Aanbevelingen over eerste- en tweedelijnsbehandeling van auto-immuunencefalitis

Delen via:

Corticosteroïden alleen of in combinatie met intraveneus immunoglobuline of plasmaferese had voor de meerderheid van een adviesgroep van het Autoimmune Encephalitis Alliance Clinicians Network de voorkeur als eerstelijnsbehandeling. De helft van de respondenten zou alleen een tweedelijnsmiddel toevoegen wanneer er geen respons was op meerdere eerstelijnsmiddelen. De meesten gaven in dat geval de voorkeur aan rituximab.

Zodra op basis van liquoronderzoek (bijv. aantal cellen) een infectie is uitgesloten en er geen biopsie wordt overwogen voor de analyse van een primair CZS-lymfoom of neurosarcoïdose, moet zo snel mogelijk gestart worden met hoge doses corticosteroïden. Als steroïden niet de voorkeur hebben of gecontra-indiceerd zijn, dan kan intraveneus immunoglobuline (IVIG) of plasmaferese gegeven worden.

IVIG of plasmaferese

Als aan het einde van de eerste behandelcyclus geen klinische, radiologische of elektrofysiologische verbetering is opgetreden, dan moet IVIG of plasmaferese toegevoegd worden. Overweeg IVIG meteen bij geagiteerde patiënten en bij patiënten met een bloedingsstoornis. Overweeg plasmaferese meteen bij patiënten met ernstige hyponatriëmie, een hoog risico op trombo-embolieën (bijv. vanwege kanker) en in geval van bijbehorende demyelinisatie in de hersenen of in het ruggenmerg.

Overweeg om te starten met een combinatietherapie van steroïden met IVIG of plasmaferese (niet sequentieel) bij patiënten met ernstige ziekte bij presentatie (bijv. ernstige NMDAR-antilichaampresentatie, nieuwe refractaire status epilepticus of ernstige dysautonomie).

Tweedelijnsbehandeling

Als 2-4 weken na voltooiing van de acute combinatietherapie geen klinische of radiologische verbetering is opgetreden en er een hoge klinische verdenking bestaat en/of een klinisch relevant antilichaam aanwezig is, dan kan overwogen worden een tweedelijnsmiddel te starten. Overweeg rituximab bij bekende of sterke verdenking op antilichaam-gemedieerde auto-immuniteit (bijv. NMDAR-antilichaam encefalitis) en overweeg cyclofosfamide bij een bekende of sterke verdenking op celgemedieerde auto-immuniteit (bijv. klassiek paraneoplastisch syndroom).

Als de conventionele tweedelijnstherapieën niet resulteren in een duidelijke verbetering, dan is het advies om nieuwe benaderingen, zoals tocilizumab of bortezomib te overwegen, hoewel er weinig bewijs is voor de ondersteuning hiervan.

Overbruggingstherapie

Start overbruggingstherapie met een geleidelijke orale prednison-afbouw of maandelijks intraveneus Ig of methylprednisolon. Vermijd het afbouwen van steroïden of voer een kortere afbouw uit in geval van een slechte respons op een aanvankelijk immunosuppressieve behandeling of wanneer de risico’s van immuunsuppressie groter zijn dan de voordelen, zoals het geval kan zijn bij patiënten met kanker of een actieve infectie.

Bron:

Abboud H, Probasco JC, Irani S, et al. Autoimmune encephalitis: proposed best practice recommendations for diagnosis and acute management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021:jnnp-2020-325300.

Frans Verhey, laatste zenuwarts van Nederland, met emeritaat

mei 2022 | Dementie

Lees meer over Frans Verhey, laatste zenuwarts van Nederland, met emeritaat

Vermindering hersendoorbloeding en achteruitgang van cognitie bij Alzheimer

mei 2022 | Dementie

Lees meer over Vermindering hersendoorbloeding en achteruitgang van cognitie bij Alzheimer

Ketogeen dieet gerelateerd aan afname MS-symptomen

mei 2022 | Multipele Sclerose

Lees meer over Ketogeen dieet gerelateerd aan afname MS-symptomen

Dagelijks corticosteroïden veilig en effectief bij duchennespierdystrofie

mei 2022 | Neuro-musculair

Lees meer over Dagelijks corticosteroïden veilig en effectief bij duchennespierdystrofie

Briljante technologische doorbraak zoekt toepassing

mei 2022 | Neuro-musculair

Lees meer over Briljante technologische doorbraak zoekt toepassing

Onderzoek naar behandeling voor epilepsie met precisiebestraling

apr 2022 | Epilepsie, Radiotherapie

Lees meer over Onderzoek naar behandeling voor epilepsie met precisiebestraling

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Dementie

Lees meer over Online Alzheimer Innovatie Forum

Meaningful Migraine Management

13 okt 2021 om 20:00 | Hoofdpijn

Lees meer over Meaningful Migraine Management

Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

22 sep 2021 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

10 aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Masterclass: de neuropathische pijnpuzzel

11 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass: de neuropathische pijnpuzzel

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Ruggenmergstimulatie bij pijnlijke diabetische neuropathie

Lees meer
Lees meer over Ruggenmergstimulatie bij pijnlijke diabetische neuropathie

Ravulizumab effectief bij gegeneraliseerde myasthenia gravis

Lees meer
Lees meer over Ravulizumab effectief bij gegeneraliseerde myasthenia gravis

Trofinetide effectief bij syndroom van Rett

Lees meer
Lees meer over Trofinetide effectief bij syndroom van Rett

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Ublituximab vergeleken met teriflunomide bij RMS-patiënten

Lees meer
Lees meer over Ublituximab vergeleken met teriflunomide bij RMS-patiënten

Aiossen nog vaker depressief na coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Aiossen nog vaker depressief na coronapandemie

Genetische netwerken als basis voor nieuwe medicijnen

Lees meer
Lees meer over Genetische netwerken als basis voor nieuwe medicijnen

Voorspellers van een slechtere prognose bij pediatrische MS

Lees meer
Lees meer over Voorspellers van een slechtere prognose bij pediatrische MS

Is trombolyse na ischemische beroerte niet (altijd) nodig?

Lees meer
Lees meer over Is trombolyse na ischemische beroerte niet (altijd) nodig?

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS