Uitkomsten bij meisjes met diabetes type 1 slechter dan bij jongens

Delen via:
EASD 2022

Meisjes met diabetes type 1 hebben een slechtere metabole controle dan jongens, worden vaker in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties, hebben een hogere insulinebehoefte en een lagere kwaliteit van leven. Deze verontrustende gegevens zijn gebaseerd op een review van 90 studies.1 

Al eerder zijn sekseverschillen gevonden in cardiovasculaire zorg en uitkomsten bij volwassen patiënten met diabetes type 1.2 Wereldwijd hebben 1,1 miljoen kinderen en adolescenten diabetes type 1.3 Omdat niet bekend was of het geslacht ook de uitkomsten bij kinderen beïnvloedt, hebben Silvia de Vries van het Amsterdam UMC en collega’s tot juni 2021 een systematische review van observationele studies gedaan naar sekseverschillen in patiënt- en ziektekenmerken, behandeling, comorbiditeit en complicaties bij kinderen met diabetes type 1 (≤ 18 jaar). Er zijn enkele opvallende verschillen.

HbA1c

Studies gericht op de bloedsuikerspiegel lieten zien dat het HbA1c tot 6,4 mmol/mol hoger was bij meisjes tijdens de behandeling (21 studies waaronder 144.613 jongeren). Dit verschil was er al bij de diagnose en werd ook gezien in studies die een toename van de gemiddelde bloedsuikerspiegel in de loop van de tijd rapporteerden.

DKA

Acht studies (3561 jongeren) die keken naar de ernstige complicatie diabetische ketoacidose (DKA) vonden dat DKA’s die ziekenhuisopname vereisten, vaker voorkwamen bij meisjes. Aan de andere kant toonden sommige studies aan dat hypoglykemie juist weer vaker voorkwamen bij jongens. De onderzoekers speculeren dat het hogere aantal DKA’s bij diagnose erop kan wijzen dat sekseverschillen al bij het begin van de ziekte aanwezig zijn. 

BMI

Analyse van gegevens van 89.700 kinderen toonde aan dat in 7 van de 10 studies de BMI bij meisjes hoger was. Vergelijkbare resultaten werden waargenomen bij adolescente meisjes (7 studies, 33.153 kinderen), met hogere niveaus van overgewicht of obesitas en meer dyslipidemie bij meisjes dan bij jongens.

Kwaliteit van leven

Analyse van gegevens uit 15 studies met 8722 kinderen en tieners wees uit dat alle studies een lagere algehele kwaliteit van leven bij adolescente meisjes rapporteren. De resultaten gaven ook aan dat meisjes bijzonder kwetsbaar zijn voor diabetesgerelateerde angst en angst voor hypoglykemie.

Hogere insulinebehoefte

Meisjes gebruikten vaker insulinepomptherapie (6 studies, 211.324 jongeren) en hadden hogere insulinedoses nodig.

Comorbiditeit

Diabetesgeassocieerde comorbiditeit, zoals schildklieraandoeningen en coeliakie kwamen vaker voor bij jonge vrouwen.

Ook interessant voor u: Webcast EASD Highlights 2022

Bronnen:
1 De Vries SAG, Verheugt C, Mul D, et al. Do sex differences in pediatric type 1 diabetes exist? A systematic review2 EASD 2022, abstract 469. 

2 Huxley R, Peters S. Mishra G, et al Risk of all-cause mortality and vascular events in women versus men with type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. February 05, 2015. 

3 Home (idf.org)

Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

feb 2024

Lees meer over Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

dec 2023

Lees meer over Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

nov 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Diabetes, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-vasculair

Lees meer over Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

Multifactoriële aanpak voor preventie van proliferatieve diabetische retinopathie

nov 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Multifactoriële aanpak voor preventie van proliferatieve diabetische retinopathie

Promotie: Koffie lijkt goed voor niergezondheid

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Promotie: Koffie lijkt goed voor niergezondheid

De fundamentele vragen die zorgtechnologie oproept

okt 2023

Lees meer over De fundamentele vragen die zorgtechnologie oproept

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

27 feb 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

8 nov 2023 om 18:00 | Diabetes

Lees meer over Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Diabetes

Lees meer over Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 t/m dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

NDD Special 2024

dinsdag 28 mei 2024 van 14:30 tot 21:00 | Diabetes

Lees meer over NDD Special 2024

Nationale Diabetes Dag 2024

vrijdag 8 nov 2024 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2024

Video: A new option for thyroid cancer

nov 2023 | Hoofd-halsoncologie

Lees meer over Video: A new option for thyroid cancer

Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

okt 2023 | Diabetes, Pancreatitis

Lees meer over Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

okt 2023 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

okt 2023 | Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

ERA Highlights 2023 Podcast

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023 Podcast

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.