Geen vroege ERCP nodig bij voorspelde ernstige galsteenpancreatitis

Delen via:

Bij patiënten met een voorspelde ernstige biliaire pancreatitis vanwege galstenen is vroege ERCP met sphincterotomie niet nodig. In een Nederlandse landelijke gerandomiseerde studie resulteerde vroege ERCP niet in reductie van ernstige complicaties of sterfte vergeleken met conservatieve behandeling. De onderzoekers adviseren ERCP alleen bij patiënten met cholangitis of aanhoudende cholestase. Het onderzoek is recent gepubliceerd in The Lancet.

Acute pancreatitis komt wereldwijd steeds vaker voor en is een belangrijke gastro-intestinale indicatie voor acute opname in het ziekenhuis. Galstenen zijn meestal de oorzaak van acute pancreatitis. Het kan leiden tot cholangitis, orgaanfalen en andere levensbedreigende complicaties. Met ERCP (endoscopische retrograde cholangiopancreatografie) worden galstenen en galgruis (sludge) in beeld gebracht en na biliaire sphincterotomie verwijderd. Richtlijnen adviseren vroege ERCP bij patiënten met galsteenpancreatitis en cholangitis. Uit observationele studies is gebleken dat dit ook gebeurt bij de helft van de patiënten zonder cholangitis, maar het is niet duidelijk of het dan de uitkomsten verbetert bij patiënten met een voorspeld ernstig ziektebeloop. In de Nederlandse studie is vroege ERCP met sphincterotomie vergeleken met conservatieve behandeling bij patiënten met een voorspeld ernstig ziektebeloop maar zonder cholangitis.

Multicenterstudie

In de multicenterstudie (26 ziekenhuizen in Nederland) zijn patiënten met voorspelde ernstige galsteenpancreatitis gerandomiseerd voor vroege ERCP met sphincterotomie (binnen 24 uur na bloedafname op de SEH) of conservatieve behandeling (alleen ERCP bij cholangitis). Het primaire samengestelde eindpunt was sterfte of ernstige complicaties (o.a. orgaanfalen, cholangitis, pancreasnecrose) binnen 6 maanden na randomisatie.

Tussen maart 2013 en maart 2017 zijn 232 patiënten geïncludeerd. Er werden tussen de 2 onderzoeksgroepen geen relevante verschillen gevonden in het gecombineerde primaire eindpunt en in de individuele componenten daarvan. In de groep met standaardbehandeling werd wel meer cholangitis waargenomen (10 vs. 2%).

De resultaten ondersteunen een conservatieve strategie bij patiënten met voorspelde ernstige acute galsteenpancreatitis, met alleen ERCP bij patiënten met cholangitis of aanhoudende cholestase.

Commentaar door eerste auteur Nicolien Schepers, aios MDL in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

“Is vroege ERCP met biliaire sphincterotomie nodig bij patiënten met een acute biliaire pancreatitis? Dat was de hoofdvraag achter het onderzoek. Feitelijk gaat het om de effectiviteit van de sphincterotomie. De hypothese is dat vroege decompressie van de galweg, door middel van een sphincterotomie, het ziektebeloop gunstig beïnvloedt. Een ERCP gaat weliswaar gepaard met risico’s, maar kan bij een pancreatitispatiënt ook levensreddend zijn. Daarom is er al jarenlang discussie of ERCP bij deze patiënten zinvol is. Het gaat om de subgroep van zieke patiënten, want bij minder zieke patiënten is het niet direct nodig. Wij hebben onderzocht of bij patiënten met een voorspeld ernstig ziektebeloop een vroege ERCP gedaan moet worden. Ondanks meerdere gerandomiseerde studies, zelfs al vanaf de jaren ’80, was die vraag nog steeds niet beantwoord.”

“Toen ik in 2012 bij de Pancreatitis Werkgroep Nederland kwam, hebben we de toen reeds bestaande studieopzet verder uitgewerkt en bediscussieerd tijdens werkgroep-vergaderingen met delegaties van de deelnemende ziekenhuizen. In de studie is vroege ERCP vergeleken met een conservatieve behandeling, waarbij een ERCP alleen verricht werd bij cholangitis of bij persisterende cholestase. ‘Vroeg’ betekent binnen 24 uur na bloedafname op de SEH. Als er daadwerkelijk een gunstig effect van de ERCP is, is het logisch om deze zo snel mogelijk te verrichten en zo ernstige complicaties te voorkomen. Dit bemoeilijkte de studie, want binnen die 24 uur moet de patiënt worden opgenomen, worden bekeken of de patiënt in aanmerking komt voor de studie, informed consent worden gevraagd en afhankelijk van de randomisatie tevens een ERCP worden verricht. Bovendien kunnen patiënten dag en nacht binnenkomen. Het was een heel karwei om de patiënten te includeren. Er zijn 1178 patiënten beoordeeld, van wie 232 hebben deelgenomen. Ondanks de praktische drempels is de studie heel netjes en zorgvuldig uitgevoerd. Dat maakt de resultaten betrouwbaar.”

“De belangrijkste uitkomst is dat vroege ERCP niet nodig is bij patiënten met een voorspeld ernstige biliaire pancreatitis. Deze uitkomst heeft wel consequenties voor de praktijk. Voorheen was er veel praktijkvariatie tussen ziekenhuizen. Sommige MDL-artsen waren overtuigd van het gunstige effect van een ERCP, en wel zo vroeg mogelijk. Maar dat blijkt dus niet nuttig bij deze patiënten. Voor de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld in het weekend geen endoscopieteam hoeft te komen voor een snelle ERCP. Het primaire samengestelde eindpunt was sterfte of ernstige complicaties. We zagen alleen verschil in cholangitis, maar dat is te verwachten gezien de opzet van de studie. Het is een groot project geweest waaraan veel mensen hebben meegedacht en meegewerkt. Deze studie geeft eindelijk duidelijkheid over de rol van ERCP bij voorspeld ernstige biliaire pancreatitis.”

Bron:

Schepers NJ, Hallensleben NDL, Besselink MG, et al. Urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis (APEC): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2020;396:167-76.

 

Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

sep 2023 | Endoscopie

Lees meer over Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

sep 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

sep 2023 | Endoscopie, IBD, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

sep 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM

Lees meer over Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

sep 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

sep 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

1 sep 2023 | IBD

Lees meer over Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

e-learning Acute pancreatitis

Pancreatitis

Lees meer over e-learning Acute pancreatitis

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2023

zondag 15 okt 2023 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2023

ESMO in ORANJE 2023

zaterdag 21 okt 2023 van 18:30 tot 21:45 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2023

Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

jun 2023 | Diabetes, Hepatologie

Lees meer over Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

jun 2023 | Hepatitis, Hepatologie

Lees meer over Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

jun 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

jun 2023 | Benigne hematologie, Diabetes

Lees meer over Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

jun 2023 | Oesofagitis

Lees meer over Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

jun 2023 | Gynaecologische oncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

jun 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

mei 2023

Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

apr 2023 | Niertransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

sep 2023 | IBD

Lees meer over Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Podcast Acute pancreatitis

apr 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-03

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Gastro-enterologie 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-02

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01