Lagere mortaliteit door gebruik van fibroseremmers bij IPF

Delen via:
ATS 2022

Patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF) lijken een lagere mortaliteit te hebben dan patiënten die geen fibroseremmers gebruiken (HR 0,52; p = 0,06). Hierop wijst een analyse van data uit de Idiopathic Pulmonary Fibrosis – PROspective Outcomes (IPF-PRO)-registratie.

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een progressieve vorm van longfibrose met een hoge mortaliteit. Gepoolde data uit klinische trials geven aanwijzing dat een behandeling met fibroseremmers de overleving verbetert. Deze bevinding wordt ondersteund door real-world data.

In de huidige studie bestuderen de onderzoekers het effect van fibroseremmers (nintedanib of pirfenidon) op de mortaliteit en andere uitkomsten bij IPF in data uit de klinische praktijk. Zij gebruiken hiervoor gegevens uit de IPF-PRO-registratie, een multicenter, observationele registratie van patiënten met nieuw gediagnosticeerde IPF in de Verenigde Staten (VS).

De onderzoekers selecteerden alle nieuwe gebruikers van fibroseremmers (start op of na de dag van inclusie in de registratie; n = 352) en patiënten die nog nooit fibroseremmers hadden gebruikt (n = 147). Het effect van de behandeling met fibroseremmers bepaalden zij op basis van een zogenaamde ‘causal inference method for longitudinal treatment initiation’. Deze methode houdt rekening met patiëntkenmerken die de relatie tussen therapie en uitkomst kunnen verstoren, en met het starten en onderbreken van de therapie tijdens de follow-upperiode.

Na 1 jaar follow-up was 6,6% van de patiënten die fibroseremmers gebruikten overleden. Voor patiënten in de controlegroep was dit 10,2%. Na twee jaar waren deze percentages 15,2 respectievelijk 21,6%. Hoewel niet statistisch significant, leken de patiënten die fibroseremmers gebruikten een lager risico te hebben op overlijden (gecorrigeerde HR 0,52; 95%-BI 0,28-1,03). Behandelde patiënten werden wel vaker opgenomen in het ziekenhuis met luchtwegproblemen (HR 1,88; 95%-BI 0,90-3,92) en ondervonden vaker een acute verslechtering van de IPF (HR 1,71; 95%-BI 0,36-8,09).

Volgens de onderzoekers suggereren de studieresultaten dat fibroseremmers de overleving van IPF-patiënten verbeteren. De lage hazardratio suggereert dat het gebrek aan statistische significantie mogelijk wordt veroorzaakt door een te lage power van de studie.

Bron:

De Andrade JA, et al. Effect of antifibrotic therapy on survival in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: data from the IPF-PRO registry. ATS 2022 Congress, session B22, abstract 409.

‘Steeds meer technisch geneeskundigen tussen medisch specialisten’

jul 2022 | Astma, COPD

Lees meer over ‘Steeds meer technisch geneeskundigen tussen medisch specialisten’

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

Ras-specifieke bepaling geeft vertekend beeld van longfunctie

jul 2022 | COPD

Lees meer over Ras-specifieke bepaling geeft vertekend beeld van longfunctie

Inzicht in immuunmetabolisme biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandelstrategie pneumonie

jul 2022 | Pneumonie

Lees meer over Inzicht in immuunmetabolisme biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandelstrategie pneumonie

Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

jun 2022 | ILD, Longoncologie

Lees meer over Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

Verminderde ademhalingsefficiëntie kan dyspneu veroorzaken, zelf bij milde COPD

jun 2022 | COPD

Lees meer over Verminderde ademhalingsefficiëntie kan dyspneu veroorzaken, zelf bij milde COPD

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

16 jun 2022 om 20:00 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Small Airways Symposium 2022

10 mei 2022 om 18:00 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2022

maandag 5 sep 2022 van 18:00 tot 21:45 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS in ORANJE 2022

Vaker vrij van OCS na een jaar mepolizumab

Lees meer
Lees meer over Vaker vrij van OCS na een jaar mepolizumab

Betere kwaliteit van leven met SLIT-tabletten bij allergische rinitis en astma

Lees meer
Lees meer over Betere kwaliteit van leven met SLIT-tabletten bij allergische rinitis en astma

Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Lees meer
Lees meer over Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Veelbelovend alternatief voor immunotherapie bij kattenallergie

Lees meer
Lees meer over Veelbelovend alternatief voor immunotherapie bij kattenallergie

Real-world data tonen effect van AIT bij kinderen en volwassenen met AR

Lees meer
Lees meer over Real-world data tonen effect van AIT bij kinderen en volwassenen met AR

Benralizumab als aanvullende strategie bij EPGA met ernstig astma

Lees meer
Lees meer over Benralizumab als aanvullende strategie bij EPGA met ernstig astma

De ernst van allergische reacties op dierlijke voedingsmiddelen varieert

Lees meer
Lees meer over De ernst van allergische reacties op dierlijke voedingsmiddelen varieert

SLIT geeft lager risico op ontwikkeling astma bij allergische rinitis

Lees meer
Lees meer over SLIT geeft lager risico op ontwikkeling astma bij allergische rinitis

Bevestigde voedselallergie bij zuigelingen risico voor astma op kinderleeftijd

Lees meer
Lees meer over Bevestigde voedselallergie bij zuigelingen risico voor astma op kinderleeftijd

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma