2023

Lees meer over Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

6 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

EASD in ORANJE 2023

dinsdag 3 okt 2023 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2023

Rivaroxaban verlaagt P-selectine

mei 2023 | Atherosclerose, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Rivaroxaban verlaagt P-selectine

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

mei 2023

Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Ramadan in VK niet van invloed op frequentie en ernst diabetes-geassocieerde ketoacidose

mei 2023 | Diabetes

Lees meer over Ramadan in VK niet van invloed op frequentie en ernst diabetes-geassocieerde ketoacidose

Koppelen van tigerinine-1R aan GIP-versterkte insulinotrope werking van tigerinine-1R

mei 2023 | Diabetes

Lees meer over Koppelen van tigerinine-1R aan GIP-versterkte insulinotrope werking van tigerinine-1R

Gebruik anabole steroïden is geassocieerd met verminderde cardiale microcirculatie

mei 2023

Lees meer over Gebruik anabole steroïden is geassocieerd met verminderde cardiale microcirculatie

Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

mei 2023 | Bijnieraandoeningen

Lees meer over Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

Vitamine D-receptorantagonist potentieel medicijn bij idiopathische infantiele hypercalciëmie

mei 2023

Lees meer over Vitamine D-receptorantagonist potentieel medicijn bij idiopathische infantiele hypercalciëmie

WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

mei 2023

Lees meer over WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

mei 2023

Lees meer over CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.