Epilepsiepatiënten met een verhoogd risico op auto-immuunencefalitis identificeren

Delen via:

Een klein maar relevant deel van de patiënten met focale epilepsie zonder bekende oorzaak heeft neuronale antistoffen. Marienke de Bruijn (Erasmus MC) en collega’s schrijven in Annals of Neurology dat de klinische ACES-score kan bijdragen aan het selecteren van patiënten die gescreend zouden moeten worden op antistoffen.

Het doel van deze prospectieve multicenterstudie was om antistoffen te identificeren in een cohort patiënten met focale epilepsie met onbekende oorzaak, zonder tekenen van encefalitis. Daarnaast werd een klinische ​​score ontwikkeld waarmee patiënten kunnen worden geselecteerd met een verhoogd risico op een auto-immune etiologie van de aanvallen (AES).

 

De Bruijn en collega’s includeerden tussen december 2014 en december 2017 582 volwassen patiënten die gedurende 1 jaar werden gevolgd. Serum en – indien beschikbaar – hersenvocht werden geanalyseerd met verschillende laboratoriumtechnieken. De Antibodies Contributing to focal Epilepsy Signs and Symptoms (ACES)-score werd gebaseerd op factoren die AES waarschijnlijker maken. Het model werd vervolgens gevalideerd in een extern cohort.

 

ACES

Van de 582 geïncludeerde patiënten was 48% man; de mediane leeftijd bij inclusie was 44 jaar (IQR 29-58) en de mediane duur van de epilepsie 8 jaar (IQR 2-18). Bij 20 patiënten (3,4%) werden neuronale antistoffen gedetecteerd, waaronder anti‐LGI1 (n = 3), anti‐CASPR2 (n = 3), anti‐NMDAR (n = 1) en een hoge concentratie anti‐GAD65 (n = 13). Van de 66 patiënten die minder dan 1 jaar epilepsie hadden bij inclusie, hadden er 6 antistoffen (9%). Risicofactoren voor AES waren MRI-hyperintensiteit in de mesiale temporaalkwab (OR 255,3; 95%-BI 19,6-3332,2; p < 0,0001), auto-immuunziekten (OR 13,3; 95%-BI 3,1-56,6; p = 0,0005), gedragsveranderingen (OR 12,6; 95%-BI 3,2-49,9; p = 0,0003), autonome symptomen (OR 23,3; 95%-BI 3,8-143,3; p = 0,001), cognitieve symptomen (OR 30,6; 95%-BI 2,4-382,7; p = 0,009) en spraakproblemen (OR 9,6; 95%-BI 2,0-46,7; p = 0,005). De intern gevalideerde C-statistiek was 0,95 en in het externe validatiecohort (n = 128) was dat 0,92. Door elke factor 1 punt toe te kennen werd de ACES-score ontwikkeld. In het oorspronkelijke cohort had 19,4% van de patiënten met een ACES-score ≥ 2 antistoffen, terwijl geen van de patiënten met < 2 risicofactoren antistoffen had. De gevoeligheid voor de detectie van AES was 100% en de specificiteit 84,9% bij een ACES-score ≥ 2.

Bron:

De Bruijn MA, Bastiaansen AE, Mojzisova H, et al. Antibodies Contributing to Focal Epilepsy Signs and Symptoms Score. Ann Neurol. 2021 Jan 11. Online ahead of print.

Bloed-hersenbarrière verstoord bij erfelijke FTD

jul 2022 | Dementie

Lees meer over Bloed-hersenbarrière verstoord bij erfelijke FTD

Basisinformatie over zeldzame hersentumoren bij volwassenen

jul 2022 | Neuro-oncologie

Lees meer over Basisinformatie over zeldzame hersentumoren bij volwassenen

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

NIH-subsidie voor onderzoek naar biomarkers bij ziekte van Duchenne

jul 2022 | Neuro-musculair

Lees meer over NIH-subsidie voor onderzoek naar biomarkers bij ziekte van Duchenne

Zorginstituut adviseert cannabidiol te vergoeden voor kinderen met ernstige epilepsie

jul 2022 | Epilepsie, Kinderen

Lees meer over Zorginstituut adviseert cannabidiol te vergoeden voor kinderen met ernstige epilepsie

‘Fibril TMEM106B nieuwe bevinding voor het onderzoeksveld’

jul 2022 | Dementie

Lees meer over ‘Fibril TMEM106B nieuwe bevinding voor het onderzoeksveld’

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Neurologisch Jaaroverzicht 2021

5 apr 2022 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Dementie

Lees meer over Online Alzheimer Innovatie Forum

Meaningful Migraine Management

13 okt 2021 om 20:00 | Hoofdpijn

Lees meer over Meaningful Migraine Management

Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

22 sep 2021 om 20:00 | Multipele Sclerose

Lees meer over Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS

Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

10 aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Webinars migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Sinusitus of Migraine?

Hoofdpijn

Lees meer over Sinusitus of Migraine?

ECTRIMS in ORANJE 2022

donderdag 27 okt 2022 van 18:00 tot 21:45 | Multipele Sclerose

Lees meer over ECTRIMS in ORANJE 2022

Twee derde blijkt na herseninfarct toch risicofactoren te hebben

Lees meer
Lees meer over Twee derde blijkt na herseninfarct toch risicofactoren te hebben

Matige intermethodebetrouwbaarheid van Rankin-schaal bij subarachnoïdale bloeding

Lees meer
Lees meer over Matige intermethodebetrouwbaarheid van Rankin-schaal bij subarachnoïdale bloeding

Warm aanbevolen symposium over vooruitgang bij MS

Lees meer
Lees meer over Warm aanbevolen symposium over vooruitgang bij MS

Genvarianten van invloed op overlevingsduur van parkinsonpatiënten

Lees meer
Lees meer over Genvarianten van invloed op overlevingsduur van parkinsonpatiënten

Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Hemodynamiek van supiene hypertensie bij neurogene orthostatische hypotensie

Lees meer
Lees meer over Hemodynamiek van supiene hypertensie bij neurogene orthostatische hypotensie

Afwijkingen in degree centrality gaan gepaard met het ziektebeloop van MS

Lees meer
Lees meer over Afwijkingen in degree centrality gaan gepaard met het ziektebeloop van MS

Clustering van hypersomnolentie maakt fenotypering mogelijk

Lees meer
Lees meer over Clustering van hypersomnolentie maakt fenotypering mogelijk

EAN-richtlijnen over invasieve behandeling van Parkinson en neuropathische pijn

Lees meer
Lees meer over EAN-richtlijnen over invasieve behandeling van Parkinson en neuropathische pijn

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022