Meer gewichtsverlies en HbA1c-reductie met hogere doses oraal semaglutide

Delen via:
ADA 2023

De maximale dosering oraal semaglutide is tot nu toe 14 mg. In de PIONEER PLUS- en OASIS-1-studies kregen deelnemers doses van 25 en 50 mg met betere uitkomsten voor zowel glykemische controle als gewichtsvermindering als resultaat. Beide studies zijn gelijktijdig met het ADA-congres gepubliceerd in The Lancet

PIONEER PLUS

In de PIONEER PLUS-studie zijn 1606 deelnemers uit 14 landen gerandomiseerd naar 14, 25 en 50 mg oraal semaglutide (in stappen van 3-7-14 tot maximaal 25 of 50 mg). Hun gemiddeld HbA1c was 75 mmol/mol (9%) en zij gebruikten een stabiele dosis van 1-3 orale antidiabetica (metformine, SU, SGLT2-remmer) of een DPP4-remmer. De studie bereikte haar primaire eindpunt door een statistisch significante en superieure HbA1c-verlaging in week 52 van -1,8, -2,2 en -1,5% met respectievelijk 25, 50 en 14 mg oraal semaglutide. Bijna driekwart (74,2%) van de deelnemers behaalde een HbA1c > 53 mmol/mol (< 7%). 

Gewichtsvermindering

Ook de verandering in lichaamsgewicht was significant: met een gewicht van 96,4 kg bij aanvang vielen de deelnemer 4,5, 7,0 en 9,2 kg af met respectievelijk 14, 25 en 50 mg. Van de deelnemers viel respectievelijk 44, 63 en 76% ≥ 5% af en bij 16, 32 en 44% van de patiënten was de gewichtsreductie ≥ 10%.

OASIS-1

In de OASIS-1-studie is eenmaal daags oraal semaglutide 50 mg vergeleken met placebo bij 667 volwassenen met obesitas of overgewicht met een of meer comorbiditeiten. Hun gemiddelde lichaamsgewicht bij aanvang was 105,4 kg. De geschatte gemiddelde verandering in lichaamsgewicht vanaf baseline tot week 68 was -15,1% met semaglutide 50 mg vs. -2,4% met placebo (geschat behandelingsverschil -12,7% (95%-BI -14,2 tot -11,3, p < 0,0001). Bovendien bereikte 85% van degenen die semaglutide kregen, een gewichtsverlies van ≥ 5% na 68 weken, vergeleken met 26% met placebo. 69% viel ≥ 10% af, 53% ≥ 15% en 34 ≥ 20%.

Bronnen:

  1. Aroda V, Aberie J, Bardtrum L, et al. Efficacy and safety of once-daily oral semaglutide 25 mg and 50 mg compared with 14 mg in adults with type 2 diabetes (PIONEER PLUS): a multicentre, randomised, phase 3b trial. The Lancet. June 25, 2023.
  2. Knop F, Aroda V, do Vale R, et al. Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet. June 25, 2023. 

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

“Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

mei 2024

Lees meer over “Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

mrt 2024

Lees meer over 36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

Medisch bewijs sneller vinden met EvidenceHunt

mrt 2024

Lees meer over Medisch bewijs sneller vinden met EvidenceHunt

Sluisgeneesmiddelen: alle ins en outs

mrt 2024

Lees meer over Sluisgeneesmiddelen: alle ins en outs

ERA Highlights 2024

2 jul 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over ERA Highlights 2024

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

27 feb 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

8 nov 2023 om 18:00 | Diabetes

Lees meer over Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Diabetes

Lees meer over Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Diabetes

Lees meer over Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 t/m dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Nationale Diabetes Dag 2024

vrijdag 8 nov 2024 van 09:00 tot 17:00 | Diabetes

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2024

Rilparencel: renale autologe celtherapie bij chronische nierschade en diabetes type 2

mei 2024 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Rilparencel: renale autologe celtherapie bij chronische nierschade en diabetes type 2

IMPACT CKD: De impact van screening en betere behandeling van chronische nierschade

mei 2024 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over IMPACT CKD: De impact van screening en betere behandeling van chronische nierschade

FLOW-trial naar semaglutide in de spotlights

mei 2024 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over FLOW-trial naar semaglutide in de spotlights

Semaglutide vermindert ernst van leverziekte bij mensen met hiv

mrt 2024 | Diabetes, Hepatologie, HIV

Lees meer over Semaglutide vermindert ernst van leverziekte bij mensen met hiv

Video: A new option for thyroid cancer

nov 2023 | Hoofd-halsoncologie

Lees meer over Video: A new option for thyroid cancer

Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

okt 2023 | Diabetes, Pancreatitis

Lees meer over Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

okt 2023 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

ERA Highlights 2023 Podcast

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023 Podcast

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.