Goede resultaten trombectomie bij grote beroerte

Delen via:
AAN 2023

De functionele uitkomsten na een beroerte met een groot kernvolume zijn beter wanneer aan medische zorg endovasculaire trombectomie wordt toegevoegd. Dit blijkt uit de resultaten van de SELECT2-trial, waarin deze interventie plus medische zorg is vergeleken met medische zorg alleen. Endovasculaire trombectomie was wel geassocieerd met vasculaire complicaties.

Trials met endovasculaire trombectomie (EVT) bij patiënten met een grote beroerte zijn tot nu toe beperkt gebleven tot kleine populaties. SELECT2 (NCT03876457) was een groots opgezette studie waaraan 31 centra wereldwijd hebben meegewerkt. Het was een prospectieve, gerandomiseerde, open-label, fase III-trial met geblindeerde beoordeling. Het mediane ischemische kernvolume was ~80 ml (met een range van ~60 tot ~120 ml). De 352 deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar EVT met medische zorg of naar medische zorg alleen. Het primaire eindpunt was de score op de modified Rankin Scale (mRS) na 90 dagen.

De trial werd vroegtijdig beëindigd wegens effectiviteit. De kans op een gunstiger uitkomst met een minstens 1 punt hogere mRS-score was 60% hoger in de EVT-groep (95%-BI 0,55-0,65). De gegeneraliseerde kans op een verschuiving binnen de mRS-scores richting een relatief gunstige uitkomst voor EVT was significant verhoogd: OR 1,51 (1,20-1,89; p < 0,001). De number needed to treat (NNT) was 4,94. Een belangrijk secundair eindpunt was de functionele onafhankelijkheid na 90 dagen. Deze bedroeg 20% in de TVE-groep versus 7% in de controlegroep (RR 2,97; 1,60-5,51), met een NNT van 7,34. 2 keer zoveel deelnemers in de experimentele groep konden lopen zonder hulpmiddelen: 38% versus 19% met medische zorg alleen (RR 2,06; 1,43-2,96); de NNT was 5,11.

De mortaliteit was in beide groepen vergelijkbaar. In de VTE-groep waren er 5 patiënten met arteriële complicaties, 10 met dissectie, 7 met een geperforeerd hersenvat en 11 met voorbijgaande vasospasmen. Er deden zich 3 symptomatische hersenbloedingen voor, waarvan 2 in de controlegroep.

Bron:

Sarraj A, Hassan AE, Abraham MG, et al. A randomized trial of endovascular thrombectomy versus medical management for ischemic stroke with a large core infarct on non-contrast CT or perfusion imaging. AAN 2023, PL5.007.

Veel Nederlanders met hersenaandoening voelen zich onbegrepen

mei 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-oncologie, Neuro-vasculair

Lees meer over Veel Nederlanders met hersenaandoening voelen zich onbegrepen

Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

mei 2023 | Neuro-oncologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

Effectiviteit en veiligheid van GON-blokkade bij clusterhoofdpijn: een systematische review

mei 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Effectiviteit en veiligheid van GON-blokkade bij clusterhoofdpijn: een systematische review

Eerste diagnosecriteria en classificatie van neuritis optica

mei 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over Eerste diagnosecriteria en classificatie van neuritis optica

Associatie tussen focale epilepsie, dementie en cardiovasculaire risicofactoren

mei 2023 | Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Neuro-vasculair

Lees meer over Associatie tussen focale epilepsie, dementie en cardiovasculaire risicofactoren

Parkinson is een cocktail van ziekten, met per patiënt een unieke barcode

mei 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Parkinson is een cocktail van ziekten, met per patiënt een unieke barcode

Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

14 jun 2023 om 20:00 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

MS: welk middel voor welke patiënt?

9 mrt 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

1 feb 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Lees meer
Lees meer over PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Antihypertensiva kunnen kans op Parkinson verlagen of verhogen

Lees meer
Lees meer over Antihypertensiva kunnen kans op Parkinson verlagen of verhogen

Ruggenmergstimulatie vermindert pijnlijke neuropathie bij diabetes

Lees meer
Lees meer over Ruggenmergstimulatie vermindert pijnlijke neuropathie bij diabetes

Goede resultaten trombectomie bij grote beroerte

Lees meer
Lees meer over Goede resultaten trombectomie bij grote beroerte

Teriflunomide kan mogelijk eerste symptomen MS uitstellen

Lees meer
Lees meer over Teriflunomide kan mogelijk eerste symptomen MS uitstellen

25 medicijnen voor acute migrainebehandeling vergeleken

Lees meer
Lees meer over 25 medicijnen voor acute migrainebehandeling vergeleken

‘Antigene erfzonde’ beïnvloedt humorale respons op COVID-19

Lees meer
Lees meer over ‘Antigene erfzonde’ beïnvloedt humorale respons op COVID-19

DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Lees meer
Lees meer over DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Ozanimod verhoogt cognitieve verwerkingssnelheid bij MS

Lees meer
Lees meer over Ozanimod verhoogt cognitieve verwerkingssnelheid bij MS

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-01

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01