“De aios moet op zijn unieke manier kunnen excelleren”

Delen via:

De Vereniging Arts-Assistenten in opleiding tot Neuroloog (VAAN) bestaat 40 jaar en heeft in april een nieuwe voorzitter gekregen: Juliette Santing. Een mooie gelegenheid om haar te laten vertellen over de ambities van de VAAN. “Je moet als aios kunnen zijn wie je bent. Ruimte voor niet-medische competenties binnen de opleiding is hiervoor cruciaal”, aldus Santing. “De basis is: niet het opleidingsplan naar de letter volgen, maar elkaar vinden in vertrouwen.”

De komende twee jaar als voorzitter volgen op ruim een jaar lidmaatschap van het VAAN-bestuur, die uiteraard sterk zijn gekleurd door corona. Santing: “Ik begon middenin de pandemie, dus ontmoette ik vrijwel niemand; de aiossen van de kliniek vijf kilometer verderop kende ik alleen van het scherm.” Toch is het volgens haar gelukt in die twee bizarre jaren meer verbinding tot stand te brengen tussen de VAAN en haar leden en tussen aiossen en neurologen. “De vereniging is lang onvoldoende zichtbaar geweest, vind ik. Het was niet zo duidelijk wat de VAAN deed en voor haar leden kon betekenen. Dat is de afgelopen twee jaar sterk veranderd. Er is meer focus gekomen door speerpunten te formuleren: concrete issues die sterk leven bij de achterban waarmee we aan de slag zijn gegaan. Dat heeft onze zichtbaarheid en invloed zeker vergroot.”

Speerpunten

Juist onder invloed van de coronapandemie is hard gewerkt aan verbinding, dat als speerpunt op de agenda blijft staan. Er wordt geïnventariseerd wat er speelt en leeft onder aiossen, leden worden beter geïnformeerd via de website (www.neurologie.nl/vereniging/vaan) en LinkedIn, er wordt twee keer per jaar samen met het bestuur van de NVN vergaderd, en aiossen zijn betrokken bij de landelijke NVN-commissies. “Het afgelopen jaar was regionaal opleiden een hot topic, evenals doelmatigheid en werkdruk/werkplezier”, aldus Santing. “Voor 2022 hebben we weer nieuwe speerpunten opgesteld. We gaan ons meer richten op individualisering en opleiden. De eerdergenoemde speerpunten verbinden en werkdruk/werkplezier blijven dit jaar tevens op de agenda staan.”

Lees ook: Zeggenschap over de toekomst van het werk, over de initiatieven Zin in Zorg en De Jonge Dokter

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging door de VAAN beslaat globaal gezien twee terreinen: enerzijds de opleiding en het toekomstig werk als neuroloog, anderzijds meer maatschappelijke issues. De VAAN denkt mee en discussieert over het curriculum zoals dat is beschreven in het Neurologie Opleidingsplan Nederland 2 (NEURON2). “De NVN heeft allerlei commissies, zoals beroepsbelangen, kwaliteitsbevordering, het Consilium Neurologicum, enzovoort. Het VAAN-bestuur en/of VAAN-leden nemen zitting in alle commissies die van belang zijn voor de opleiding, om de stem en ideeën van de aios te laten horen. Verder brengen we onze eigen plannen die zijn voortgekomen uit onze speerpunten ten uitvoer. De input van de VAAN-leden staat hierbij centraal.”

Overvolle opleiding

Santing signaleert ook de toegenomen (werk)druk op de neuroloog. Debet hieraan zijn de vele ontwikkelingen binnen de acute neurologie en de veroudering van de Nederlandse bevolking, waardoor de zorgvraag enorm toeneemt. “De neurologische zorg wordt steeds complexer, waarbij de kloof tussen generalist en superspecialist groeit. Tel daarbij op de gigantische administratielast, plus een ziekenhuissysteem dat nog beperkt is ingericht op het welzijn van artsen,” aldus Santing. “Bij een verre vlucht wil je geen piloot die al 15 uur heeft gevlogen. Maar een arts die 6 dagen per week 12 uur per dag werkt vinden we wél normaal.” Ook de huidige opleidingskaders kraken in hun voegen en behoeven wellicht aanpassing. “De basis”, zegt Santing beslist, “is niet: het opleidingsplan naar de letter volgen, vinkjes zetten door opleidingsthema’s en bijbehorende kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) te stapelen en piramides te vullen, maar een persoonlijk plan en elkaar vinden in vertrouwen.”

Persoonlijke ontplooiing

Dit brengt Santing bij een punt dat haar na aan het hart ligt en dat ze diverse keren benadrukt: ruimte voor persoonlijke ontplooiing. “Wat we als VAAN uiteindelijk vooral nastreven, is dat elke aios zichzelf mag zijn en de mogelijkheid krijgt binnen opleidingstijd op zijn unieke manier te excelleren.”

Over de balans tussen werkdruk en werkplezier zegt Santing: “De huidige generatie aios denkt hier bewust over na. Hoe belangrijk is mijn baan? Is 70 uur per week werken in een ziekenhuis wel wat ik wil? Wat is er buiten het ziekenhuisleven belangrijk? Gezin, sport, verenigingsleven, enzovoort. Veel aiossen van nu verdienen liever minder dan zeker 70 uur per week te moeten werken. Parttime werken – wat vaak nog steeds neerkomt op 45 uur – was in de medische wereld lange tijd taboe; maar de huidige generatie beschouwt het als normaal.” Santing merkt dat het vaststellen van grote generatieverschillen nog wel eens als dooddoener wordt gebruikt: “Daar loopt de dialoog regelmatig op stuk.”

De VAAN probeert ook met kleinschalige acties sommige issues aan te kaarten: campagnes met ludieke posters bijvoorbeeld. “We willen een ‘op tijd naar huis-week’ introduceren. En een VAAN-vakgroeplunch; want 37% van de aios neurologie luncht om allerlei redenen niet. Ook neurologen zelf werken vaak even snel tussen de poli’s en overleggen door een broodje naar binnen.”

Bekijk hier al onze live en on demand nascholingen voor neurologen en aios neurologie

Werkdruk en motivatie

De hoge werkdruk is een van de redenen waarom veel coassistenten momenteel na voltooiing van hun geneeskundeopleiding iets volstrekt anders gaan doen. Ook de Jonge Specialist (DJS) zet zijn enquête ‘Gezond en veilig werken’ wegens alarmerende rapporten over de hoge uitstroom en de nog hogere aantallen burn-outs onder (aanstaande) specialisten eerder uit. Santing: “Het is een actueel probleem dat de VAAN, maar ook de NVN, niet voor niets tot speerpunt hebben gemaakt. Er nadert een stortvloed aan werk, dat met eenzelfde of minder aantal (aankomende) neurologen gedaan zal moeten worden. Een lastig issue waar niemand een kant-en-klare oplossing voor heeft.”

Het onderwerp allereerst bespreekbaar maken en elkaar horen zou kunnen helpen, aldus Santing. Ze benadrukt dat ook meer tijd voor niet-medische competenties motiverend werkt. “Daar kun je een belangrijk deel van je zelfontplooiing uit halen. Zelf vind ik onderzoek en medisch leiderschap erg interessant; een ander vindt bijvoorbeeld doelmatigheidsprojecten leuk. Als je daar tijd voor krijgt, al is het maar een middag in de week, binnen je opleiding in plaats van ’s avonds of in het weekend, dan kan dat al veel energie geven en de aios bevlogen houden. Het ontbreekt aiossen niet aan talenten, passies en ideeën, maar omdat zij door het dagelijks werk regelmatig door de bomen het bos niet meer zien, ontplooien zij zich onvoldoende. Wij willen met onze inspanningen aiossen daarbij helpen en hun een handreiking geven hoe zij in the lead van hun eigen opleiding kunnen komen: er is zoveel leuks mogelijk!”

Spierontspanning perfect te meten met magnetische hersenstimulatie

apr 2024 | Neuro-musculair

Lees meer over Spierontspanning perfect te meten met magnetische hersenstimulatie

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

Effectiviteit en veiligheid van vamorolone gedurende 48 weken bij Duchenne

apr 2024 | Neuro-musculair

Lees meer over Effectiviteit en veiligheid van vamorolone gedurende 48 weken bij Duchenne

Mantelzorgers positief over bloedtest dementie, maar nog niet als bevolkingsonderzoek

apr 2024 | Dementie

Lees meer over Mantelzorgers positief over bloedtest dementie, maar nog niet als bevolkingsonderzoek

Veiligheid en effectiviteit van laquinimod bij Huntington

apr 2024 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Veiligheid en effectiviteit van laquinimod bij Huntington

Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

apr 2024 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

2 mei 2024 om 18:00

Lees meer over Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

Neurologisch Jaaroverzicht 2023

20 feb 2024 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2023

Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

30 jan 2024 om 20:00

Lees meer over Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

7 aug 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

MS: welk middel voor welke patiënt?

9 mrt 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

1 feb 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog
Er zijn geen e-learnings gevonden.

B-cel therapieën bij MS: impact op immunologie

maandag 10 jun 2024 van 18:00 tot 21:30 | Multipele Sclerose, Vaccinatie

Lees meer over B-cel therapieën bij MS: impact op immunologie

EAN in ORANJE 2024

maandag 1 jul 2024 van 18:00 tot 21:45 | Bewegingsstoornissen, Epilepsie, Neuro-vasculair

Lees meer over EAN in ORANJE 2024

Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

Veel MS-patiënten hebben ook migraine

dec 2023 | Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Veel MS-patiënten hebben ook migraine

Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

dec 2023 | Hoofdpijn, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

jan 2024 | Neuro-vasculair

Lees meer over Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

dec 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Neurologie 2024-01

MedNet Neurologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-04

MedNet Neurologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-03

MedNet Neurologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-02

MedNet Neurologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-01

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01