Aanbevelingen over eerste- en tweedelijnsbehandeling van auto-immuunencefalitis

Delen via:

Corticosteroïden alleen of in combinatie met intraveneus immunoglobuline of plasmaferese had voor de meerderheid van een adviesgroep van het Autoimmune Encephalitis Alliance Clinicians Network de voorkeur als eerstelijnsbehandeling. De helft van de respondenten zou alleen een tweedelijnsmiddel toevoegen wanneer er geen respons was op meerdere eerstelijnsmiddelen. De meesten gaven in dat geval de voorkeur aan rituximab.

Zodra op basis van liquoronderzoek (bijv. aantal cellen) een infectie is uitgesloten en er geen biopsie wordt overwogen voor de analyse van een primair CZS-lymfoom of neurosarcoïdose, moet zo snel mogelijk gestart worden met hoge doses corticosteroïden. Als steroïden niet de voorkeur hebben of gecontra-indiceerd zijn, dan kan intraveneus immunoglobuline (IVIG) of plasmaferese gegeven worden.

IVIG of plasmaferese

Als aan het einde van de eerste behandelcyclus geen klinische, radiologische of elektrofysiologische verbetering is opgetreden, dan moet IVIG of plasmaferese toegevoegd worden. Overweeg IVIG meteen bij geagiteerde patiënten en bij patiënten met een bloedingsstoornis. Overweeg plasmaferese meteen bij patiënten met ernstige hyponatriëmie, een hoog risico op trombo-embolieën (bijv. vanwege kanker) en in geval van bijbehorende demyelinisatie in de hersenen of in het ruggenmerg.

Overweeg om te starten met een combinatietherapie van steroïden met IVIG of plasmaferese (niet sequentieel) bij patiënten met ernstige ziekte bij presentatie (bijv. ernstige NMDAR-antilichaampresentatie, nieuwe refractaire status epilepticus of ernstige dysautonomie).

Tweedelijnsbehandeling

Als 2-4 weken na voltooiing van de acute combinatietherapie geen klinische of radiologische verbetering is opgetreden en er een hoge klinische verdenking bestaat en/of een klinisch relevant antilichaam aanwezig is, dan kan overwogen worden een tweedelijnsmiddel te starten. Overweeg rituximab bij bekende of sterke verdenking op antilichaam-gemedieerde auto-immuniteit (bijv. NMDAR-antilichaam encefalitis) en overweeg cyclofosfamide bij een bekende of sterke verdenking op celgemedieerde auto-immuniteit (bijv. klassiek paraneoplastisch syndroom).

Als de conventionele tweedelijnstherapieën niet resulteren in een duidelijke verbetering, dan is het advies om nieuwe benaderingen, zoals tocilizumab of bortezomib te overwegen, hoewel er weinig bewijs is voor de ondersteuning hiervan.

Overbruggingstherapie

Start overbruggingstherapie met een geleidelijke orale prednison-afbouw of maandelijks intraveneus Ig of methylprednisolon. Vermijd het afbouwen van steroïden of voer een kortere afbouw uit in geval van een slechte respons op een aanvankelijk immunosuppressieve behandeling of wanneer de risico’s van immuunsuppressie groter zijn dan de voordelen, zoals het geval kan zijn bij patiënten met kanker of een actieve infectie.

Bron:

Abboud H, Probasco JC, Irani S, et al. Autoimmune encephalitis: proposed best practice recommendations for diagnosis and acute management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021:jnnp-2020-325300.

Subcutane toediening kan leiden tot lagere concentraties natalizumab in bloed

feb 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over Subcutane toediening kan leiden tot lagere concentraties natalizumab in bloed

Dekkerbeurs voor onderzoek naar hersenaneurysma bij vrouwen

jan 2023 | Neuro-vasculair

Lees meer over Dekkerbeurs voor onderzoek naar hersenaneurysma bij vrouwen

Hersenoperatie bij ziekte van Parkinson kan onder narcose

jan 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Hersenoperatie bij ziekte van Parkinson kan onder narcose

DementieNet: een duurzame transitie naar geïntegreerde eerstelijnsdementiezorg

jan 2023 | Dementie

Lees meer over DementieNet: een duurzame transitie naar geïntegreerde eerstelijnsdementiezorg

Webcastverslag: Het Neurologisch Jaaroverzicht 2022

jan 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-vasculair, Stamceltransplantatie

Lees meer over Webcastverslag: Het Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Promotieonderzoek over het voorkomen en behandelen van complicaties na een beroerte

jan 2023 | Neuro-vasculair, Ouderen

Lees meer over Promotieonderzoek over het voorkomen en behandelen van complicaties na een beroerte

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

1 feb 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

MS: welk middel voor welke patiënt?

26 jan 2023 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Dementie

Lees meer over Online Alzheimer Innovatie Forum

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Zavegepant neusspray effectief bij acute behandeling migraine

Lees meer
Lees meer over Zavegepant neusspray effectief bij acute behandeling migraine

Opioïden nog steeds veel gebruikt bij migraine

Lees meer
Lees meer over Opioïden nog steeds veel gebruikt bij migraine

Combinatie gepants en erenumab biedt wellicht extra behandelopties

Lees meer
Lees meer over Combinatie gepants en erenumab biedt wellicht extra behandelopties

Ketogeen dieet werkzaam als preventieve interventie bij migraine

Lees meer
Lees meer over Ketogeen dieet werkzaam als preventieve interventie bij migraine

Real-world evidence complementeert RCT’s

Lees meer
Lees meer over Real-world evidence complementeert RCT’s

Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Lees meer
Lees meer over Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Rimegepant veilig en verdraagbaar bij matig tot hoog CV-risico

Lees meer
Lees meer over Rimegepant veilig en verdraagbaar bij matig tot hoog CV-risico

Pijnverslechtering en MSSS-score voorspellen anti-CGRP-respons

Lees meer
Lees meer over Pijnverslechtering en MSSS-score voorspellen anti-CGRP-respons

Het gebruik van een e-dagboek biedt duidelijke voordelen

Lees meer
Lees meer over Het gebruik van een e-dagboek biedt duidelijke voordelen

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01