Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Delen via:
ADA 2022

De selectieve niet-steroïde mineralocorticoïdreceptorantagonist finerenon vermindert het risico op cardiorenale uitkomsten bij patiënten met diabetes type 2 en chronische nierziekten. Dit is aangetoond in de FIDELIO- en FIGARO-DKD-studies.1,2 Als vervolg hierop is in de FIDELITY-analyse gekeken of het effect van finerenon wordt beïnvloed door GLP-1-RA-gebruik op baseline.3

Patiënten met diabetes type 2 en chronische nierziekte (UACR ≥ 30 tot < 300 mg/g en eGFR ≥ 25 tot ≤ 90 ml/min/1,73 m2, of UACR ≥ 300 tot ≤ 5000 mg/g en eGFR ≥ 25 ml/min /1,73 m2) die behandeld werden met de optimale dosering renine-angiotensinesysteemblokkade zijn in deze studie gerandomiseerd naar finerenon of placebo. Aan de hand van het gebruik van een GLP-1-receptoragonist is het effect van finerenon na vier maanden gebruik onderzocht op cardiovasculaire uitkomsten (cardiovasculair overlijden, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte of ziekenhuisopname voor hartfalen), op de nieren (nierfalen, aanhoudende ≥ 57% eGFR-afname of overlijden aan nierfalen), en op UACR.

Van de in totaal 13.026 patiënten kregen 944 (7,2%) patiënten bij aanvang van de studie een GLP-1-receptoragonist. Dit had geen consequenties voor de cardiovasculaire uitkomsten; die waren consistent, ongeacht het gebruik van GLP-1-receptoragonist (HR 0,76; 95%-BI 0,52-1,11 met GLP-1RA; HR 0,87, 95%-BI 0,79-0,96 zonder GLP-1RA; p = 0,63). Ook de renale uitkomsten waren consistent, ongeacht het gebruik van een GLP-1-receptoragonist (HR 0,82; 95%-BI 0,45-1,48) en zonder GLP-1RA (HR 0,77, 95%-BI 0,67-0,89; p = 0,79).

Wel nam de UACR meer af met finerenon bij patiënten die een GLP-1-receptoragonist gebruikten bij aanvang (placebogecorrigeerde verandering -38% met GLP-1RA en -31% zonder GLP-1RA-gebruik; p = 0,03). Hier lijkt sprake van een ander mechanisme achter de vermindering van albuminurie.

De incidentie van hyperkaliëmie steeg met finerenon in dezelfde mate, met en zonder gebruik van een GLP-1-receptoragonist.

Bronnen

1. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2020; 383:2219-2229.
2. Pitt B, Filippatos G, Agarwal R, et al. Cardiovascular events with finerenone in kidney disease and type 2 diabetes. N Engl J Med. 2021; 385:2252-63.
3. Rossing P, et al. Finerenone in patients across the spectrum of CKD and T2D by GLP-1RA use. 82nd Virtual ADA Scientific Sessions 2022, abstract 22-OR.

Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

jul 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

jun 2022 | Borstkanker, Diabetes

Lees meer over Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

apr 2022 | Diabetes, Endoscopie

Lees meer over Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 27 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Lees meer
Lees meer over Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Lees meer
Lees meer over Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Lees meer
Lees meer over Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Lees meer
Lees meer over Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie