Mepolizumab ook effectief in real-world setting

Delen via:
ERS 2021

De IL-5-antagonist mepolizumab is niet alleen effectief in klinische trials, maar leidt ook in de dagelijkse praktijk tot een afname van het aantal klinisch relevante exacerbaties bij patiënten met ernstig astma. Dit blijkt uit de analyse van de REALITI-A-studie na het eerste jaar follow-up.

Deelnemers aan klinische trials vormen een selecte groep die voldoet aan strenge in- en exclusiecriteria. Hierdoor verschillen zij van de patiënten die artsen in de dagelijkse praktijk behandelen. De IL-5-antagonist mepolizumab is in klinische trials effectief gebleken bij ernstig eosinofiel astma. De REALITI-A-studie is een prospectieve observationele cohortstudie die loopt in zeven landen wereldwijd. De studie onderzoekt de klinische uitkomsten van mepolizumab bij patiënten met ernstig astma in een real-world setting.

Vanaf het moment van deelname aan de studie worden de deelnemers (n = 822) behandeld met mepolizumab (100 mg subcutaan) en 2 jaar gevolgd. Daarnaast verzamelen de onderzoekers retrospectief data over het aantal exacerbaties in het jaar voorafgaand aan studiedeelname. Het primaire eindpunt is het aantal klinisch-relevante exacerbaties gedurende het eerste jaar van mepolizumab-gebruik in vergelijking met het aantal exacerbaties in het jaar voorafgaand aan het gebruik. Klinisch-relevante exacerbaties zijn gedefinieerd als exacerbaties waarvoor een behandeling met orale corticosteroïden (OCS) nodig is, dan wel een bezoek aan de eerste hulp of een ziekenhuisopname.

Het aantal klinisch-relevante exacerbaties nam met 71% af van 4,28 exacerbaties in het jaar voorafgaand aan mepolizumab-gebruik naar 1,23 in het eerste jaar van mepolizumab-gebruik (RR 0,29; 95%-BI 0,26-0,32). De mediane dosis OCS nam af van 10 mg/dag op baseline naar 2,5 mg/dag na 53-56 weken. 43% van de deelnemers stopte zelfs met het dagelijks gebruik van OCS. Het veiligheidsprofiel van mepolizumab kwam overeen met het veiligheidsprofiel in de klinische trials.

De onderzoekers concluderen dat, op basis van real-world data, mepolizumab effectief en veilig is bij patiënten met ernstig astma.

Bronnen:

  1. Pilette C, et al. International, prospective real-world study of mepolizumab in patients with severe asthma at one year: REALITI-A. ERS 2021 E-congress, session 393, abstract PA3539.
  2. Korn S, et al. REALITI-A: 1-year analysis of the global, prospective RWE study. ERS 2021 E-congress, session 310, presentation 2752.

Preferentiële fosfodi-esterase 4B-remmer gunstig voor longfunctie bij IPF

mei 2022 | ILD

Lees meer over Preferentiële fosfodi-esterase 4B-remmer gunstig voor longfunctie bij IPF

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Promotie: Behandeling van ernstig astma in de dagelijkse praktijk

mei 2022 | Astma

Lees meer over Promotie: Behandeling van ernstig astma in de dagelijkse praktijk

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

16 jun 2022 om 18:30 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Small Airways Symposium 2022

10 mei 2022 om 18:00 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022

De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

donderdag 16 jun 2022 van 18:00 tot 21:00 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

woensdag 22 jun 2022 van 18:00 tot 21:30

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Cardiopulmonale inspanningstest voorspelt vroegtijdig overlijden aan COPD

Lees meer
Lees meer over Cardiopulmonale inspanningstest voorspelt vroegtijdig overlijden aan COPD

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

EVALI als gevolg van e-sigaret leidt tot (sub)acute longschade

Lees meer
Lees meer over EVALI als gevolg van e-sigaret leidt tot (sub)acute longschade

IOS-meting bij jong kind hangt samen met longfunctie en astma op schoolleeftijd

Lees meer
Lees meer over IOS-meting bij jong kind hangt samen met longfunctie en astma op schoolleeftijd

Lagere mortaliteit door gebruik van fibroseremmers bij IPF

Lees meer
Lees meer over Lagere mortaliteit door gebruik van fibroseremmers bij IPF

Lichamelijke activiteit beïnvloedt effect luchtverontreiniging op longfunctie

Lees meer
Lees meer over Lichamelijke activiteit beïnvloedt effect luchtverontreiniging op longfunctie

6MWT identificeert IPF-patiënt zonder pulmonale hypertensie

Lees meer
Lees meer over 6MWT identificeert IPF-patiënt zonder pulmonale hypertensie

Geen effect van OPEP-therapie op luchtwegklachten of longfunctie bij COPD

Lees meer
Lees meer over Geen effect van OPEP-therapie op luchtwegklachten of longfunctie bij COPD

Dupilumab verbetert kwaliteit van leven bij chronische rinosinusitis

Lees meer
Lees meer over Dupilumab verbetert kwaliteit van leven bij chronische rinosinusitis

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma