Blijvende luchtwegvernauwing soms ook bij milde astma

Delen via:

Blijvende luchtwegvernauwing (persistent airflow limitation; PAL) komt niet alleen voor bij mensen met ernstig astma, maar ook bij een aanzienlijk deel van de mensen met mildere ziekte. Dat blijkt uit een post-hocanalyse van data uit de internationale ATLANTIS-studie. Deze analyse is recent online gepubliceerd in Lancet Respiratory Medicine.

PAL komt voor bij een subgroep van mensen met astma. Eerdere studies over PAL zijn gedaan in relatief kleine populaties en veelal alleen bij mensen met ernstig astma. Bovendien hebben niet alle studies langetermijndata. Het doel van de post-hocanalyse was het onderzoeken van determinanten, klinische implicaties en uitkomsten voor PAL bij patiënten die waren geïncludeerd in de internationale ATLANTIS-studie (assessment of small airways involvement in asthma). Deze is tussen 2014 en 2017 gedaan met 773 astmapatiënten uit 26 centra. Hoofdonderzoekers waren Monica Kraft (Duke University) en prof. Dirkje Postma (UMC Groningen).

Opzet analyse

In de post-hocanalyse werd onder andere de ernst van de astma vastgesteld volgens de Global Initiative for Asthma (GINA) en werden verschillen in PAL tussen patiënten in baseline karakteristieken geanalyseerd. Met statistische methoden werd het risico op exacerbatie in relatie tot PAL geanalyseerd en de verandering in FEV1 met de tijd voor patiënten met of zonder PAL. 

Uit de analyse bleek dat een derde van de ATLANTIS-deelnemers PAL had. Dat waren niet alleen patiënten met ernstig astma, maar ook mensen met GINA stap 1 (16% van 133 patiënten) en GINA stap 2 (29% van 83 patiënten). PAL was bij baseline onafhankelijk geassocieerd met hogere leeftijd (46 jaar in de PAL-groep versus 43 jaar in de non-PAL-group), langere duur van de astma (24 jaar versus 12 jaar), mannelijk geslacht (51% versus 38%), hogere waarden van eosinofiele cellen in het bloed, meer disfunctie van de kleine luchtwegen en meer exacerbaties gedurende 1 jaar follow-up. 

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat PAL niet alleen aanwezig is bij ernstig astma, maar ook bij een aanzienlijk deel van mensen met mildere ziekte. Bij hen kan PAL leiden tot eosinofiele ontstekingen en exacerbaties. Deze resultaten suggereren dat bij mensen met milde astma en PAL een intensiever behandelregime kan worden overwogen. 

Referentie:

Kole TM, Vanden Berghe E, Kraft M, et al.  Predictors and associations of the persistent airflow limitation phenotype in asthma: a post-hoc analysis of the ATLANTIS study. Lancet Respir Med, 2022; published online.

Commentaar van Tessa Kole, arts-onderzoeker in het UMC Groningen en eerste auteur van de publicatie:

“PAL is bij ernstig astma al eerder onderzocht. Het is bekend dat het vaker voorkomt bij mannen en bij mensen die al langer astma hebben, en dat er een relatie is met eosinofiele ontsteking. Wij hebben een post-hocanalyse gedaan van de internationale ATLANTIS-studie, die liep tussen 2014 en 2017 en waarin de hele range van astmapatiënten meedeed, ook mensen met milde astma, die hier in Nederland eigenlijk niet in het ziekenhuis behandeld zouden worden en die thuis via de huisarts alleen salbutamol gebruikten indien nodig. Ook een deel van deze mensen blijkt PAL te hebben; bij mensen die geen onderhoudsmedicatie gebruiken is dat zelfs 1 op de 8 en het neemt toe met toenemend medicatiegebruik.”

“Normaal gesproken reageert een luchtwegvernauwing bij astma op salbutamol, maar bij een deel van de astmapatiënten gebeurt dat niet volledig. Bij hen is de vernauwing blijvend. We hebben de post-hocanalyse gedaan, omdat we benieuwd waren welke patiënten PAL hebben en of de bevindingen overeenkomen met wat bij ernstiger astma wordt gevonden. We wilden ook weten hoe patiënten met PAL het op de langere termijn doen. In het verleden zijn in een studie wel eens mensen vergeleken met astma zonder PAL, astma met PAL en mensen met COPD. Bij COPD en astma met PAL werd een vrij sterke achteruitgang gezien in longfunctie. In de periode van de ATLANTIS-studie zagen we een vergelijkbare achteruitgang bij mensen met en zonder PAL. Bij astmapatiënten met PAL zagen we ook veel meer exacerbaties. Het is belangrijk om die te voorkomen, omdat exacerbaties veel ziektelast geven, waarbij vaak een kuur prednison nodig is.”

“Het feit dat PAL voorkomt bij mensen met milde astma was nog niet eerder aangetoond. PAL was bij hen ook een voorspeller voor exacerbaties. Deze mensen hebben nog meer kenmerken van ernstige ziekte, zoals meer hyperinflatie en meer kleine luchtwegziekten. Bij ernstiger astma kan de behandeling worden aangepast zodat minder exacerbaties optreden. Maar bij milder astma is dat nog helemaal niet onderzocht. We denken dat deze mensen meer van hun medicatie nodig hebben, of dat bij hen medicatie kan worden gestart. We hopen dat behandelaars en ook huisartsen zich meer bewust worden van het mogelijk optreden van PAL bij mensen met milde astma.”

Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

apr 2024 | Immuuntherapie

Lees meer over Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

IC-data over patiënten met longabcessen

apr 2024 | Bacteriële infecties, Schimmelinfecties

Lees meer over IC-data over patiënten met longabcessen

MART-strategie wellicht ook interessant bij COPD

apr 2024 | COPD

Lees meer over MART-strategie wellicht ook interessant bij COPD

Behandeling stadium II-III niet-kleincellig longcarcinoom gaat flink op de schop

apr 2024 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Behandeling stadium II-III niet-kleincellig longcarcinoom gaat flink op de schop

Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

apr 2024 | Astma

Lees meer over Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

Nirsevimab voorkomt ziekenhuisopname voor RSV bij zuigelingen

apr 2024 | Virale infecties

Lees meer over Nirsevimab voorkomt ziekenhuisopname voor RSV bij zuigelingen

Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

2 mei 2024 om 18:00

Lees meer over Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

Pulmo Lounge 2: Exacerbaties in COPD

26 mrt 2024 om 20:00 | COPD, Vaccinatie

Lees meer over Pulmo Lounge 2: Exacerbaties in COPD

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Online live GOLD-café 15 januari 2024

15 jan 2024 om 19:30 | COPD

Lees meer over Online live GOLD-café 15 januari 2024

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

5 jan 2024 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

LANdelijk Longcongres 2024

vrijdag 19 apr 2024 van 08:45 tot 17:00 | COPD

Lees meer over LANdelijk Longcongres 2024

Eerste onderzoek naar Long COVID bij kinderen en adolescenten

mrt 2024 | Virale infecties

Lees meer over Eerste onderzoek naar Long COVID bij kinderen en adolescenten

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

okt 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

okt 2023 | Astma

Lees meer over Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

okt 2023 | Astma, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

okt 2023 | Astma

Lees meer over Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

okt 2023 | Astma

Lees meer over Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Longziekten 2024-01

MedNet Longziekten 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022