Langetermijnuitkomsten na PCI of CABG zijn vergelijkbaar

Delen via:

Tien jaar na een PCI of CABG is er geen significant verschil in uitkomsten bij patiënten met coronairlijden links. Deze langetermijnanalyse van de PRECOMBAT-studie verscheen tegelijkertijd met het ACC-congres in Circulation. Deze inzichten kunnen helpen bij de keuze voor de meest geschikte revascularisatiestrategie.

Er is weinig bekend over de langetermijnuitkomsten (na 5-10 jaar) na een percutane coronaire interventie (PCI) met drug-eluting stents of na een bypassoperatie (CABG) bij patiënten met coronairlijden links.

PCI versus CABG

In de PRECOMBAT-trial uit Zuid-Korea kregen de 600 deelnemende patiënten in de periode 2004-2009 willekeurig een PCI met een sirolimus-eluerende stent of een CABG. Van alle patiënten werd de follow-up verlengd tot minstens tien jaar (mediaan 11,3 jaar).

Het primaire eindpunt was de incidentie van ernstige nadelige cardiale of cerebrovasculaire events, een samenstelling van all-cause mortaliteit, myocardinfarct, beroerte of door ischemie aangedreven revascularisatie van het doelvat. Na tien jaar was een van de primaire uitkomstmaten opgetreden bij 29,8% van de patiënten in de PCI-groep en bij 24,7% in de CABG-groep (HR voor PCI versus CABG 1,25).

De tienjaarsincidentie van de volgende (samengestelde) eindpunten waren niet significant verschillend tussen de PCI- en CABG-groepen:

  • overlijden, myocardinfarct of beroerte: 18,2 versus 17,5% (HR 1,00); en
  • all-cause mortaliteit: 14,5 versus 13,8% (HR 1,13).

Door ischemie aangedreven revascularisatie van het doelvat was vaker nodig na een PCI dan na een CABG: 16,1 versus 8,0% (HR 1,98).

Behoefte aan grotere studies

Deze uitgebreide follow-up van PRECOMBAT biedt belangrijke inzichten over de langetermijnuitkomsten. Omdat de studie underpowerd was, zijn deze resultaten hypothese-genererend. De bevindingen moeten bevestigd of weerlegd worden door adequaat gepowerde, grotere trials met een lange follow-up.

Bronnen

Park S-J, Park D-W, Ahn J-M, et al. Ten-year outcomes after drug-eluting stents versus coronary artery bypass grafting for left main coronary disease. ACC 2020 meeting, abstract 410-13. 

Park S-J, Park D-W, Ahn J-M, et al. Ten-year outcomes after drug-eluting stents versus coronary artery bypass grafting for left main coronary disease: extended follow-up of the PRECOMBAT trial. Circulation. 30 March 2020. 

Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

jun 2020 |

Lees meer over Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

PFO-sluiting verkleint risico nieuwe beroerte bij jonge en fitte patiënt

jun 2020 |

Lees meer over PFO-sluiting verkleint risico nieuwe beroerte bij jonge en fitte patiënt

ACE2-spiegel verklaart mogelijk hoger COVID-19-risico bij mannen

mei 2020 |

Lees meer over ACE2-spiegel verklaart mogelijk hoger COVID-19-risico bij mannen

De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

mei 2020 |

Lees meer over De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

Overzicht aerosolvormende handelingen gepubliceerd

apr 2020 |

Lees meer over Overzicht aerosolvormende handelingen gepubliceerd

Cardiologie Pubquiz

22 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Cardiologie Pubquiz

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Live webcast: Vroegdiagnostiek bij HCM

17 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Live webcast: Vroegdiagnostiek bij HCM

Beroertepreventie: Tijd voor switch van VKA naar DOAC?

2 jul 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Beroertepreventie: Tijd voor switch van VKA naar DOAC?

Sac regression: a new paradigm shift?

9 jan 2020 om 19:30 | Cardiologie

Lees meer over Sac regression: a new paradigm shift?

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

11 dec 2019 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

Chronic Coronary Syndromes

13 nov 2019 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Chronic Coronary Syndromes

Diabetes en de rol van de cardioloog

7 jan 2019 | Cardiologie

Lees meer over Diabetes en de rol van de cardioloog

ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk

3 jul 2018 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ESC in ORANJE 2020

maandag 31 aug 2020 van 18:00 tot 21:45 | Cardiologie

Lees meer over ESC in ORANJE 2020

Afscheidssymposium Bob Pasman

woensdag 9 sep 2020 van 18:00 tot 21:00 | Cardiologie

Lees meer over Afscheidssymposium Bob Pasman

PCSK9-remmer en nieuw middel geven aanzienlijke LDL-C-reductie

Lees meer
Lees meer over PCSK9-remmer en nieuw middel geven aanzienlijke LDL-C-reductie

Effecten van sacubitril/valsartan op NT-proBNP bij HFpEF

Lees meer
Lees meer over Effecten van sacubitril/valsartan op NT-proBNP bij HFpEF

Dapagliflozine vermindert eerste en heropnames vanwege hartfalen

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine vermindert eerste en heropnames vanwege hartfalen

Langetermijnuitkomsten na PCI of CABG zijn vergelijkbaar

Lees meer
Lees meer over Langetermijnuitkomsten na PCI of CABG zijn vergelijkbaar

Stoppen van aspirine vermindert het bloedingsrisico na complexe PCI

Lees meer
Lees meer over Stoppen van aspirine vermindert het bloedingsrisico na complexe PCI

Rivaroxaban of enoxaparine bij niet-majeure orthopedische operaties

Lees meer
Lees meer over Rivaroxaban of enoxaparine bij niet-majeure orthopedische operaties

TAVI versus chirurgie bij ernstige stenose en hoog risico

Lees meer
Lees meer over TAVI versus chirurgie bij ernstige stenose en hoog risico

Drie jaar ervaring met linker-hartoorsluitingen

Lees meer
Lees meer over Drie jaar ervaring met linker-hartoorsluitingen

Delicate afwegingen over antitrombotisch beleid bij AF met ACS of PCI

Lees meer
Lees meer over Delicate afwegingen over antitrombotisch beleid bij AF met ACS of PCI

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt

apr 2020 |

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt