Aanbevelingen over eerste- en tweedelijnsbehandeling van auto-immuunencefalitis

Delen via:

Corticosteroïden alleen of in combinatie met intraveneus immunoglobuline of plasmaferese had voor de meerderheid van een adviesgroep van het Autoimmune Encephalitis Alliance Clinicians Network de voorkeur als eerstelijnsbehandeling. De helft van de respondenten zou alleen een tweedelijnsmiddel toevoegen wanneer er geen respons was op meerdere eerstelijnsmiddelen. De meesten gaven in dat geval de voorkeur aan rituximab.

Zodra op basis van liquoronderzoek (bijv. aantal cellen) een infectie is uitgesloten en er geen biopsie wordt overwogen voor de analyse van een primair CZS-lymfoom of neurosarcoïdose, moet zo snel mogelijk gestart worden met hoge doses corticosteroïden. Als steroïden niet de voorkeur hebben of gecontra-indiceerd zijn, dan kan intraveneus immunoglobuline (IVIG) of plasmaferese gegeven worden.

IVIG of plasmaferese

Als aan het einde van de eerste behandelcyclus geen klinische, radiologische of elektrofysiologische verbetering is opgetreden, dan moet IVIG of plasmaferese toegevoegd worden. Overweeg IVIG meteen bij geagiteerde patiënten en bij patiënten met een bloedingsstoornis. Overweeg plasmaferese meteen bij patiënten met ernstige hyponatriëmie, een hoog risico op trombo-embolieën (bijv. vanwege kanker) en in geval van bijbehorende demyelinisatie in de hersenen of in het ruggenmerg.

Overweeg om te starten met een combinatietherapie van steroïden met IVIG of plasmaferese (niet sequentieel) bij patiënten met ernstige ziekte bij presentatie (bijv. ernstige NMDAR-antilichaampresentatie, nieuwe refractaire status epilepticus of ernstige dysautonomie).

Tweedelijnsbehandeling

Als 2-4 weken na voltooiing van de acute combinatietherapie geen klinische of radiologische verbetering is opgetreden en er een hoge klinische verdenking bestaat en/of een klinisch relevant antilichaam aanwezig is, dan kan overwogen worden een tweedelijnsmiddel te starten. Overweeg rituximab bij bekende of sterke verdenking op antilichaam-gemedieerde auto-immuniteit (bijv. NMDAR-antilichaam encefalitis) en overweeg cyclofosfamide bij een bekende of sterke verdenking op celgemedieerde auto-immuniteit (bijv. klassiek paraneoplastisch syndroom).

Als de conventionele tweedelijnstherapieën niet resulteren in een duidelijke verbetering, dan is het advies om nieuwe benaderingen, zoals tocilizumab of bortezomib te overwegen, hoewel er weinig bewijs is voor de ondersteuning hiervan.

Overbruggingstherapie

Start overbruggingstherapie met een geleidelijke orale prednison-afbouw of maandelijks intraveneus Ig of methylprednisolon. Vermijd het afbouwen van steroïden of voer een kortere afbouw uit in geval van een slechte respons op een aanvankelijk immunosuppressieve behandeling of wanneer de risico’s van immuunsuppressie groter zijn dan de voordelen, zoals het geval kan zijn bij patiënten met kanker of een actieve infectie.

Bron:

Abboud H, Probasco JC, Irani S, et al. Autoimmune encephalitis: proposed best practice recommendations for diagnosis and acute management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021:jnnp-2020-325300.

Leefstijlprogramma 'Leef! met MS' van start

okt 2021 | Multipele Sclerose

Lees meer over Leefstijlprogramma 'Leef! met MS' van start

Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

okt 2021 | Dementie

Lees meer over Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

Hoogtepunten in kaart vanaf gecombineerd IHC/EHF-congres

sep 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Hoogtepunten in kaart vanaf gecombineerd IHC/EHF-congres

CGRP-remmers bij chronische migraine onder voorwaarden in basispakket

sep 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over CGRP-remmers bij chronische migraine onder voorwaarden in basispakket

Europees platform voor delen van data over neurodegeneratieve ziekten

sep 2021 | Bewegingsstoornissen, Dementie

Lees meer over Europees platform voor delen van data over neurodegeneratieve ziekten

Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

sep 2021 | Endocrinologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

8 dec 2021 om 20:30 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofd-hals, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Live online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Dementie

Lees meer over Live online Alzheimer Innovatie Forum

Meaningful Migraine Management

13 okt 2021 om 20:00 | Hoofdpijn

Lees meer over Meaningful Migraine Management

Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

22 sep 2021 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

10 aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Masterclass: de neuropathische pijnpuzzel

11 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass: de neuropathische pijnpuzzel

Neurologisch Jaaroverzicht 2020

24 feb 2021 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Update EAN/ECTRIMS-richtlijnen voor behandeling MS

Lees meer
Lees meer over Update EAN/ECTRIMS-richtlijnen voor behandeling MS

Factoren die beperkingen bij MS op kinderleeftijd voorspellen

Lees meer
Lees meer over Factoren die beperkingen bij MS op kinderleeftijd voorspellen

Subklinische ziektelast van MS bij EDSS-score van 0

Lees meer
Lees meer over Subklinische ziektelast van MS bij EDSS-score van 0

Effect cladribine op beperkingen en mobiliteit houdt lang aan

Lees meer
Lees meer over Effect cladribine op beperkingen en mobiliteit houdt lang aan

Standpunt ECTRIMS/EAN over COVID-19-vaccins bij MS

Lees meer
Lees meer over Standpunt ECTRIMS/EAN over COVID-19-vaccins bij MS

Gunstig effect op neurodegeneratie van siponimod bevestigd

Lees meer
Lees meer over Gunstig effect op neurodegeneratie van siponimod bevestigd

Effect van ATA188 bij progressieve MS suggereert remyelinisatie

Lees meer
Lees meer over Effect van ATA188 bij progressieve MS suggereert remyelinisatie

Positieve invloed teriflunomide op vermoeidheid, stemming en werk

Lees meer
Lees meer over Positieve invloed teriflunomide op vermoeidheid, stemming en werk

Satralizumab aanhoudend effectief bij NMOSD

Lees meer
Lees meer over Satralizumab aanhoudend effectief bij NMOSD

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS