Opioïden nog steeds veel gebruikt bij migraine

Delen via:
EHC 2022

Opioïden zijn weliswaar niet effectief bij migraine, maar worden – ook in Nederland – nog steeds ruimschoots voorgeschreven door diverse specialismen. Het opioïdengebruik onder migrainepatiënten in ons land ligt op 1,8%.1 

“Hoewel opioïden bij migraine minder effectief zijn dan triptanen, worden ze nog steeds voorgeschreven”, aldus Rein van Welie (Leiden). “Bovendien worden opioïden in verband gebracht met progressie naar chronische migraine.”2,3 Hij en zijn collegae onderzochten in een cross-sectioneel onderzoek het zelfgerapporteerde gebruik van opioïden voor hoofdpijn bij migrainepatiënten. Daarnaast wilden de onderzoekers inzicht krijgen in de per opioïd gespecificeerde tijd die het middel werd gebruikt, wie het middel voorschreef en voor welke indicatie (acuut/preventief), en ook wilden zij het gebruik van opioïden vergelijken tussen patiënten met episodische en patiënten met chronische migraine. 

Het onderzoek werd uitgevoerd met een online vragenlijst, die werd ingevuld door 3712 mensen, allen afkomstig van een migrainecohort uit het Leiden Hoofdpijncentrum. Het responspercentage bedroeg 56. “Uit de antwoorden die we binnenkregen, concludeerden we dat 13,4% van de deelnemers ooit opioïden voor hoofdpijn had gebruikt”, legde Van Welie uit. “Bij 46% van hen betrof het eenmalig gebruik, 27% gebruikte opioïden langer dan 1 maand en 11% gebruikte de opioïden langer dan 1 jaar. Langdurig gebruik van opioïden kwam vaker voor bij mensen met chronische migraine dan bij mensen met episodische migraine (> 1 maand: 34 en 24%; p < 0,003).” In het merendeel van de gevallen werden opioïden voorgeschreven voor acute behandeling (63%); 21% betrof zowel acute als preventieve medicatie en in 16% ging het alleen om preventieve behandeling.

Opioïden werden in 46% van de gevallen voorgeschreven door de huisarts; in 35% van de gevallen door neurologen. Ook overige specialisten (9%) en EHBO-artsen (8%) schreven opioïden voor en in 2% van de gevallen bleek de patiënt het middel zonder recept te hebben verkregen. 

Bronnen:

  1. Van Welie R, van Welie F, de Vries Lentsch S, et al. Characterizing opioid use in a Dutch cohort with migraine. EHC 2022, ePoster 245.
  2. Langer-Gould AM, Anderson WE, Armstrong MJ, et al. The American Academy of Neurology’s top five choosing wisely recommendations. Neurology. 2013;81(11):1004-11.
  3. Bigal ME, Lipton RB. Excessive opioid use and the development of chronic migraine. Pain 2009;142:179-82.

Hersenoperatie bij ziekte van Parkinson kan onder narcose

jan 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Hersenoperatie bij ziekte van Parkinson kan onder narcose

DementieNet: een duurzame transitie naar geïntegreerde eerstelijnsdementiezorg

jan 2023 | Dementie

Lees meer over DementieNet: een duurzame transitie naar geïntegreerde eerstelijnsdementiezorg

Webcastverslag: Het Neurologisch Jaaroverzicht 2022

jan 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-vasculair, Stamceltransplantatie

Lees meer over Webcastverslag: Het Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Promotieonderzoek over het voorkomen en behandelen van complicaties na een beroerte

jan 2023 | Neuro-vasculair, Ouderen

Lees meer over Promotieonderzoek over het voorkomen en behandelen van complicaties na een beroerte

Waarom leidt Alzheimer niet altijd tot klachten?

jan 2023 | Dementie

Lees meer over Waarom leidt Alzheimer niet altijd tot klachten?

Sociaal-culturele verschillen bij chronische pijn

jan 2023

Lees meer over Sociaal-culturele verschillen bij chronische pijn

MS: welk middel voor welke patiënt?

26 jan 2023 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

13 dec 2022 om 20:00 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Dementie

Lees meer over Online Alzheimer Innovatie Forum

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Zavegepant neusspray effectief bij acute behandeling migraine

Lees meer
Lees meer over Zavegepant neusspray effectief bij acute behandeling migraine

Opioïden nog steeds veel gebruikt bij migraine

Lees meer
Lees meer over Opioïden nog steeds veel gebruikt bij migraine

Combinatie gepants en erenumab biedt wellicht extra behandelopties

Lees meer
Lees meer over Combinatie gepants en erenumab biedt wellicht extra behandelopties

Ketogeen dieet werkzaam als preventieve interventie bij migraine

Lees meer
Lees meer over Ketogeen dieet werkzaam als preventieve interventie bij migraine

Real-world evidence complementeert RCT’s

Lees meer
Lees meer over Real-world evidence complementeert RCT’s

Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Lees meer
Lees meer over Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Rimegepant veilig en verdraagbaar bij matig tot hoog CV-risico

Lees meer
Lees meer over Rimegepant veilig en verdraagbaar bij matig tot hoog CV-risico

Pijnverslechtering en MSSS-score voorspellen anti-CGRP-respons

Lees meer
Lees meer over Pijnverslechtering en MSSS-score voorspellen anti-CGRP-respons

Het gebruik van een e-dagboek biedt duidelijke voordelen

Lees meer
Lees meer over Het gebruik van een e-dagboek biedt duidelijke voordelen

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01