Testen op hiv nog te weinig benoemd in diverse richtlijnen

Delen via:
EACS 2021

In Europa wordt nog te weinig op hiv getest, met name bij mensen die aids-definiërende aandoeningen of andere ziekten hebben die kunnen wijzen op hiv. Het grote aantal richtlijnen dat ofwel het testen op hiv niet noemt of testen niet aanbeveelt, is hier onder andere debet aan, aldus een Europees onderzoek waar het Erasmus MC en UMCU aan meewerkten.

Om te kunnen voldoen aan de eerste doelstelling van de UNAIDS – die inhoudt dat 95% van de mensen met hiv is gediagnosticeerd – is het noodzakelijk dat de testprogramma’s voor mensen die niet beschouwd worden als een risicogroep voor hiv-infectie (of zichzelf niet als zodanig zien) hen kunnen bereiken. Hiv-indicatoraandoeningen, aandoeningen die gerelateerd kunnen zijn aan hiv, spelen daarbij een belangrijke rol, omdat mensen met deze specifieke aandoeningen ook door niet hiv-behandelaars opgespoord en getest kunnen worden. Echter, in diverse richtlijnen voor uiteenlopende specialismen wordt het testen op hiv te weinig genoemd en aanbevolen.

In het onderhavige onderzoek werden 786 nationale richtlijnen uit 7 West-Europese (waaronder Nederland) en 6 Oost-Europese landen geëvalueerd. Deze richtlijnen bestreken 63 hiv-indicatoraandoeningen. Slechts 65% van deze richtlijnen maakte op enigerlei wijze melding van het testen op hiv; slechts 44% raadde een hiv-test daadwerkelijk aan. Zelfs van de richtlijnen waarin aids-definiërende aandoeningen aan bod kwamen, raadde slechts 50% een hiv-test aan. Opvallend was dat richtlijnen uit de deelnemende Oost-Europese landen eerder een aanbeveling voor een hiv-test opnamen dan richtlijnen uit de West-Europese landen.

Bepaalde indicatoraandoeningen kwamen er in heel Europa zelfs bijzonder slecht vanaf; zo werd baarmoederhalskanker in slechts 15% van de richtlijnen genoemd, recidiverende pneumonie in slechts 18%, cytomegalovirus in slechts 25% en candidiasis in slechts 33% van de richtlijnen. Het zou aannemelijk zijn dat richtlijnen op het gebied van hematologie, seksuele gezondheid en dermatologie het testen op hiv zouden aanbevelen.

Bron

Jordans CC, et al. A European review of HIV testing recommendations in national specialty guidelines for the management of HIV indicator conditions. EACS 2021, abstract OS3/1.

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Anakinra vermindert gebruik van antibiotica bij hematologische maligniteit

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Leukemie, Lymfoom, MM

Lees meer over Anakinra vermindert gebruik van antibiotica bij hematologische maligniteit

Dolutegravir als eerste- of tweedelijnsbehandeling bij kinderen

mei 2022 | HIV, Kinderen, Virale infecties

Lees meer over Dolutegravir als eerste- of tweedelijnsbehandeling bij kinderen

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine net zo goed als frequentere toediening

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine net zo goed als frequentere toediening

Klinische uitkomsten van COVID-19 op basis van hiv-status

Lees meer
Lees meer over Klinische uitkomsten van COVID-19 op basis van hiv-status

Vroegdetectie van hiv kan risico op resistentie tegen integraseremmers verminderen

Lees meer
Lees meer over Vroegdetectie van hiv kan risico op resistentie tegen integraseremmers verminderen

DAA’s hebben gunstig effect op HCV-incidentie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over DAA’s hebben gunstig effect op HCV-incidentie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg