Effectieve immunisatie tegen RSV bij premature baby’s

Delen via:

RSV-infecties zijn de tweede doodsoorzaak van zuigelingen wereldwijd. Een enkele injectie met nirsevimab resulteerde bij gezonde premature baby’s in minder medisch behandelde RSV-geassocieerde onderste luchtweginfecties en ziekenhuisopnames dan placebo gedurende het RSV-seizoen. Prof. dr. Louis Bont, hoogleraar luchtweginfecties op de kinderleeftijd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, vindt deze NEJM-publicatie een prachtige doorbraak en bespreekt tegelijk de financiële drempels om met deze nieuwe behandeling ontwikkelingslanden te bereiken.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van onderste luchtweginfecties bij zuigelingen en jonge kinderen. RSV is een belangrijke oorzaak van kindersterfte, voornamelijk in lage- en middeninkomenslanden. Zeker premature baby’s en jonge kinderen met een chronische longziekte of een aangeboren hartafwijking hebben een hoog risico op een ernstig beloop. De preventie van RSV-infecties bij zuigelingen heeft dan ook een grote prioriteit.

Behoefte aan RSV-profylaxe

Hoewel al meer dan 50 jaar wordt geprobeerd om een veilig en effectief RSV-vaccin te ontwikkelen, is dat vooralsnog niet beschikbaar. Er is een specifiek RSV-immunoglobuline G beschikbaar, palivizumab genaamd, dat is goedgekeurd voor zuigelingen die het grootste risico lopen op een ernstige RSV-infectie. Dat moet echter maandelijks toegediend worden, totaal 5 injecties per winter, en is erg duur.

Er is momenteel geen goedgekeurde RSV-profylaxe voor gezonde zuigelingen. De enige goedgekeurde behandeling van RSV-infecties, ribavirine, is moeilijk te verkrijgen en heeft een beperkte werkzaamheid. Daarom is de standaardzorg voor kinderen met een ernstige RSV-infectie ondersteunend van aard. Er is dan ook behoefte aan RSV-profylaxe bij gezonde zuigelingen.

Nirsevimab is een recombinant immunoglobuline dat een krachtiger neutraliserende werking en een langere halfwaardetijd heeft dan palivizumab. Daardoor hoeft nirsevimab slechts eenmalig per RSV-seizoen intramusculair toegediend te worden. Het is nog in ontwikkeling en momenteel niet geregistreerd in Europa.

Minder ziekenhuisopnames

In deze wereldwijde placebogecontroleerde studie is nirsevimab geëvalueerd voor de preventie van RSV-geassocieerde onderste luchtweginfecties bij 1453 gezonde premature zuigelingen (zwangerschapsduur van 29-35 weken). De incidentie van dergelijke medisch behandelde luchtweginfecties was 2,6% in de nirsevimab-groep en 9,5% in de placebogroep. Dit verschil was significant (p < 0,001), maar het gaat om kleine patiëntenaantallen (25 vs. 46 zuigelingen).

De incidentie van ziekenhuisopnames vanwege RSV-geassocieerde onderste luchtweginfecties was 0,8% in de nirsevimab-groep en 4,1% in de placebogroep (8 vs. 20 zuigelingen; p < 0,001). Deze verschillen waren consistent gedurende de periode van 150 dagen na de toediening van nirsevimab en voor de verschillende geografische locaties en RSV-subtypen. Het percentage bijwerkingen was vergelijkbaar in de twee behandelgroepen, zonder noemenswaardige overgevoeligheidsreacties.

Commentaar: prof. dr. Louis Bont, kinderinfectioloog-immunoloog in Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)

“Deze NEJM-publicatie toont aan dat nirsevimab veilig en effectief is bij premature kinderen, dus ik twijfel er niet aan dat dat ook zal gelden voor alle zuigelingen. De fase III-trial op basis waarvan nirsevimab voor alle kinderen geregistreerd moet gaan worden, is nu vergevorderd. Als die studie is afgerond en positief blijkt, dan is nirsevimab klaar om op de markt te komen. Over vijf jaar zit nirsevimab wellicht in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Als een medicijn op die termijn in het RVP zit, dan is het wel een doorbraak.

Kosten

99% van de kinderen die overlijden aan een RSV-infectie, woont in een ontwikkelingsland. Er komt nu een immunisatie beschikbaar die waarschijnlijk onbetaalbaar wordt op de plek waar de meeste van deze kinderen sterven. Dat is een evident ethisch dilemma. De Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) koopt dergelijke medicatie op en geeft het aan de armste landen. Ik weet niet of dat ook voor dit medicijn gaat gelden, omdat het waarschijnlijk erg duur zal gaan worden. Het is mogelijk dat de GAVI wacht op een echt vaccin, niet op een antistof, zoals nirsevimab is, omdat vaccins een stuk goedkoper zijn.

Zelfs als nirsevimab ‘vaccine-like pricing’ zal krijgen, zal het voor ontwikkelingslanden onbetaalbaar zijn. Om een vaccin of immunisatie betaalbaar te maken voor die landen, moet je meer in de orde van één euro denken. Daarom weet ik niet of dit medicijn ontwikkelingslanden zal gaan bereiken.

