Surveillance van stadium I-seminoom is veilig, bij voorkeur met MRI

Delen via:

Surveillance is een veilige aanpak bij stadium I-seminoom. Er treden zelden gevorderde recidieven op en salvagetherapie is succesvol. De uitkomsten op de lange termijn zijn uitstekend, ongeacht de frequentie en modaliteit van de beeldvorming. Na een follow-up van drie jaar zijn recidieven zeldzaam en is beeldvorming mogelijk niet nodig.

In de fase III-TRISST (Trial of Imaging and Surveillance in Seminoma Testis) is beoordeeld of het mogelijk is het aantal CT-scans op een veilige wijze te verminderen of te vervangen door MRI-scans, zonder dat dit leidt tot een onaanvaardbare toename van het aantal gevorderde recidieven.

Vanuit 35 centra in het Verenigd Koninkrijk werden gedurende de periode 2008-2014 in totaal 669 mannen gerekruteerd. Ze werden willekeurig verdeeld in drie groepen:

  • zeven CT-scans die gemaakt werden op de volgende momenten: 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 maanden na randomisatie;
  • zeven MRI-scans met hetzelfde schema;
  • drie CT- of MRI-scans die gemaakt werden na 6, 18 en 36 maanden.

De gemiddelde tumorgrootte was 2,9 cm, 358 tumoren (54%) waren van een laag risico (≤ 4 cm, geen testisinvasie). Gedurende de mediane follow-up van 72 maanden ontstond bij 82 patiënten (12%) een recidief. De incidentie van stadium ≥ IIC-recidieven was in alle groepen laag (n = 10).

In de groepen waarin drie scans gemaakt werden, traden meer recidieven op dan in de groepen waarin zeven scans gemaakt werden (2,8 versus 0,3%). Op grond van de criteria in de studieopzet was dit verschil (2,5%) echter niet inferieur.

Er traden minder recidieven op in de groep waarin MRI-scans gemaakt werden dan in de groep waarin CT-scans gemaakt werden (0,6 versus 2,5%).

De vijfjaars ziektevrije overleving (DFS) was 87% en de vijfjaars algehele overleving (OS) was 99%. Deze percentages waren vergelijkbaar tussen de groepen.

Voor de surveillance blijken MRI-scans niet inferieur aan CT-scans, terwijl met MRI-scans stralingsbelasting vermeden wordt. Daarom adviseren de onderzoekers om in deze setting MRI-scans te maken.

Bron:

Joffe JK, et al. Imaging modality and frequency in surveillance of stage I seminoma testicular cancer: Results from a randomized, phase III, factorial trial (TRISST). J Clin Oncol. 2021;39(suppl 6; abstr 374). https://meetinglibrary.asco.org/record/194709/abstract

 

Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

apr 2021 |

Lees meer over Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

apr 2021 |

Lees meer over Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

apr 2021 |

Lees meer over Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie