Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Delen via:
ADA 2022

De selectieve niet-steroïde mineralocorticoïdreceptorantagonist finerenon vermindert het risico op cardiorenale uitkomsten bij patiënten met diabetes type 2 en chronische nierziekten. Dit is aangetoond in de FIDELIO- en FIGARO-DKD-studies.1,2 Als vervolg hierop is in de FIDELITY-analyse gekeken of het effect van finerenon wordt beïnvloed door GLP-1-RA-gebruik op baseline.3

Patiënten met diabetes type 2 en chronische nierziekte (UACR ≥ 30 tot < 300 mg/g en eGFR ≥ 25 tot ≤ 90 ml/min/1,73 m2, of UACR ≥ 300 tot ≤ 5000 mg/g en eGFR ≥ 25 ml/min /1,73 m2) die behandeld werden met de optimale dosering renine-angiotensinesysteemblokkade zijn in deze studie gerandomiseerd naar finerenon of placebo. Aan de hand van het gebruik van een GLP-1-receptoragonist is het effect van finerenon na vier maanden gebruik onderzocht op cardiovasculaire uitkomsten (cardiovasculair overlijden, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte of ziekenhuisopname voor hartfalen), op de nieren (nierfalen, aanhoudende ≥ 57% eGFR-afname of overlijden aan nierfalen), en op UACR.

Van de in totaal 13.026 patiënten kregen 944 (7,2%) patiënten bij aanvang van de studie een GLP-1-receptoragonist. Dit had geen consequenties voor de cardiovasculaire uitkomsten; die waren consistent, ongeacht het gebruik van GLP-1-receptoragonist (HR 0,76; 95%-BI 0,52-1,11 met GLP-1RA; HR 0,87, 95%-BI 0,79-0,96 zonder GLP-1RA; p = 0,63). Ook de renale uitkomsten waren consistent, ongeacht het gebruik van een GLP-1-receptoragonist (HR 0,82; 95%-BI 0,45-1,48) en zonder GLP-1RA (HR 0,77, 95%-BI 0,67-0,89; p = 0,79).

Wel nam de UACR meer af met finerenon bij patiënten die een GLP-1-receptoragonist gebruikten bij aanvang (placebogecorrigeerde verandering -38% met GLP-1RA en -31% zonder GLP-1RA-gebruik; p = 0,03). Hier lijkt sprake van een ander mechanisme achter de vermindering van albuminurie.

De incidentie van hyperkaliëmie steeg met finerenon in dezelfde mate, met en zonder gebruik van een GLP-1-receptoragonist.

Bronnen

1. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2020; 383:2219-2229.
2. Pitt B, Filippatos G, Agarwal R, et al. Cardiovascular events with finerenone in kidney disease and type 2 diabetes. N Engl J Med. 2021; 385:2252-63.
3. Rossing P, et al. Finerenone in patients across the spectrum of CKD and T2D by GLP-1RA use. 82nd Virtual ADA Scientific Sessions 2022, abstract 22-OR.

Sluisplaatsing upadacitinib, pegunigalsidase alfa en niraparib-abirateron

mei 2023 | IBD, Uro-oncologie

Lees meer over Sluisplaatsing upadacitinib, pegunigalsidase alfa en niraparib-abirateron

DNA-pas belooft minder bijwerkingen, betere patiëntenzorg en lagere kosten

apr 2023

Lees meer over DNA-pas belooft minder bijwerkingen, betere patiëntenzorg en lagere kosten

Marcel Muskiet wint NFN-Nierstichting Proefschriftprijs

apr 2023 | Diabetes

Lees meer over Marcel Muskiet wint NFN-Nierstichting Proefschriftprijs

Luchtwegverwijder biedt kans voor behandeling hart- en vaatziekten

mrt 2023 | Astma, Diabetes

Lees meer over Luchtwegverwijder biedt kans voor behandeling hart- en vaatziekten

Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

mrt 2023 | Osteoporose

Lees meer over Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

feb 2023

Lees meer over Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

6 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

EASD in ORANJE 2023

dinsdag 3 okt 2023 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2023

Rivaroxaban verlaagt P-selectine

mei 2023 | Atherosclerose, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Rivaroxaban verlaagt P-selectine

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

mei 2023

Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Ramadan in VK niet van invloed op frequentie en ernst diabetes-geassocieerde ketoacidose

mei 2023 | Diabetes

Lees meer over Ramadan in VK niet van invloed op frequentie en ernst diabetes-geassocieerde ketoacidose

Koppelen van tigerinine-1R aan GIP-versterkte insulinotrope werking van tigerinine-1R

mei 2023 | Diabetes

Lees meer over Koppelen van tigerinine-1R aan GIP-versterkte insulinotrope werking van tigerinine-1R

Gebruik anabole steroïden is geassocieerd met verminderde cardiale microcirculatie

mei 2023

Lees meer over Gebruik anabole steroïden is geassocieerd met verminderde cardiale microcirculatie

Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

mei 2023 | Bijnieraandoeningen

Lees meer over Betere ziektevrije overleving ACC bij langere adequate plasmaspiegel mitotaan

Vitamine D-receptorantagonist potentieel medicijn bij idiopathische infantiele hypercalciëmie

mei 2023

Lees meer over Vitamine D-receptorantagonist potentieel medicijn bij idiopathische infantiele hypercalciëmie

WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

mei 2023

Lees meer over WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

mei 2023

Lees meer over CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.