Hebben niertransplantatiepatienten genoeg aan COVID-19 vaccinaties?

Delen via:
ASN 2022

Na een orgaantransplantatie hebben patiënten een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. In de sessie ‘Modern Scientific Breakthroughs: Are COVID-19 Vaccines Enough for Kidney Transplant Recipients?’ presenteerden 4 sprekers recent verschenen bewijs over COVID-19-vaccins bij niertransplantatiepatiënten. 

Na COVID-19-vaccinatie is de immuunrespons in het algemeen zwak bij niertransplantatiepatiënten. Maricar Malinis (Yale School of Medicine) bespreekt mogelijke strategieën om de immuunrespons te verbeteren. Ze adviseert om altijd te kiezen voor mRNA-vaccins, ook bij de derde dosis en boosters. Daarnaast moet kritisch worden nagedacht over het gebruik van mycofenolaatmofetil (MMF). Er zijn nog te weinig data om te kunnen concluderen dat MMF gestopt of verminderd moet worden, maar het is wel duidelijk dat het middel leidt tot een lagere immuunrespons. Verder is de timing van de transplantatie van belang: idealiter vinden de vaccinaties plaats vóór de transplantatie en als dat niet mogelijk is minimaal 1 tot 3 maanden na de ingreep.

Paolo Cravedi (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) gaat in op de reden van de zwakke immuunrespons. Hoewel de T-celrespons bij transplantatiepatiënten nog niet is uitgekristalliseerd, is duidelijk dat deze heterogeen is en varieert, afhankelijk van de ziektefase en -ernst. Omdat immunosuppressiva werken op de T- én B-cellen zorgen zij voor een verzwakte en vertraagde immuunrespons. Hij merkt hierbij wel op dat alle studies zijn gebaseerd op T-cellen in bloed, terwijl T-cellen in weefsels ook een rol spelen in de afweer tegen virussen. 

Vervolgens laten Atul Humar (University of Toronto) en Andrew Karaba (Johns Hopkins University) zien dat 2 doses van het vaccin niet genoeg zijn voor niertransplantatiepatiënten en dat 3 vaccinaties het minimum is. Meestal biedt hybride immuniteit, dus door vaccinatie en besmetting, de beste bescherming. Beide sprekers benadrukken dat deze conclusies voor de nieuwe opkomende virusvarianten weer anders kunnen zijn.

Bron:

Modern Scientific Breakthroughs: Are COVID-19 Vaccines Enough for Kidney Transplant Recipients? Translational session. ASN Kidney Week 2022.

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01