HEALEY ALS Platform Trial: resultaten van 4 interventies

Delen via:
AAN 2023

De eerste 4 behandelingen van amyotrofische laterale sclerose die onderdeel uitmaken van de HEALEY ALS Platform Trial hebben hun gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase doorlopen: zilucoplan, verdiperstat, CNM-Au8 en pridopidine. Het onderzoek naar CNM-Au8 en pridopidine krijgt een vervolg.

De HEALEY ALS Platform Trial is ontworpen om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen. Belangrijk voor patiënten is ook dat er een gedeelde placebogroep is, waardoor ze een grote kans hebben een actieve behandeling te loten. Met 1 fase II/III-protocol worden 7 experimentele behandelingen van amyotrofische laterale sclerose (ALS) getest. Er doen ruim 1.300 patiënten uit meer dan 70 behandelcentra mee. Elke behandeling wordt – in een verhouding van 3:1 – vergeleken met een gedeelde placebodataset, die steeds groter wordt. Er is een placebogecontroleerde fase van 24 weken, gevolgd door een fase met open label. De deelnemers weten niet welke actieve behandeling ze loten. Het primaire eindpunt is in alle gevallen de verandering in de ernst van de ALS, die wordt gemeten met de ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R). 

Van 4 behandelingen werden de eerste resultaten gepresenteerd. 

Er werden 653 ALS-patiënten gerandomiseerd naar een van deze middelen of placebo. De trial van zilucoplan (0,3 mg/kg/dag), een macrocyclisch peptide dat bindt aan C5, werd voortijdig gestaakt wegens futiliteit. Ook het onderzoek naar verdiperstat (600 mg 2x daags), een myeloperoxidaseremmer, krijgt geen vervolg. 

Positiever waren de resultaten voor CNM-Au8 (30 mg of 60 mg per dag), ‘drinkbaar goud’, oftewel een orale suspensie van goudnanokristallen. Er was na 24 weken weliswaar geen significant effect waarneembaar op het primaire eindpunt, er waren wel consistente trends richting het vertragen van een klinische gebeurtenis, te weten: klinische verslechtering, permanente beademing of overlijden. Het resultaat krijgt een vervolg in de vorm van een langere fase III-studie. Ook pridopidine (45 mg 2x daags), een sigma-1-receptoragonist, wordt nader onderzocht in een fase III-studie. Er waren geen significante verschillen met placebo na 24 weken, maar in exploratieve en subgroepanalyses was een verbetering van de spraak merkbaar.

Bron:

Paganoni S, Berry J, Quintana M, et al. Results from the first four regimens of the HEALEY ALS Platform Trial. AAN 2023, PL5.003.

Veel Nederlanders met hersenaandoening voelen zich onbegrepen

mei 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-oncologie, Neuro-vasculair

Lees meer over Veel Nederlanders met hersenaandoening voelen zich onbegrepen

Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

mei 2023 | Neuro-oncologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

Effectiviteit en veiligheid van GON-blokkade bij clusterhoofdpijn: een systematische review

mei 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Effectiviteit en veiligheid van GON-blokkade bij clusterhoofdpijn: een systematische review

Eerste diagnosecriteria en classificatie van neuritis optica

mei 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over Eerste diagnosecriteria en classificatie van neuritis optica

Associatie tussen focale epilepsie, dementie en cardiovasculaire risicofactoren

mei 2023 | Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Neuro-vasculair

Lees meer over Associatie tussen focale epilepsie, dementie en cardiovasculaire risicofactoren

Parkinson is een cocktail van ziekten, met per patiënt een unieke barcode

mei 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Parkinson is een cocktail van ziekten, met per patiënt een unieke barcode

Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

14 jun 2023 om 20:00 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

MS: welk middel voor welke patiënt?

9 mrt 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

1 feb 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Lees meer
Lees meer over PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Antihypertensiva kunnen kans op Parkinson verlagen of verhogen

Lees meer
Lees meer over Antihypertensiva kunnen kans op Parkinson verlagen of verhogen

Ruggenmergstimulatie vermindert pijnlijke neuropathie bij diabetes

Lees meer
Lees meer over Ruggenmergstimulatie vermindert pijnlijke neuropathie bij diabetes

Goede resultaten trombectomie bij grote beroerte

Lees meer
Lees meer over Goede resultaten trombectomie bij grote beroerte

Teriflunomide kan mogelijk eerste symptomen MS uitstellen

Lees meer
Lees meer over Teriflunomide kan mogelijk eerste symptomen MS uitstellen

25 medicijnen voor acute migrainebehandeling vergeleken

Lees meer
Lees meer over 25 medicijnen voor acute migrainebehandeling vergeleken

‘Antigene erfzonde’ beïnvloedt humorale respons op COVID-19

Lees meer
Lees meer over ‘Antigene erfzonde’ beïnvloedt humorale respons op COVID-19

DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Lees meer
Lees meer over DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Ozanimod verhoogt cognitieve verwerkingssnelheid bij MS

Lees meer
Lees meer over Ozanimod verhoogt cognitieve verwerkingssnelheid bij MS

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-01

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01