Effectieve immunisatie tegen RSV bij premature baby’s

Delen via:

RSV-infecties zijn de tweede doodsoorzaak van zuigelingen wereldwijd. Een enkele injectie met nirsevimab resulteerde bij gezonde premature baby’s in minder medisch behandelde RSV-geassocieerde onderste luchtweginfecties en ziekenhuisopnames dan placebo gedurende het RSV-seizoen. Prof. dr. Louis Bont, hoogleraar luchtweginfecties op de kinderleeftijd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, vindt deze NEJM-publicatie een prachtige doorbraak en bespreekt tegelijk de financiële drempels om met deze nieuwe behandeling ontwikkelingslanden te bereiken.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van onderste luchtweginfecties bij zuigelingen en jonge kinderen. RSV is een belangrijke oorzaak van kindersterfte, voornamelijk in lage- en middeninkomenslanden. Zeker premature baby’s en jonge kinderen met een chronische longziekte of een aangeboren hartafwijking hebben een hoog risico op een ernstig beloop. De preventie van RSV-infecties bij zuigelingen heeft dan ook een grote prioriteit.

Behoefte aan RSV-profylaxe

Hoewel al meer dan 50 jaar wordt geprobeerd om een veilig en effectief RSV-vaccin te ontwikkelen, is dat vooralsnog niet beschikbaar. Er is een specifiek RSV-immunoglobuline G beschikbaar, palivizumab genaamd, dat is goedgekeurd voor zuigelingen die het grootste risico lopen op een ernstige RSV-infectie. Dat moet echter maandelijks toegediend worden, totaal 5 injecties per winter, en is erg duur.

Er is momenteel geen goedgekeurde RSV-profylaxe voor gezonde zuigelingen. De enige goedgekeurde behandeling van RSV-infecties, ribavirine, is moeilijk te verkrijgen en heeft een beperkte werkzaamheid. Daarom is de standaardzorg voor kinderen met een ernstige RSV-infectie ondersteunend van aard. Er is dan ook behoefte aan RSV-profylaxe bij gezonde zuigelingen.

Nirsevimab is een recombinant immunoglobuline dat een krachtiger neutraliserende werking en een langere halfwaardetijd heeft dan palivizumab. Daardoor hoeft nirsevimab slechts eenmalig per RSV-seizoen intramusculair toegediend te worden. Het is nog in ontwikkeling en momenteel niet geregistreerd in Europa.

Minder ziekenhuisopnames

In deze wereldwijde placebogecontroleerde studie is nirsevimab geëvalueerd voor de preventie van RSV-geassocieerde onderste luchtweginfecties bij 1453 gezonde premature zuigelingen (zwangerschapsduur van 29-35 weken). De incidentie van dergelijke medisch behandelde luchtweginfecties was 2,6% in de nirsevimab-groep en 9,5% in de placebogroep. Dit verschil was significant (p < 0,001), maar het gaat om kleine patiëntenaantallen (25 vs. 46 zuigelingen).

De incidentie van ziekenhuisopnames vanwege RSV-geassocieerde onderste luchtweginfecties was 0,8% in de nirsevimab-groep en 4,1% in de placebogroep (8 vs. 20 zuigelingen; p < 0,001). Deze verschillen waren consistent gedurende de periode van 150 dagen na de toediening van nirsevimab en voor de verschillende geografische locaties en RSV-subtypen. Het percentage bijwerkingen was vergelijkbaar in de twee behandelgroepen, zonder noemenswaardige overgevoeligheidsreacties.

Commentaar: prof. dr. Louis Bont, kinderinfectioloog-immunoloog in Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)

“Deze NEJM-publicatie toont aan dat nirsevimab veilig en effectief is bij premature kinderen, dus ik twijfel er niet aan dat dat ook zal gelden voor alle zuigelingen. De fase III-trial op basis waarvan nirsevimab voor alle kinderen geregistreerd moet gaan worden, is nu vergevorderd. Als die studie is afgerond en positief blijkt, dan is nirsevimab klaar om op de markt te komen. Over vijf jaar zit nirsevimab wellicht in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Als een medicijn op die termijn in het RVP zit, dan is het wel een doorbraak.

Kosten

99% van de kinderen die overlijden aan een RSV-infectie, woont in een ontwikkelingsland. Er komt nu een immunisatie beschikbaar die waarschijnlijk onbetaalbaar wordt op de plek waar de meeste van deze kinderen sterven. Dat is een evident ethisch dilemma. De Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) koopt dergelijke medicatie op en geeft het aan de armste landen. Ik weet niet of dat ook voor dit medicijn gaat gelden, omdat het waarschijnlijk erg duur zal gaan worden. Het is mogelijk dat de GAVI wacht op een echt vaccin, niet op een antistof, zoals nirsevimab is, omdat vaccins een stuk goedkoper zijn.

Zelfs als nirsevimab ‘vaccine-like pricing’ zal krijgen, zal het voor ontwikkelingslanden onbetaalbaar zijn. Om een vaccin of immunisatie betaalbaar te maken voor die landen, moet je meer in de orde van één euro denken. Daarom weet ik niet of dit medicijn ontwikkelingslanden zal gaan bereiken.

Minder IC-opnames

Nirsevimab zal ons deel van de wereld wel bereiken. Dat is ook belangrijk. Er zijn namelijk veel kinderen met een RSV-infectie die in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care (IC) opgenomen worden.

De meest ernstige vorm van RSV-infecties in ons deel van de wereld, is als kinderen op de IC opgenomen worden. Voor palivizumab waren er geen aanwijzingen dat het ic-opnames voorkomt, terwijl er in deze studie voor nirsevimab wel een suggestie voor is gevonden. Alle ic-opnames (n = 5) waren in de placebogroep. De studie is daar niet voor ‘gepowerd’, maar voor dokters zijn ernstige infecties het belangrijkste. In deze studie is een volledige preventie van levensbedreigende infecties gevonden. Dat is een belangrijke bevinding.

Niet voor volwassenen

Zoals bekend kan RSV niet alleen bij zuigelingen, maar ook bij oudere mensen, met name ouderen met comorbiditeit zoals COPD, ernstige infecties veroorzaken. De immunisatie met nirsevimab is niet bedoeld voor ouderen, doordat monoklonale antistoffen zoals deze, per kilogram lichaamsgewicht gedoseerd worden. Daardoor zou nirsevimab niet betaalbaar zijn voor de toepassing bij volwassenen en wordt het ook niet ontwikkeld voor die groep. Er wordt wel hard gewerkt aan een vaccin voor de preventie van RSV-infecties bij volwassenen.”

Bron:

Griffin MP, Yuan Y, Takas T, et al. Single-Dose Nirsevimab for Prevention of RSV in Preterm Infants. N Engl J Med. 2020;383:415-25.

 

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

nov 2022 | Arthritis psoriatica, Eczeem, IBD, JIA, Psoriasis, RA, Spondyloartritis

Lees meer over Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

nov 2022 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

Live online GOLD-café

23 jan 2023 om 19:30 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Antistolling en bloedingen

donderdag 8 dec 2022 van 19:30 tot 22:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01