Minder IC-opnames

Nirsevimab zal ons deel van de wereld wel bereiken. Dat is ook belangrijk. Er zijn namelijk veel kinderen met een RSV-infectie die in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care (IC) opgenomen worden.

De meest ernstige vorm van RSV-infecties in ons deel van de wereld, is als kinderen op de IC opgenomen worden. Voor palivizumab waren er geen aanwijzingen dat het ic-opnames voorkomt, terwijl er in deze studie voor nirsevimab wel een suggestie voor is gevonden. Alle ic-opnames (n = 5) waren in de placebogroep. De studie is daar niet voor ‘gepowerd’, maar voor dokters zijn ernstige infecties het belangrijkste. In deze studie is een volledige preventie van levensbedreigende infecties gevonden. Dat is een belangrijke bevinding.

Niet voor volwassenen

Zoals bekend kan RSV niet alleen bij zuigelingen, maar ook bij oudere mensen, met name ouderen met comorbiditeit zoals COPD, ernstige infecties veroorzaken. De immunisatie met nirsevimab is niet bedoeld voor ouderen, doordat monoklonale antistoffen zoals deze, per kilogram lichaamsgewicht gedoseerd worden. Daardoor zou nirsevimab niet betaalbaar zijn voor de toepassing bij volwassenen en wordt het ook niet ontwikkeld voor die groep. Er wordt wel hard gewerkt aan een vaccin voor de preventie van RSV-infecties bij volwassenen.”

Bron:

Griffin MP, Yuan Y, Takas T, et al. Single-Dose Nirsevimab for Prevention of RSV in Preterm Infants. N Engl J Med. 2020;383:415-25.

 

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Helft IC-patiënten ervaart jaar na opname nog klachten

feb 2021 |

Lees meer over Helft IC-patiënten ervaart jaar na opname nog klachten

Evolutie van ILD na stamceltransplantatie of cyclofosfamide voor SSc

feb 2021 |

Lees meer over Evolutie van ILD na stamceltransplantatie of cyclofosfamide voor SSc

Anti-C5a-antilichaam vilobelimab veilig bij ernstige COVID-19

feb 2021 |

Lees meer over Anti-C5a-antilichaam vilobelimab veilig bij ernstige COVID-19

Rol van zuurstofradicalen bij astma-exacerbaties

feb 2021 |

Lees meer over Rol van zuurstofradicalen bij astma-exacerbaties

Onderliggende mechanismen van geslachtsverschillen bij astma blootgelegd

feb 2021 |

Lees meer over Onderliggende mechanismen van geslachtsverschillen bij astma blootgelegd

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 om 19:30 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Webcast Update Systemische Sclerose

16 feb 2021 | Cardiologie

Lees meer over Webcast Update Systemische Sclerose

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Crossing borders in type 2 inflammation

30 sep 2020 | Longziekten

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation

Masterclass over de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen

23 sep 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Masterclass over de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen

Small Airways Symposium 2020

23 sep 2020 | Longziekten

Lees meer over Small Airways Symposium 2020

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Type 2 inflammatie bij ernstig astma

25 jun 2019 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Type 2 inflammatie bij ernstig astma

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Dermatologie

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Understanding immunoscience

Longziekten

Lees meer over Understanding immunoscience
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Twee nieuwe middelen voor EGFR-positief NSCLC met exon 20-inserties

Lees meer
Lees meer over Twee nieuwe middelen voor EGFR-positief NSCLC met exon 20-inserties

Combinatie osimertinib plus savolitinib mogelijk zinvol bij resistentie via MET-pathway

Lees meer
Lees meer over Combinatie osimertinib plus savolitinib mogelijk zinvol bij resistentie via MET-pathway

Langetermijnresultaten KEYNOTE-189 tonen verdubbelde overleving

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten KEYNOTE-189 tonen verdubbelde overleving

Indrukwekkende resultaten trastuzumab-deruxtecan bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Indrukwekkende resultaten trastuzumab-deruxtecan bij HER2+ NSCLC

Update over larotrectinib bij longcarcinoom met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Update over larotrectinib bij longcarcinoom met NTRK-fusies

Chemoradiatie plus pembrolizumab leidt tot respons bij irresectabel stadium III NSCLC

Lees meer
Lees meer over Chemoradiatie plus pembrolizumab leidt tot respons bij irresectabel stadium III NSCLC

Geen voordeel farmacogenomische behandelstrategie bij adjuvante behandeling NSCLC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel farmacogenomische behandelstrategie bij adjuvante behandeling NSCLC

COVID-19 beïnvloedt longkankerzorg nadelig

Lees meer
Lees meer over COVID-19 beïnvloedt longkankerzorg nadelig

Nieuwe antibody drug conjugates tonen activiteit bij NSCLC

Lees meer
Lees meer over Nieuwe antibody drug conjugates tonen activiteit bij NSCLC
Er zijn geen podcasts gevonden.