Aanbevelingen over eerste- en tweedelijnsbehandeling van auto-immuunencefalitis

Delen via:

Corticosteroïden alleen of in combinatie met intraveneus immunoglobuline of plasmaferese had voor de meerderheid van een adviesgroep van het Autoimmune Encephalitis Alliance Clinicians Network de voorkeur als eerstelijnsbehandeling. De helft van de respondenten zou alleen een tweedelijnsmiddel toevoegen wanneer er geen respons was op meerdere eerstelijnsmiddelen. De meesten gaven in dat geval de voorkeur aan rituximab.

Zodra op basis van liquoronderzoek (bijv. aantal cellen) een infectie is uitgesloten en er geen biopsie wordt overwogen voor de analyse van een primair CZS-lymfoom of neurosarcoïdose, moet zo snel mogelijk gestart worden met hoge doses corticosteroïden. Als steroïden niet de voorkeur hebben of gecontra-indiceerd zijn, dan kan intraveneus immunoglobuline (IVIG) of plasmaferese gegeven worden.

IVIG of plasmaferese

Als aan het einde van de eerste behandelcyclus geen klinische, radiologische of elektrofysiologische verbetering is opgetreden, dan moet IVIG of plasmaferese toegevoegd worden. Overweeg IVIG meteen bij geagiteerde patiënten en bij patiënten met een bloedingsstoornis. Overweeg plasmaferese meteen bij patiënten met ernstige hyponatriëmie, een hoog risico op trombo-embolieën (bijv. vanwege kanker) en in geval van bijbehorende demyelinisatie in de hersenen of in het ruggenmerg.

Overweeg om te starten met een combinatietherapie van steroïden met IVIG of plasmaferese (niet sequentieel) bij patiënten met ernstige ziekte bij presentatie (bijv. ernstige NMDAR-antilichaampresentatie, nieuwe refractaire status epilepticus of ernstige dysautonomie).

Tweedelijnsbehandeling

Als 2-4 weken na voltooiing van de acute combinatietherapie geen klinische of radiologische verbetering is opgetreden en er een hoge klinische verdenking bestaat en/of een klinisch relevant antilichaam aanwezig is, dan kan overwogen worden een tweedelijnsmiddel te starten. Overweeg rituximab bij bekende of sterke verdenking op antilichaam-gemedieerde auto-immuniteit (bijv. NMDAR-antilichaam encefalitis) en overweeg cyclofosfamide bij een bekende of sterke verdenking op celgemedieerde auto-immuniteit (bijv. klassiek paraneoplastisch syndroom).

Als de conventionele tweedelijnstherapieën niet resulteren in een duidelijke verbetering, dan is het advies om nieuwe benaderingen, zoals tocilizumab of bortezomib te overwegen, hoewel er weinig bewijs is voor de ondersteuning hiervan.

Overbruggingstherapie

Start overbruggingstherapie met een geleidelijke orale prednison-afbouw of maandelijks intraveneus Ig of methylprednisolon. Vermijd het afbouwen van steroïden of voer een kortere afbouw uit in geval van een slechte respons op een aanvankelijk immunosuppressieve behandeling of wanneer de risico’s van immuunsuppressie groter zijn dan de voordelen, zoals het geval kan zijn bij patiënten met kanker of een actieve infectie.

Bron:

Abboud H, Probasco JC, Irani S, et al. Autoimmune encephalitis: proposed best practice recommendations for diagnosis and acute management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021:jnnp-2020-325300.

Meer inzicht in ontwikkeling van cognitieve problemen bij MS

aug 2021 | Multipele Sclerose

Lees meer over Meer inzicht in ontwikkeling van cognitieve problemen bij MS

Meer aandacht nodig voor dementie op jonge leeftijd

jul 2021 | Dementie

Lees meer over Meer aandacht nodig voor dementie op jonge leeftijd

MS-ontstekingen meten zonder contrastmiddel

jul 2021 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS-ontstekingen meten zonder contrastmiddel

PDE opsporen dankzij nieuwe biomarker voor hielprik

jul 2021 | Epilepsie, Kinderen

Lees meer over PDE opsporen dankzij nieuwe biomarker voor hielprik

Promotie: Apathie en afname denkvermogen bij ouderen

jul 2021 | Dementie, Ouderen

Lees meer over Promotie: Apathie en afname denkvermogen bij ouderen

Tremorclassificatie vormt basis voor keuze van meest geschikte interventie

jun 2021 | Neuro-musculair

Lees meer over Tremorclassificatie vormt basis voor keuze van meest geschikte interventie

Live online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00

Lees meer over Live online Alzheimer Innovatie Forum

Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

22 sep 2021 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

Webpagina migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

25 jun 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Webpagina migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Masterclass: De neuropathische pijnpuzzel

11 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass: De neuropathische pijnpuzzel

Neurologisch Jaaroverzicht 2020

24 feb 2021 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Uitdagingen in de behandeling van SPMS

1 okt 2020

Lees meer over Uitdagingen in de behandeling van SPMS

Mastering Migraine | Deel 2

22 sep 2020 | Hoofdpijn

Lees meer over Mastering Migraine | Deel 2

Secundair Progressieve Multipele Sclerose

5 feb 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Secundair Progressieve Multipele Sclerose

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

DOAC’s behouden cognitieve functie bij AF-patiënten

Lees meer
Lees meer over DOAC’s behouden cognitieve functie bij AF-patiënten

SymptoMScreen-vragenlijst geschikt om symptomen van NMOSD mee vast te stellen

Lees meer
Lees meer over SymptoMScreen-vragenlijst geschikt om symptomen van NMOSD mee vast te stellen

Balansmodulatie met vestibulaire stimulatie na traumatisch hersenletsel

Lees meer
Lees meer over Balansmodulatie met vestibulaire stimulatie na traumatisch hersenletsel

Cerebellaire schade op MRI-scan is voorspellend bij MS

Lees meer
Lees meer over Cerebellaire schade op MRI-scan is voorspellend bij MS

Parkinsonsymptomen stabiliseren of verbeteren met levodopa-carbidopa intestinale gel

Lees meer
Lees meer over Parkinsonsymptomen stabiliseren of verbeteren met levodopa-carbidopa intestinale gel

Vijftigplussers gebruiken triptanen ondanks cardiovasculaire comorbiditeit

Lees meer
Lees meer over Vijftigplussers gebruiken triptanen ondanks cardiovasculaire comorbiditeit

Medicatiebeoordeling door apotheker bij dementie

Lees meer
Lees meer over Medicatiebeoordeling door apotheker bij dementie

Palliatieve zorg voor ALS-patiënten moet eerder starten

Lees meer
Lees meer over Palliatieve zorg voor ALS-patiënten moet eerder starten

Aanhoudend effect van fremanezumab bij moeilijk te behandelen migraine

Lees meer
Lees meer over Aanhoudend effect van fremanezumab bij moeilijk te behandelen migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS