Positieve uitkomst durvalumab na sequentiële chemoradiotherapie bij stadium III NSCLC

Delen via:
ELCC 2022

Durvalumab is geassocieerd met 4,3% behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of 4 bij patiënten met stadium III niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) zonder progressieve ziekte na sequentiële chemoradiotherapie.1 Daarnaast zijn de mediane progressievrije en algehele overleving respectievelijk 10,9 en 25,0 maanden.

De resultaten van de fase III PACFIC-studie lieten eerder zien dat durvalumab veilig is en vergeleken met placebo geassocieerd is met een significant betere progressievrije en algehele overleving (PFS en OS) bij patiënten met stadium III NSCLC zonder progressieve ziekte na gelijktijdige chemoradiotherapie (cCRT).2

De fase II PACIFIC-6-studie onderzoekt de toxiciteit en veiligheid van durvalumab bij patiënten met stadium III NSCLC zonder progressieve ziekte na sequentiële chemoradiotherapie (sCRT). Hiervoor werden de patiënten na sCRT verdeeld over cohort 1 met een WHO/ECOG-prestatiestatus (PS) van 0 of 1 en cohort 2 met een PS van 2. De primaire uitkomstmaat was de incidentie van behandelingsgerelateerde bijwerkingen (TRAE’s) van graad 3 of 4 na 6 maanden durvalumab.

In totaal werden 117 patiënten behandeld met durvalumab.1 Uit de resultaten blijkt dat graad 3/4-bijwerkingen door elke oorzaak en TRAE’s van graad 3/4 voorkwamen bij respectievelijk 22 (18,8%) en 5 (4,3%) patiënten. De graad 3/4 TRAE’s waren pneumonitis (n = 2), hypothyreoïdie, bijnierinsufficiëntie en leukopenie (elk n = 1). Ernstige TRAE’s werden geconstateerd bij 5,1% van de patiënten. De behandeling met durvalumab werd wegens TRAE’s gestopt bij 16,2% van de patiënten.

Durvalumab was geassocieerd met een mediane PFS van 10,9 en 13,1 maanden in respectievelijk de totale populatie (n = 117) en cohort 1 (n = 114). In deze twee groepen was de mediane OS 25,0 maanden en de objectieve respons respectievelijk 17,1 en 17,5%. Momenteel wordt in de fase III PACIFIC-5-studie de uitkomst onderzocht van durvalumab bij patiënten met stadium III NSCLC zonder progressieve ziekte na sCRT of cCRT.

Bronnen

  1. Garassino MC, et al. Safety and efficacy outcomes with durvalumab after sequential chemoradiotherapy (sCRT) in stage III, unresectable NSCLC (PACIFIC-6). ELCC 2022, abstract 108MO. 
  2. Antonia SJ, et al. Overall survival with durvalumab after chemoradiotherapy in stage III NSCLC. N Engl J Med. 2018;379:2342-50.

Preferentiële fosfodi-esterase 4B-remmer gunstig voor longfunctie bij IPF

mei 2022 | ILD

Lees meer over Preferentiële fosfodi-esterase 4B-remmer gunstig voor longfunctie bij IPF

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Promotie: Behandeling van ernstig astma in de dagelijkse praktijk

mei 2022 | Astma

Lees meer over Promotie: Behandeling van ernstig astma in de dagelijkse praktijk

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

16 jun 2022 om 18:30 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Small Airways Symposium 2022

10 mei 2022 om 18:00 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022

De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

donderdag 16 jun 2022 van 18:00 tot 21:00 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

woensdag 22 jun 2022 van 18:00 tot 21:30

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Cardiopulmonale inspanningstest voorspelt vroegtijdig overlijden aan COPD

Lees meer
Lees meer over Cardiopulmonale inspanningstest voorspelt vroegtijdig overlijden aan COPD

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

EVALI als gevolg van e-sigaret leidt tot (sub)acute longschade

Lees meer
Lees meer over EVALI als gevolg van e-sigaret leidt tot (sub)acute longschade

IOS-meting bij jong kind hangt samen met longfunctie en astma op schoolleeftijd

Lees meer
Lees meer over IOS-meting bij jong kind hangt samen met longfunctie en astma op schoolleeftijd

Lagere mortaliteit door gebruik van fibroseremmers bij IPF

Lees meer
Lees meer over Lagere mortaliteit door gebruik van fibroseremmers bij IPF

Lichamelijke activiteit beïnvloedt effect luchtverontreiniging op longfunctie

Lees meer
Lees meer over Lichamelijke activiteit beïnvloedt effect luchtverontreiniging op longfunctie

6MWT identificeert IPF-patiënt zonder pulmonale hypertensie

Lees meer
Lees meer over 6MWT identificeert IPF-patiënt zonder pulmonale hypertensie

Geen effect van OPEP-therapie op luchtwegklachten of longfunctie bij COPD

Lees meer
Lees meer over Geen effect van OPEP-therapie op luchtwegklachten of longfunctie bij COPD

Dupilumab verbetert kwaliteit van leven bij chronische rinosinusitis

Lees meer
Lees meer over Dupilumab verbetert kwaliteit van leven bij chronische rinosinusitis

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma