Nieuwe inzichten over temperatuur dialysaat voor hemodialyse

Delen via:
ASN 2022

Uit de Canadese MyTEMP-trial blijkt dat het gebruik van dialysaat met een lagere temperatuur niet leidt tot betere uitkomsten, maar wel tot meer ongemak bij hemodialysepatiënten. Internist-nefroloog dr. Marc Hilhorst van het Amsterdam UMC denkt dat deze resultaten belangrijke consequenties gaan hebben voor de klinische praktijk. 

Vroeger hielden dialysecentra een standaardtemperatuur voor het dialysaat aan voor alle hemodialysepatiënten, maar tegenwoordig gebruiken veel centra koeler dialysaat. Omdat de onderbouwing voor deze methode beperkt is, voerde een Canadese onderzoeksgroep de open-label MyTEMP-trial uit. Dr. Amit Garg van Western University en London Health Sciences Centre (Ontario, Canada) presenteerde in de High Impact Trials-sessie de resultaten van deze trial.

In de studie werden 84 van de 97 hemodialysecentra in Ontario met in totaal 15.413 hemodialysepatiënten gerandomiseerd naar het gebruik van koeler dialysaat (0,5 °C onder de lichaamstemperatuur van de patiënt, n = 8000) of dialysaat op de standaardtemperatuur (36,5 °C; n = 7413). Het primaire eindpunt was een gecombineerde uitkomstmaat voor cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname voor myocardinfarct, ischemische beroerte of hartfalen. Dit eindpunt trad op bij 1711 patiënten (21,4%) met koeler dialysaat en bij 1658 (22,4%) met standaarddialysaat, een klein verschil dat niet statistisch significant was. Patiënten in de groep met koeler dialysaat gaven vaker aan dat ze het oncomfortabel koud hadden tijdens de dialysesessies.

“Het innovatieve van de studie was de inbedding van MyTEMP-trial in de bestaande, standaard medische zorg”, aldus Garg. Op die manier konden de onderzoekers bepalen hoe de interventie uit zou pakken in een real-world setting onder alle dialysepatiënten. Op basis van de bevindingen zouden centra die op dit moment koeler dialysaat gebruiken, moeten overwegen over te stappen naar dialysaat van de standaardtemperatuur van 36,5 °C voor het comfort van hun patiënten, aangezien koeler dialysaat geen betere uitkomsten oplevert.

Bron:

Garg AM and the MyTEMP Trial Inverstigators . Personalized Cooler Dialysate for Patients Receiving Maintenance Hemodialysis. ASN Kidney Week 2022, abstract FR-OR66.

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01