Mepolizumab ook effectief in real-world setting

Delen via:
ERS 2021

De IL-5-antagonist mepolizumab is niet alleen effectief in klinische trials, maar leidt ook in de dagelijkse praktijk tot een afname van het aantal klinisch relevante exacerbaties bij patiënten met ernstig astma. Dit blijkt uit de analyse van de REALITI-A-studie na het eerste jaar follow-up.

Deelnemers aan klinische trials vormen een selecte groep die voldoet aan strenge in- en exclusiecriteria. Hierdoor verschillen zij van de patiënten die artsen in de dagelijkse praktijk behandelen. De IL-5-antagonist mepolizumab is in klinische trials effectief gebleken bij ernstig eosinofiel astma. De REALITI-A-studie is een prospectieve observationele cohortstudie die loopt in zeven landen wereldwijd. De studie onderzoekt de klinische uitkomsten van mepolizumab bij patiënten met ernstig astma in een real-world setting.

Vanaf het moment van deelname aan de studie worden de deelnemers (n = 822) behandeld met mepolizumab (100 mg subcutaan) en 2 jaar gevolgd. Daarnaast verzamelen de onderzoekers retrospectief data over het aantal exacerbaties in het jaar voorafgaand aan studiedeelname. Het primaire eindpunt is het aantal klinisch-relevante exacerbaties gedurende het eerste jaar van mepolizumab-gebruik in vergelijking met het aantal exacerbaties in het jaar voorafgaand aan het gebruik. Klinisch-relevante exacerbaties zijn gedefinieerd als exacerbaties waarvoor een behandeling met orale corticosteroïden (OCS) nodig is, dan wel een bezoek aan de eerste hulp of een ziekenhuisopname.

Het aantal klinisch-relevante exacerbaties nam met 71% af van 4,28 exacerbaties in het jaar voorafgaand aan mepolizumab-gebruik naar 1,23 in het eerste jaar van mepolizumab-gebruik (RR 0,29; 95%-BI 0,26-0,32). De mediane dosis OCS nam af van 10 mg/dag op baseline naar 2,5 mg/dag na 53-56 weken. 43% van de deelnemers stopte zelfs met het dagelijks gebruik van OCS. Het veiligheidsprofiel van mepolizumab kwam overeen met het veiligheidsprofiel in de klinische trials.

De onderzoekers concluderen dat, op basis van real-world data, mepolizumab effectief en veilig is bij patiënten met ernstig astma.

Bronnen:

  1. Pilette C, et al. International, prospective real-world study of mepolizumab in patients with severe asthma at one year: REALITI-A. ERS 2021 E-congress, session 393, abstract PA3539.
  2. Korn S, et al. REALITI-A: 1-year analysis of the global, prospective RWE study. ERS 2021 E-congress, session 310, presentation 2752.

Veranderingen in luchtwegmicrobioom bij ICS-gebruik

nov 2021 | COPD, Pneumonie

Lees meer over Veranderingen in luchtwegmicrobioom bij ICS-gebruik

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

nov 2021

Lees meer over Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

Rotterdamse studie naar nieuw vaccin tegen longkanker van start

nov 2021 | Longoncologie

Lees meer over Rotterdamse studie naar nieuw vaccin tegen longkanker van start

Prevalentie, risicofactoren en klinische implicaties van PRISm

nov 2021 | COPD

Lees meer over Prevalentie, risicofactoren en klinische implicaties van PRISm

ICS verlagen SARS-CoV-2-gerelateerde genen bij COPD

nov 2021 | COPD, Virale infecties

Lees meer over ICS verlagen SARS-CoV-2-gerelateerde genen bij COPD

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

22 jun 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

Webcast Astmazorg anno 2021

1 jun 2021 | Astma

Lees meer over Webcast Astmazorg anno 2021

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Astma

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Astma, COPD

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Lees meer
Lees meer over Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Lees meer
Lees meer over Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Snellere afname longfunctie bij PLWH

Lees meer
Lees meer over Snellere afname longfunctie bij PLWH

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

Oproep voor oncologen: wat zijn uw wensen omtrent nascholen 2022?

Zou u volgend jaar geïnteresseerd zijn in een ESMO-meeting in eigen land? Wat zijn uw wensen omtrent nascholen in het algemeen? Kunt u ons helpen door bijgaande korte vragenlijst in te vullen? Het kost u maximaal 2 minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk dank!

Vul de vragenlijst in >