Mepolizumab ook effectief in real-world setting

Delen via:
ERS 2021

De IL-5-antagonist mepolizumab is niet alleen effectief in klinische trials, maar leidt ook in de dagelijkse praktijk tot een afname van het aantal klinisch relevante exacerbaties bij patiënten met ernstig astma. Dit blijkt uit de analyse van de REALITI-A-studie na het eerste jaar follow-up.

Deelnemers aan klinische trials vormen een selecte groep die voldoet aan strenge in- en exclusiecriteria. Hierdoor verschillen zij van de patiënten die artsen in de dagelijkse praktijk behandelen. De IL-5-antagonist mepolizumab is in klinische trials effectief gebleken bij ernstig eosinofiel astma. De REALITI-A-studie is een prospectieve observationele cohortstudie die loopt in zeven landen wereldwijd. De studie onderzoekt de klinische uitkomsten van mepolizumab bij patiënten met ernstig astma in een real-world setting.

Vanaf het moment van deelname aan de studie worden de deelnemers (n = 822) behandeld met mepolizumab (100 mg subcutaan) en 2 jaar gevolgd. Daarnaast verzamelen de onderzoekers retrospectief data over het aantal exacerbaties in het jaar voorafgaand aan studiedeelname. Het primaire eindpunt is het aantal klinisch-relevante exacerbaties gedurende het eerste jaar van mepolizumab-gebruik in vergelijking met het aantal exacerbaties in het jaar voorafgaand aan het gebruik. Klinisch-relevante exacerbaties zijn gedefinieerd als exacerbaties waarvoor een behandeling met orale corticosteroïden (OCS) nodig is, dan wel een bezoek aan de eerste hulp of een ziekenhuisopname.

Het aantal klinisch-relevante exacerbaties nam met 71% af van 4,28 exacerbaties in het jaar voorafgaand aan mepolizumab-gebruik naar 1,23 in het eerste jaar van mepolizumab-gebruik (RR 0,29; 95%-BI 0,26-0,32). De mediane dosis OCS nam af van 10 mg/dag op baseline naar 2,5 mg/dag na 53-56 weken. 43% van de deelnemers stopte zelfs met het dagelijks gebruik van OCS. Het veiligheidsprofiel van mepolizumab kwam overeen met het veiligheidsprofiel in de klinische trials.

De onderzoekers concluderen dat, op basis van real-world data, mepolizumab effectief en veilig is bij patiënten met ernstig astma.

Bronnen:

  1. Pilette C, et al. International, prospective real-world study of mepolizumab in patients with severe asthma at one year: REALITI-A. ERS 2021 E-congress, session 393, abstract PA3539.
  2. Korn S, et al. REALITI-A: 1-year analysis of the global, prospective RWE study. ERS 2021 E-congress, session 310, presentation 2752.

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

jan 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

Luchtwegverwijders bij (ex-)rokers met luchtwegsymptomen en een normale longfunctie?

jan 2023

Lees meer over Luchtwegverwijders bij (ex-)rokers met luchtwegsymptomen en een normale longfunctie?

Financiering voor onderzoek naar benauwdheid bij baby’s

jan 2023

Lees meer over Financiering voor onderzoek naar benauwdheid bij baby’s

Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

jan 2023 | Psoriasis, RA, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

Hoe oud je eruitziet, kan iets zeggen over je gezondheid 

jan 2023 | COPD, Osteoporose

Lees meer over Hoe oud je eruitziet, kan iets zeggen over je gezondheid 

Live online GOLD-café

23 jan 2023 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01