Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Delen via:
SABCS 2021

Een klein deel van de uitgebreid voorbehandelde patiënten met hypergemuteerd, HER2-negatief gemetastaseerd mammacarcinoom had duurzame responsen op nivolumab plus ipilimumab. Dit blijkt uit de fase II NIMBUS-studie.

De onderzoekers van de Braziliaanse NIMBUS-studie wilden nagaan of patiënten met hypergemuteerd mammacarcinoom voordeel ondervinden van de combinatie nivolumab plus laag-gedoseerd ipilimumab. Deelnemers aan de studie waren 30 vrouwen met gemetastaseerd, HER2-negatief mammacarcinoom die 0-3 eerdere behandelingen met chemotherapie hadden gehad. Alle vrouwen hadden een tumor mutational burden van minimaal 9 mutaties per megabase. Geen van de deelnemers waren eerder met immuuntherapie behandeld. De behandeling bestond uit tweewekelijks nivolumab (3 mg/kg) en zeswekelijks ipilimumab (1 mg/kg) in zeswekelijkse cycli gedurende maximaal 24 maanden. Patiënten met 9 of meer mutaties per megabase vormen ongeveer 10% van de totale populatie van borstkankerpatiënten.

In de totale groep was het objectieve responspercentage (ORR) 16,7% (n = 5). Bij 4 van de 5 patiënten met een respons betrof het een duurzame respons van minimaal een jaar. Daarbij stopten 2 van de 5 patiënten wegens bijwerkingen, maar desondanks behielden zij een respons van 16 en 25 maanden. De mediane progressievrije overleving (PFS) was 1,4 maanden en de mediane overall survival (OS) 19,3 maanden.

Omdat uit onderzoek bij longkanker blijkt dat een mutatieload van 14 mutaties per megabase geassocieerd is met een goede respons op immuuntherapie, werden ook de gegevens van deze patiënten geanalyseerd (n = 3). De ORR was met 60% hoog en ook de PFS en OS in deze groep waren aanzienlijk langer dan in de groep met 9 mutaties per megabase; 9,5 versus 1,4 maanden (HR 0,3) en niet bereikt versus 8,8 maanden (HR 0,2). De groep was echter zeer klein.

De studie ondersteunt de toepassing van immuuntherapie bij borstkankerpatiënten met een hoge tumor mutational burden, aldus de onderzoekers.

Bron

Barroso-Sousa R, et al. Nimbus: A phase 2 trial of nivolumab plus ipilimumab for patients with hypermutated HER2-negative metastatic breast cancer. 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, abstract GS2-10.

Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

jan 2022 | Gynaecologie, Radiotherapie

Lees meer over Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

jan 2022

Lees meer over Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

jan 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Lees meer
Lees meer over Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Lees meer
Lees meer over Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Lees meer
Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Lees meer
Lees meer over Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie